Jan Pamuła, Mieczysław Wiśniewski, István Haász, Reinhard Roy na wystawie „Język geometrii. Trwałość sztuki” .

Jan Pamuła, Mieczysław Wiśniewski, István Haász, Reinhard Roy na wystawie „Język geometrii. Trwałość sztuki” .

Jan Pamuła, Mieczysław Wiśniewski, István Haász, Reinhard Roy na wystawie „Język geometrii. Trwałość sztuki” .
 Ekspozycja w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach  stanowi  swego rodzaju podsumowanie Międzynarodowych Plenerów dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii, które zainicjowane zostały w 1983 r. przez Bożenę Kowalską i prowadzone przez nią odtąd przez 36 lat, początkowo w Białowieży, potem w Okunince, Orońsku i w ciągu ostatnich 10 lat w Radziejowicach pod patronatem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.
 

Wystawie towarzyszy katalog, zawierający reprodukcje wszystkich prezentowanych na wystawie dzieł artystów, obok ich wypowiedzi - rozważań o losach sztuki w kontekście starożytnej maksymy ars longa, vita brevis.
 

Kuratorka: dr Bożena Kowalska

Artyści biorący udział w wystawie:

Serena Amrein, Tamara Berdowska, Gerhard Birkhofer, Hellmut Bruch, Sławomir Brzoska, Dominique Chapuis, Mateusz Dąbrowski, Nikola Dimitrov, Rita Ernst, Andrzej Gieraga, Ryszard Gieryszewski, Julián Gil, Ingo Glass, Kazimierz Głaz, Eugenia Gortchakova, Dorota Grynczel, István Haász, Karolina Hałatek, Adam Hawryłkiewicz, Gerhard Hotter, Karolina Jaklewicz, Jerzy Kałucki, Małgorzata Karpowicz, Krzysztof Klimek, Mieczysław Knut, Jo Kuhn, Łukasz Leszczyński, Anders Lidén, Josef Linschinger, Ryszard Ługowski, Sławomir Marzec, Michał Misiak, Dariusz Mlącki, Paweł Mostowski, Klaus Noculak, Andrzej Jakub Olejniczak, Leszek Oprządek, Janusz Orbitowski, Jan Pamuła, Otto Reitsperger, Jaume Rocamora, Reinhard Roy, Eduard Steinberg, Anna Szprynger, Grzegorz Sztabiński, Urszula Ślusarczyk, Norbert Thomas, Jerzy Treliński, Anna Alicja Trochim, Małgorzata Turewicz-Lafranchi, Jean-Pierre Viot, Martin Vosswinkel, Apoloniusz Węglowski, Tadeusz Gustaw Wiktor, Mieczysław Wiśniewski, Olga Ząbroń

Repliki zegarków

Galeria

Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Jan Pamuła - Język geometrii. Trwałość sztuki.Jan Pamuła - Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Mieczysław Wiśniewski - Język geometrii. Trwałość sztuki.Mieczysław Wiśniewski - Język geometrii. Trwałość sztuki.Mieczysław Wiśniewski - Język geometrii. Trwałość sztuki.Mieczysław Wiśniewski - Język geometrii. Trwałość sztuki.István Haász - Język geometrii. Trwałość sztuki.István Haász - Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Reinhard Roy - Język geometrii. Trwałość sztuki.Gerhard_Hotter - Język geometrii. Trwałość sztuki.Nikola_Dimitrov  - Język geometrii. Trwałość sztuki.Martin_Vosswinkel - Język geometrii. Trwałość sztuki.Martin_Vosswinkel - Język geometrii. Trwałość sztuki.Martin_Vosswinkel - Język geometrii. Trwałość sztuki.Rita_Ernst - Język geometrii. Trwałość sztuki.Jean_Pierre_Viot - Język geometrii. Trwałość sztuki.Tadeusz_Gustaw_Wiktor - Język geometrii. Trwałość sztuki.Tadeusz_Gustaw_Wiktor - Język geometrii. Trwałość sztuki.Ingo_Glass - Język geometrii. Trwałość sztuki.Ingo_Glass - Język geometrii. Trwałość sztuki.Ingo_Glass - Język geometrii. Trwałość sztuki.Jerzy_Kalucki - Język geometrii. Trwałość sztuki.Jerzy_Trelinski - Język geometrii. Trwałość sztuki.Mateusz_Dabrowski - Język geometrii. Trwałość sztuki.Mateusz_Dabrowski - Język geometrii. Trwałość sztuki.Eugenia_Gortchakova - Język geometrii. Trwałość sztukiApoloniusz_Weglowski - Język geometrii. Trwałość sztukiTamara_Berdowska - Język geometrii. Trwałość sztuki.Andrzej_Jakub_Olejniczak - Język geometrii. Trwałość sztuki.Andrzej_Jakub_Olejniczak - Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Tamara_Berdowska - Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Hellmut_Bruch - Język geometrii. Trwałość sztuki.Norbert_Thomas - Język geometrii. Trwałość sztuki.Josef_Linschiger - Język geometrii. Trwałość sztuki.Norbert_Thomas - Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Anders_Liden - Język geometrii. Trwałość sztuki.Andrzej_Gieraga - Język geometrii. Trwałość sztuki.Mieczyslaw_Knut - Język geometrii. Trwałość sztuki.Serena_Abrein - Język geometrii. Trwałość sztuki.Lukasz_Leszczynski - Język geometrii. Trwałość sztuki.Grzegorz_Sztabinski - Język geometrii. Trwałość sztuki.Gerhard_Birkhofer - Język geometrii. Trwałość sztuki.Janusz_Orbitowski - Język geometrii. Trwałość sztuki.Dominique_Chapuis - Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Pawel_Mostowski - Język geometrii. Trwałość sztuki.Olga_Ząbroń - Język geometrii. Trwałość sztuki.Urszula_Slusarczyk - Język geometrii. Trwałość sztuki.Jo_Kuhn - Język geometrii. Trwałość sztuki.Jaume_Rocamora - Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Slawomir_Marzec - Język geometrii. Trwałość sztuki.Malgorzata_Turewicz_Lafranchi - Język geometrii. Trwałość sztuki.Ryszard_Gieryszewski - Język geometrii. Trwałość sztuki.Malgorzata_Karpowicz - Język geometrii. Trwałość sztuki.Kazimierz_Glaz - Język geometrii. Trwałość sztuki.Michal_Misiak - Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Adam_Hawrylkiewicz - Język geometrii. Trwałość sztuki.Krzysztof_Klimek - Język geometrii. Trwałość sztuki.Slawomir_Brzoska - Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Slawomir_Brzoska - Język geometrii. Trwałość sztuki.Karolina_Jakiewicz - Język geometrii. Trwałość sztuki.Dariusz_Mlacki - Język geometrii. Trwałość sztuki.Anna_Alicja_Trochim - Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Dorota_Grynczel - Język geometrii. Trwałość sztuki.Dorota_Grynczel - Język geometrii. Trwałość sztuki.Anna_Szprynger - Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Otto_Reitsperger - Język geometrii. Trwałość sztuki.Julian_Gil - Język geometrii. Trwałość sztuki.Julian_Gil - Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Klaus_Noculak - Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.Język geometrii. Trwałość sztuki.
Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl