Zbigniew Łagocki - Body-Building - fotografie . 5.06.2008 czwartek

Prezentacja przypomina realizacje Zbigniewa Łagockiego z lat 60. i 70. XX w. z obszaru konsekwentnie realizowanego programu fotografii ciała kobiecego. Dzięki wyborowi zdjęć i szczególnemu ich zestawieniu, tworzy jednocześnie nową sytuację. Pierwszy zestaw to tradycyjne akty we wnętrzu zbudowane z nastroju, światłocienia, wyciszonego klimatu, odpowiadające naszemu obrazowi potocznego postrzegania ciała. Zabieg artysty polega na umieszczeniu modelki na tle symbolicznego motywu okna, w różnych wzajemnych relacjach. Dzięki temu ciało pokazane dosłownie także zyskuje wymiar symbolu, uwalniając nas od stereotypów i przyzwyczajeń, a myślenie kierując w stronę pojęć abstrakcyjnych jak wolność, marzenie, spokój. Kontrastowo przedstawia się drugi zestaw fotografii wybrany z cyklu „Body-Building”, będącym właściwie fragmentem cyklu „Poliformia” jednym z bardziej znaczących w dorobku Zbigniewa Łagockiego, wpisanym już w historię polskiej fotografii. Manipulacja artystyczna przebiega tu odwrotnie niż w pierwszym zestawie prac. Są to fotografie szczególnej syntezy aktu, aluzyjne obrazy pokazujące ciało w abstrakcyjny sposób. Dzięki temu nasza uwaga zostaje skierowana właśnie na niepokojący konkret intymnej przestrzeni. Iwona Święch

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl