Albertina, Graphische Sammlung Albertina , Wiedeń - naj­wspa­nial­sze i naj­bar­dziej zna­czą­ce zbio­ry gra­fi­ki na świe­cie.

Albertina,  Graphische Sammlung Albertina , Wiedeń - naj­wspa­nial­sze i naj­bar­dziej zna­czą­ce zbio­ry gra­fi­ki na świe­cie.

Kiedy przyjechałem w ten listopadowy dzień do Wiednia to nie mogłem ominąć tak jak każdy miłośnik sztuki przyjeżdżający tutaj najlepszego wiedeńskiego muzeum Albertina, Zbiory Graficzne Albertina, Graphische Sammlung Albertina.

Do Albertiny prowadzi Augustinerstrasse. Przy ulicy tej znajduje się kościół augustianów. Plac Albertina na którym mieści się muzeum to przedsionek Hofburga.  W jednym z boków Albertina Platz mieści się też główny punkt informacji turystycznej - warto go odwiedzić aby dostać wszystkie programy wydarzeń artystycznych w Wiedniu wraz z mapami, programami, adresami i innymi wskazówkami.  Do muzeum dostałem się  po wjechaniu ruchomymi schodami na górę. Rozciąga się stąd piękny widok na Burggarten – ogrody Hofburga.  Na szczycie Albertiny stoi posąg konny arcyksięcia Alberta.

Akurat minęło  dzie­sięć lat odkąd, po kil­ku­let­nim re­mon­cie, w tym muzeum sztuki nowoczesnej wie­deń­skiej  Al­ber­ti­na możemy  oglą­dać jedne z naj­wspa­nial­szych i naj­bar­dziej zna­czą­cych zbio­rów gra­fi­ki na świe­cie. Od momentu ponownego otwarcia w 2003 roku Albertina oferuje imponujący program wystaw obejmujący wyjątkowe dzieła sztuki od XV wieku do współczesności. Dzięki wystawom specjalnym takim jak: „Albrecht Dürer”, „Picasso” czy „Van Gogh”, Albertina zanotowała w ubiegłych latach rekordy odwiedzin.

Albertina Platz

Albertina została założona w 1768 r. w Wiedniu przez księcia Alberta Sasko-Cieszyńskiego i jego żonę arcyksiężnę Austrii Marię Krystynę. Jest jedną z największych na świecie kolekcji grafik.

Łącz­nie jest tu około 50 tys. ry­sun­ków, akwa­fort, akwa­rel i ponad 1,5 mln rycin, ta­kich sław jak Ra­fa­el(43 rysunki), Rem­brandt (70) , Le­onar­do da Vinci, Mi­chał Anioł, Dürer(145), Ru­bens, Bosch, Bru­egel, Cézanne, Pi­cas­so, Ma­tis­se, Klimt, Schiele(150), Ko­ko­sch­ka i Rauschenberg.

W ramach wystaw stałych Albertina prezentuje najciekawsze kierunki sztuki ostatnich 130 lat: od francuskiego impresjonizmu, przez niemiecki ekspresjonizm, po rosyjską awangardę, aż do współczesności. „Staw z nenufarami" Moneta, „Tancerki" Degasa i „Portret dziewczyny" Renoira zasługują na taki sam podziw, jak obrazy Beckmanna, Macke a, Chagalla, Malewitscha, Rothko, Rainera i Katza.

W Albertinie mieszczą się ponadto zbiory architektoniczne i nowo założone zbiory fotografii (m.in. Helmut Newton, Lisette Model), prezentowane na wystawach czasowych.

W trakcie mojego pobytu w Albertinie miałem okazję zobaczyć wystawy:

Matisse, Georg Baselitz, Gangl


MATISSE AND THE FAUVES

GEORG BASELITZ
REMIX

SONJA GANGL
DANCING WITH THE END

DREAMING RUSSIA
WORKS FROM THE GAZPROMBANK COLLECTION

Mogę tylko powiedzieć jednym słowem - fantastyczne.

Adres: Albertinaplatz 1, 1010 Wien, Austria
Tel. +43 (0)1 53483 - 525
tourismus@albertina.at
www.albertina.at
U1, U2, U4 Karlsplatz / Oper
U3 Stephansplatz / City

Codziennie: 10-18
Środy: 10-21

Cennik
EUR 11,90 Dorośli
EUR 9,- Seniorzy(pow. 60 lat)
EUR 8,50 Grupy od 15 osób
Bezpłatnie Dzieci (do 19 lat)

Podróżując samochodem parkowałem na najbliższym parkingu :
Operngarage, Kärntner Straße 51, 1010 Wien
Ceny od 0-1 godz - 1,90 Euro, ale 2 godz. to już 5,80 EURO itd.

Galeria

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl