Teksty

1993 Jan Tarasln Serigrafie oraz kilka rysunk?w i obraz?w [katalog wystawy, wst?p], Muzeum Sztuki Wsp??czesnej (oddzia? Muzeum Narodowego) Radom lipiec

1993 Powr?t do ?wiata [w:] Jan Tarasin [katalog wystawy], BWA Sandomierz wrzesle? - pa?dziernik

1993 Rzeczy nie nazwane, Karty, Jan Tarasin Serigrafie 1974 - 1982 [katalog wystawy, wst?p], Galeria Zamkowa Lubin czerwiec

1993 Od siebie Karty Rzeczy nie nazwane, "Nowe Ksi??ki", nr 12, s 6-8, il

1991 1974- 1983 [wyd. z okazji wystawy w Konstlerhaus Bethanienw Berlinie], Berlin

1991 Otwarcie, Erdlfnung, Opening Serigrafie i teksty 1974- 1983 [wyd. z okazji wystawy w Konstlerhaus Bethanienw Berlinie], Berlin

1991 Pos?owie, "Tygodnik Literacki", nr 17, s 6

1988 Ruckkehr in die Welt [w:] Jan Tarasin [katalog wystawy], Polnisches Informations - und Kulturzentrum, Lipsk.

1988 Retrospekcja, Horyzont, Komentarz, Przestrze? w przestrzeni, Wielki amator i eksperci, Malarze i matematyka, Thanatos i spirala, Komplikacja [w:] Jan Tarasin Gwasze, rysunki, serigrafie [katalog wystawy], BWA Olsztyn pa?dziernik

1988 Przestrze? w przestrzeni Z notatnik?w malarza, "Res Publica", nr 2, s 113-114, il

1988 Wielki amator i eksperci Z notatnik?w malarza, "Res Publica", nr 1, s 122-123

1987 Rzeczy nie nazwane Komplikacja Z notatnik?w malarza, "Res Publica", nr 6, s 102-104, il

1987 Thanatos i spirala Z notatnik?w malarza, "Res Publica", nr5,s89-91, il

1987 Retrospekcja Z notatnik?w malarza, "Res Publica", nr4, s 100-103, il

1986 Malarze i matematyka, "Poezja", nr 3, s 108-109

1986 Powr?t do ?wiata, "Poezja", nr 3, s 107-108

1984 Przestrze? w przestrzeni [w:] Koncepcje przestrzeni w sztuce wsp??czesnej [katalog wystawy], Muzeum Narodowe, Warszawa

1982 Forum Wypowied? Jana Tarasina, "Projekt", nr 2, s 62-63.

1980 Jan Tarasin Malarstwo, rysunek, grafika, [katalog wystawy, wst?p], Galeria Krzysztofory, Krak?w pa?dziernik

1980 Retrospekcja, Horyzont, Komentarz, Przestrze? w przestrzeni [w:] Jan Tarasin Wystawa - malarstwa, grafiki i rysunku, Muzeum Okr?gowe, Radom marzec-kwiecie?

1980 Przestrze? w przestrzeni [wL] Jan Tarasin Malarstwo-Grafika [katalog wystawy], BWA Lublin stycze?

1979 S??w kilka o tw?rczo?ci Jana Tarasina [w:] Jan Tarasln Malarstwo-Grafika [katalog wystawy], Muzeuln Okr?gowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz luty

1979 Tropienie, "Miesi?cznik Literacki", nr2, s74-79

1977 Jan Tarasin, malarstwo, grafika, [katalog wystawy, wst?p], BWA Bia?ystok listopad

1975 Jan Tarasin [katalog wystawy, wst?p], Galeria Sztuki Wsp??czesnej Zapiecek Warszawa, marzec

1969 Jan Tarasin [katalog wystawy, wst?p], Galeria Krzysztofory, Krak?w, stycze? 1969

1968 Jan Tarasin [katalog wystawy, wst?p], Galeria Krzysztofory, Krak?w, grudzie? 1968

Dokumentacja