Wystawy indywidualne

1998 ABC Gallery, Pozna? (pokaz w Wielkopolskim Muzeum Historycznym), Polska

1997 Galeria Filharmonii Narodowej, Warszawa, Polska

1996 Galeria BWA, Kraw?w, Polska

1996 Instytut Polski, Londyn, Wielka Brytania

1996 Galeria Zapiecek, Warszawa, Polska

1995 Galeria Zach?ta, Warszawa, Polska

1995 Muzeum Narodowe, Wroc?aw, Polska

1993 Galeria BWA, Sandomierz, Polska

1993 Muzeum Sztuki Wsp??czesnej (Muzeum Okr?gowe), Radom, Polska

1993 Galeria Zamkowa, Lubin, Polska

1993 Galeria Ucher, Kolonia, Niemcy

1992 Galeria T, ??d?, Polska

1991 Galeria im Hof, Essen, Niemcy

1991 Starmach Gallery, Krak?w, Polska

1990 Galeria Salustowicz, Bielefeld

1989 O?rodek Kultury Polskiej, Karlove Vary

1988 Galeria BWA, Olsztyn, Polska

1988 Galeria Studio, Warszawa, Polska

1988 Galeria Instytutu Polskiego, Londyn, Polska

1988 Galerie BWA: ??d?, Pozna?, Szczecin, Zamo??, Bia?ystok, P?ock, Kalisz, Polska

1987 Galeria Gra?yny Hase, Warszawa, Polska

1987 Uniwersytecka Galeria Sztuki Wsp??czesnej, Cieszyn, Polska

1986 Galeria Krzysztolory, Krak?w, Polska

1986 Instytut Polski, Lipsk, Niemcy

1985 Galeria Stowarzyszenia Historyk?w Sztuki, Warszawa, Polska

1985 Galeria BWA, Kalisz, Polska

1985 Galeria Zero, Tokio, Japonia

1984 Galeria Studio, Warszawa, Polska

1984 Galeria Desa, Krak?w, Polska

1984 Galeria 72, Che?m

1981 Galeria Zapiecek, Warszawa, Polska

1980 Galeria Krzysztolory, Krak?w, Polska

1980 Muzeum Okr?gowe, Radom , Polska

1980 Galeria BWA, Lublin, Polska

1979 Muzeum Okr?gowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz, Polska

1977 Galeria BWA Arsena?, Bia?ystok, Polska

1977 Galeria Zapiecek, Warszawa, Polska

1975 Galeria Zapiecek, Warszawa, Polska

1972 Galeria EM, Wroc?aw, Polska

1972 Galeria Labirynt, Lublin, Polska

1971 Galeria Ado, Mechelen

1970 Galeria Wsp??czesna, Warszawa, Polska

1968 Galeria Krzysztolory, Krak?w

1968 Galeria Zach?ta, Warszawa, Polska

1966 Konstsalongen Kavaletten, Uppsala

1964 Salon BWA, Tarn?w, Polska

1962 Pinkegalerii, Giessenburg, Rotterdam

1962 Galeria Lambert, Pary?, Francja

1962 Galeria Krzysztolory, Krak?w, Polska

1960 Galeria Krzywe Ko?o, Warszawa, Polska

1959 Galeria Krzysztofory, Krak?w, Polska

1958 Galeria MPiK, Nowa Huta, Polska

1957 Salon Nowej Kultury, Warszawa, Polska

Dokumentacja