Nagrody i wyróżnienia


1985 Nagroda im. Jana Cybisa za rok 1984, Warszawa

1976 Nagroda Krytyki im. Cypriana Kamila Nrwida - za najlepsz? wystaw? indywidualn? w Warszawie, Warszawa

1965 Nagroda Sekcji Polskiej na V Mi?dzynarodowym Biennale Sztuki Wsp??czesnej, San Marino (za obraz "Brzeg II")

1964 Nagroda Gazety "Yomiuri" na III Mi?dzynarodowej Wystawie M?odych Plastyk?w, Tokio

1964 Nagroda Przewodnicz?cego Miejskiej Rady Narodowej na II Festiwalu Polskiego Malarstwa Wsp??czesnego, Szczecin

1962 Podwawelskie Czaszki - nagroda "Przekroju" za malarstwo, Krak?w

1960 I nagroda na I Biennale Grafiki, Krak?w

1958 Wyr??nienie na XI Festiwalu Sztuk Plastycznych, Sopot

1955 III nagroda za malarstwo na Mi?dzynarodowym Konkursie V ?wiatowego Festiwalu M?odzie?y, Warszawa

1955 wyr??nienie, X lat Ludowego Wojska Polskiego, Galeria Zach?ta, Warszawa

1955 nagroda na Wystawie M?odej Plastyki, Arsena?, Warszawa

1954 III nagrowa na IV Og?lnopolskiej Wystawie Plastyki (za cykl grafik "Nowa Huta i jej mieszka?cy")

1953 III nagroda na I Og?lnopolskiej Wystawie Plakatu

Dokumentacja