Kunstschule Atelier KO w Weiz czyli jak prowadzi się edukację plastyczną w Austrii

Kunstschule  Atelier KO w Weiz czyli jak prowadzi się edukację plastyczną w Austrii

W trakcie pobytu w Weiz odwiedziłem szkołę plastyczną "atelier Ko” [Kunstschule „Atelier Ko“ ] gdzie prowadzą zajęcia znani nam doskonale artyści Hubert Brandstätter i Susanna Bodlos-Brunader.

Było to ciekawe doświadczenie, mogłem zobaczyć jak do edukacji artystycznej i plastycznej podchodzi się w Austrii. Bardzo dobre wyposażenie, a przede wszystkim obecność wszędzie wokół na korytarzach i w salach znakomitych dzieł sztuki m.in. prace Hannesa Schwarza (można zobaczyć na zdjęciach)  była w pewnym sensie gwarancją poziomu tej placówki jak i punktem odniesienia dla jej uczestników. Hubert Brandstätter i Susanna Bodlos-Brunader pomagają w trakcie swoich zajęć rozwijać naturalną, twórczą aktywność dzieci i młodzieży. Poprzez pracę twórczą uczą umiejętności wyrażania się za pomocą środków plastycznych, stosowania i rozumienia różnorodnych technik plastycznych, rozwijają umiejętności manualne oraz percepcję - umiejętność obserwacji i analizy otoczenia. W trakcie zajęć przekazują własne doświadczenia artystyczne i wiedzę, która pomoże adeptom łatwiej zrozumieć współczesną sztukę, otwarcie wyrażać swoje opinie na temat dzieł sztuki, a także przygotować je do świadomego uczestnictwa w kulturze. Środek ciężkości wykształcenia plastycznego jest dla nich mediacją pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi podstawami  grafiki, malarstwa i trójwymiarowego  kształtowania rzeźb.

Kunstschule „Atelier Ko“ Weiz

Galeria

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl