Śladami twórczości Stanisława Dróżdża po Wrocławiu.

Śladami twórczości Stanisława Dróżdża po Wrocławiu.

W przywróconym publiczności Pawilonie Czterech Kopuł wśród prac wybitnych polskich twórców 2. połowy XX w. i czasów współczesnych zobaczymy prace Stanisława Dróżdża w tym prace z prezentowanego na Biennale w Wenecji projektu ALEAIACTA EST / KOŚCI ZOSTAŁY RZUCONE.

Muzeum Współczesne Wrocław utworzyło stałą ekspozycję prac Stanisława Dróżdża z kolekcji własnej, kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz depozytu pani Anny Dróżdż.

Punktem wyjścia tej stałej ekspozycji jest wystawa Stanisława Dróżdża w Galerii Foksal w Warszawie w 1994, zatytułowana “Pojęciokształty. Poezja Konkretna”. Prezentowane są wszystkie oryginalne obiekty, które składały się na wystawę w galerii Foksal, w sekwencji jaką nadał im Stanisław Dróżdż. Dodatkowo do ekspozycji zostały włączone 54 warianty układów „Klepsydry”, opublikowane przez artystę po raz pierwszy w 1990 roku.

Obecnie jedną z propozycji programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, jest projekt pt. Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu   który jest realizowany we Wrocławiu od września do grudnia 2016 roku.

Pierwszą jego część stanowi seria murali wykonanych na ścianach dwóch kamienic usytuowanych w centrum miasta (ulice Legnicka 68 ?70 i Hubska 35). Prezentowane są na nich wielkoformatowe reprodukcje prac optimum i Zapominanie graficznie opracowane w 1967 roku przez poetę i malarza Stanisława Kortykę oraz pochodzące z 1969 roku i opracowane przez artystkę konceptualną Barbarę Kozłowską Czasoprzestrzennie.

Kolejny element wydarzenia stanowi publikacja pochodzącego z 1969 roku i dotychczas niewydanego debiutanckiego tomu poetyckiego Stanisława Dróżdża pt. POZASŁOWNE ŚRÓDSŁÓW MIĘDZYSŁOWIA. Zbiór w opracowaniu i redakcji Małgorzaty Dawidek wraz z tłumaczeniem na język angielski przez Krzysztofa Bartnickiego ukazał się nakładem wydawnictwa Warstwy.

Równocześnie,  reprodukcje wybranych z tomu stron maszynopisów zostały zaprezentowane na nośnikach reklamowych (citylightach) umieszczonych na 42 przystankach tramwajowych w całym mieście oraz w galerii ulicznej Szewska Pasja (ul. Szewska).

W ramach projektu powstał także mapa-przewodnik po historycznych i współczesnych miejscach Wrocławia związanych z nurtem konkretystycznym i twórczością Stanisława Dróżdża.

Projekt Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu jest odpowiedzią na obecny w twórczości Stanisława Dróżdża postulat materializacji tekstu oraz wyjścia literatury poza ramy stronic. Intencją autorki projektu jest zaprezentowanie utworów poetyckich Dróżdża w taki sposób, by przeskalowane do gabarytów architektury stały się częścią struktury miasta i wpisały w jego mapę. W konsekwencji tych działań interakcja mieszkańców miasta z fizycznymi elementami tekstu stanie się kolejnym krokiem w kierunku zmiany czytelniczych przyzwyczajeń zainicjowanych przez artystę w jego pracach.

Poezja konkretna to nurt wykorzystujący zapis językowy jako tworzywo wizualne w taki sposób, by wydobyć funkcję jego materialności, czyli wykorzystać jego jakości wizualne.

Angielski termin „concrete poetry” często tłumaczony jest dosłownie jako „poezja betonowa”.

Prezentowane w ramach projektu Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu wersje prac Stanisława Dróżdża wykonane z betonu lub przeniesione bezpośrednio na mury budynków realizują ów postulat materialności tekstu również w sensie dosłownym. Autorką projektu jest Małgorzata Dawidek.


  

 

Galeria

OD DO Stanisław DróżdżOD DO Stanisław DróżdżZapominanie Stanisław DróżdżZapominanie Stanisław DróżdżZapominanie Stanisław DróżdżMinimum Maximum Stanisław DróżdżMinimum Maximum Stanisław DróżdżMinimum Maximum Stanisław DróżdżKlepsydra Stanisław Dróżdż - Pawilon Czterech KopułContinuum Stanisław Dróżdż - Pawilon Czterech KopułZapominanie Stanisław Dróżdż - Pawilon Czterech KopułKlepsydra Stanisław Dróżdż - Muzeum Współczesne we WrocławiuKlepsydra Stanisław Dróżdż - Muzeum Współczesne we WrocławiuKlepsydra Stanisław Dróżdż - Muzeum Współczesne we WrocławiuKlepsydra Stanisław Dróżdż - Muzeum Współczesne we WrocławiuKlepsydra Stanisław Dróżdż - Muzeum Współczesne we WrocławiuKlepsydra Stanisław Dróżdż - Muzeum Współczesne we WrocławiuKlepsydra Stanisław Dróżdż - Muzeum Współczesne we WrocławiuKlepsydra Stanisław Dróżdż - Muzeum Współczesne we Wrocławiu
Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl