Filmoteka

Andrzej Paruzel, współzałożyciel Zespołu T (grupy działającej przy Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi w latach 70., do której należeli również Tomasz Kołodrubiec, Tomasz Konart, Janusz Szczerek i Piotr Weychert), w Sytuacjach video-fotograficznych podejmuje próbę zdefiniowania widzenia jako środka komunikacji. Wykorzystuje do tego celu układ kamer i monitorów, tworząc przestrzeń video instalacji, po której sam się porusza. „Osoba wchodząca w video instalację ma szansę w procesie poznawania jej struktury, równocześnie ujawnić funkcjonowanie własnych struktur poznawczych, dzięki możliwościom manipulacji i w obrębie oddziaływań przetwarzanych przez ten system i w nim samym”, pisał.
https://artmuseum.pl/pl/filmoteka/artysci/andrzej-paruzel 
Opis na podstawie: M. Jankowska, Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994. Historia, artyści, dzieła, Warszawa 2004.

Video-Photographic Situations.

Rok powstania: 1976                                                         
Czas trwania: 2'09"
Język: brak języka
Oryginalne media: VHS

Biuro w Olsztynie

Rok powstania: 1988
Czas trwania: 13'35"
Język: polski
Oryginalne media: VHS

Prace Biura Łódź

Rok powstania: 1989
Czas trwania: 13'00"
Język: polski
Oryginalne media: VHS

Dokumentacja działania grupy Radio Warszawa

Rok powstania: 1985
Czas trwania: 37'36"
Język: angielski
Oryginalne media: VHS

 

 

Dokumentacja