Galeria ESTA na Warsaw Gallery Weekend

Termin: 21-23.09.2018

Wystawa prezentować będzie twórczość Wandy Gołkowskiej i Stanisława Dróżdża. Dwóch zupełnie różnych osobowości artystycznych wywodzących się z neoawangardowego środowiska wrocławskiego - w którym jednocześnie wykuł się polski konceptualizm i poezja konkretna. Zestawienie prac konceptualnych Wandy Gołkowskiej i poezji konkretnej Stanisława Dróżdża nie ma na celu szukania wspólnego mianownika w ich twórczości, ale pokazanie dwóch różnych postaw wobec problemu oryginalności w sztuce.

Według Gołkowskiej sens twórczości przesunął się z realizacji dzieła na proces koncepcyjny – intelektualne poszukiwanie, jak pisała – „konkretyzację myślową”. Artystka odrzuciła nadrzędność znaczenia nadawanego realizacji, uważając ją za epigońską w stosunku do koncepcji. Uznała możliwość realizacji – udokumentowania koncepcji – przez rzemieślników lub maszyny, podważając głęboko zakorzenione w sztuce stereotypy.

W przypadku Dróżdża, mamy do czynienia z nierozerwalnym związkiem pomiędzy wizualną a pojęciową stroną znaku/wyrazu, pomiędzy koncepcją a realizacją końcową. Proces twórczy Dróżdża był niezwykle dokładną analizą o przesłankach naukowych. Składały się na to dziesiątki notatek, szkiców i maszynopisów aby finalnie Dróżdż zlecił wykonanie „Pojęciokształtu” innemu artyście według jego projektu. Powstawały więc oryginały o zupełnie innej naturze aniżeli klasyczne dzieła sztuki, gdyż najważniejsze dla artysty było to co rozgrywa się w umyśle odbiorcy.