Jerzy Lewczyński - Fotografie...

Jerzy Lewczyński - Fotografie...

FOTOGRAFIE DO CZYTANIA.

Fotografia przekracza granice swego powołania!

W dzisiejszym świecie staje się środkiem łączącym czas dawny i dzisiejszy, a nade wszystko opisuje losy duchowe człowieka. Dzieje się to na wiele sposobów i znaków tak bardzo związanych z życiem. Od XIX wieku rośnie lawinowo jej powszechna obecność. Wiele teorii podkreśla duchowy związek fotografii z człowiekiem. Są nawet poglądy o drugim życiu naszej egzystencji zawartym w fotografii!
Samotność człowieka wobec zmienności świata i jego fizyczna i  psychiczna alienacja, powoduje od dawna szukanie pomocy utrwalającej sens życia, szczęścia i tragedii.
Pomoc od wieków przychodzi z wiarą w Boga i Jego duchowych wartości. Fotografia łączy w sobie wiele cech ułatwiających ludzką podróż w czasie i przestrzeni. Każda fotografia ma w sobie siłę przywoływania dawnego zapomnianego czasu! Dobrego losu, jak i złych klęsk. Otoczeni fotografią musimy docenić te emocje, które wynikają  z przypomnienia przeszłości, ale i te które przestrzegają przed złą przyszłością!  Wspólny los człowieka i jego utrwalony na fotografii ślad warte są prób opisania i pokazania !

Jerzy Lewczyński

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl