Dwie strefy
2008
73x52 cm

Jan Tarasin

Jan Tarasin (Kalisz 11 IX 1926 - Anin 8 VIII 2009) studiował malarstwo w ASP w Krakowie pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pronaszki (1946-1951). Jeszcze jako student zadebiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948/49. W połowie lat 50. stworzył cykle litografii: ?Nowa Huta i jej mieszkańcy?, 1954, ?Dom?, 1955). W pierwszym przeciwstawił się oficjalnemu optymizmowi, w drugim, operując symboliką martwej natury, zawarł treści egzystencjalne i odnoszące do niedawnego dramatu wojny. Po 1956 zaczął malować obrazy niefiguratywne. Układy wyodrębnionych elementów (określanych jako ?przedmioty?) umieszczane były przez artystę na płaszczyźnie (cykl ?Wnętrze?, 1957) ), lub w aluzyjnej przestrzeni (cykle ?Uczta?, 1957, ?Brzeg?, 1962-1964, ?Przedmioty policzone?, od 1968, ?Antykwariat?, 1968). Zasada ta utrzymuje się w jego malarstwie w następnych latach, różnice między okresami twórczości dotyczą sposobu opracowania ?przedmiotów? i ich usytuowania w przestrzeni obrazu lub wobec tła. Od lat 70. ?przedmioty? zmieniają się w graficzne, zwykle czarne znaki na jasnych tłach (cykl ?Kolekcja?, od 1971). Tła z kolei bywają iluzyjnie przestrzenne, zróżnicowane walorowo, miękkie. W latach 90. artysta wrócił do kolorystycznego, bardziej malarskiego rozwiązywania zarówno znaków, jak i teł, często ciemnych lub przenikających się z ?przedmiotami? (cykl ?Wylęgarnia przedmiotów?, 1992). Tarasin od 1962 jest członkiem ?Grupy Krakowskiej?. W 1963-67 uczył na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej ASP. W 1967 przeniósł się do Warszawy, w 1974 podjął pracę pedagogiczną na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. W 1987-90 był rektorem tej uczelni. W 1976 otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, w 1984 Nagrodę im. Jana Cybisa.; Nagroda na MB Sztuki w San Marino 1965. Równolegle z malarstwem zajmuje się rysunkiem i grafiką - do lat 60. litografią, od 1974 serigrafią. W 1974-1981 wydał 8 autorskich ?Zeszytów? z serigrafiami i własnymi tekstami. W 1995 w Galerii Zachęta odbyła się wystawa artysty, której towarzyszył monograficzny katalog.

Dokumentacja