Galeria ESTA zaprasza na  15. Warszawskie Targi Sztuki - stoisko nr 34

Galeria ESTA zaprasza na 
 15. Warszawskie Targi Sztuki - stoisko nr 34

Galeria ESTA zaprasza na ŚWIĘTO  SZTUKI

 15. Warszawskie Targi Sztuki - stoisko nr 34


15 Warszawskie Targi Sztuki odbędą się 13-15 października
, po raz kolejny w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Udział wezmą wyselekcjonowane galerie i antykwariaty, w sumie ponad 60. Wśród galerii sztuki współczesnej będą m.in. Zderzak, mia Art Gallery, Arttrakt, Artemis, Mostra, Ney Gallery & Prints, Galeria Beta 16, Esta, Piękna, Artinfo.pl, Olimpus, Piekary, Fresz, Dyląg, Artemis, 101 Projekt, Galeria von Gottberg. Wśród antykwariatów pojawią się: Artykwariat, Connaisseur, Galeria 32, Galeria Berżera, D.A. Rempex, Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski, D.A. Libra.

Będą też dostępne publikacje artystyczne na stoiskach wydawnictw: Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Arkady.

W tym roku z okazji 100-lecia awangardy polskiej wystawa towarzysząca będzie poświęcona twórczości Witkacego (pod patronatem UNESCO).W poprzednich latach pokazaliśmy dokonania: Malczewskiego, Kantora i Dominika.

Podczas Targów po raz kolejny będą prowadzone zajęcia edukacyjne oraz wykłady o sztuce i rynku sztuki. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży jak zwykle poprowadzi Pracownia Kwadrat Iwony Cur, specjalistyczne wystąpienia dotyczyć będą m.in. awangardy, kolekcjonowania, aukcji sztuki, przepisów prawnych regulujących działalność galerii i antykwariatów.

Rada Programowa: przewodnicząca Kama Zboralska, Piotr Lengiewicz

Organizator:

D.A.Rempex

Patroni:

Patronat  Honorowy – Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz
Patron Honorowy wystawy „Witkacy” – Polski Komitet ds.UNESCO
Partner – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Partner Gali – Mionetto Prosecco

Patroni medialni:

Wirtualna Polska, Artinfo.pl, O.pl, Arteon, Rynek i Sztuka, RMF Classic, Weranda, Monogram

Galeria ESTA w 15 edycji koncentruje się na prezentacji twórczości Jana Pamuły

Zaprezentujemy unikalne prace artysty z lat 70-tych z cyklu Układ z trójkątem.  Obrazy te pochodzą z okres kiedy to Jan Pamuła nieustannie eksperymentował i są jednym z wielu etapów narodzin Serii komputerowej – dojrzałego okresu jego twórczości. Przez większość czasu obiekty znajdowały się w archiwum artysty, nie były wystawiane ani reprodukowane aby po około 40 latach wystawić je w przestrzeni publicznej.

 

Urodzony w 1944 roku w Spytkowicach, k. Oświęcimia. Studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 1961 -1968, i w Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts w Paryżu, 1967. Dyplom uzyskał w 1968 roku. Obecnie jest profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1980 roku był stypendystą Rządu Francuskiego, w 1982 roku stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W 1993 otrzymał stypendium Fulbright'a i odbył staż naukowy oraz prowadził zajęcia na Wydziale Sztuki w New York Institute of Technology w Nowym Jorku. W 1992 prowadził zajęcia w Uniwersytecie Stanu Connecticut w Storrs. Jest wieloletnim członkiem ZPAP, oraz członkiem "Grupy Krakowskiej". Profesor i dwukrotny Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uzyskał wiele nagród, zwłaszcza za twórczość graficzną. Uprawia malarstwo, grafikę i media elektroniczne. W 2003 roku - Nagroda im. Witolda Wojtkiewicza za wystawę malarstwa „Obiekty geometryczne – retrospekcja” w Starmach Gallery. Kluczowym okresem w twórczości Jana Pamuły były lata siedemdziesiąte, kiedy zwrócił się ku abstrakcji geometrycznej. Jego ówczesne poszukiwania miały na celu zbudowanie "jednolitej, uniwersalistycznej wizji rzeczywistości". Owo budowanie oznaczało w praktyce wykorzystanie roli przypadku w tworzeniu układów geometrycznych. Statystyka matematyczna oparta na rachunku prawdopodobieństwa wykorzystuje tutaj rzut kostką, działanie komputera lub tablice liczb przypadkowych. Sztukę Pamuły porównano między innymi do Mondriana , choć neoplastycyzm tego ostatniego wywodził się z innych przesłanek teoretycznych. Bliższy artyście wydaje się suprematysta Malewicz czy też właśnie Paul Klee. W swoich rozważaniach teoretycznych powołuje się na "Das bildnerische Denken Klee" jako niewyczerpane "źródło wiedzy na temat formy plastycznej i istoty artystycznej twórczości".

 

Przedstawimy prace z lat 60-70 Stanisława Dróżdża

 

Stanisław Dróżdż, jeden z najważniejszych polskich artystów współczesnych, najbardziej znaczących artystów polskiej awangardy XX wieku i najwybitniejszy twórca poezji konkretnej.Urodził się 15 maja 1939 roku w Sławkowie. W roku 1955 przeniósł się do Wrocławia gdzie ukończył Technikum Ekonomiczne (1959) i filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim (studia w latach 1959-1964). Do końca życia mieszkał i tworzył we Wrocławiu. Zmarł 29 marca 2009 roku.

Twórczość Stanisława Dróżdża funkcjonuje przede wszystkim na gruncie sztuki, zaliczana najczęściej do konceptualizmu. Sam autor uważał się jednak zawsze za poetę – podstawowym źródłem jego inspiracji był język, matematyka i inne systemy znaków. Czuję się poetą. Bardziej poetą niż artystą […]. Mojej poezji bliżej do nauk ścisłych niż do sztuki – mówił w rozmowie z Natalią Kaliś („A4”, Magazyn, 2008, nr 56)Poezja konkretna jest dziedziną zupełnie integralną, natomiast może wykorzystywać środki innych dziedzin sztuki (nie poezji!), ale poprzez to nie przestaje być poezją konkretną (w rozmowie z Małgorzatą Dawidek Gryglicką - Stanisław Dróżdż, początekoniec. Pojęciokształty. Poezja konkretna. Prace z lat 1967-2007, Wrocław 2009, katalog wystawy).

Pojęciokształty są jednocześnie tekstem i obrazem: konkretyzują plastycznie (graficznie) kształt materialny pojęcia […] są więc merytoryczno-formalnie syntetycznymi – jak ideogramy – kodyfikatorami rzeczywistości, integrującymi naukę (matematyka, logika) i sztukę (poezja, plastyka). Poprzez ekstremalnie uproszczony, ascetyczny w treści i w formie zapis można osiągnąć maksymalny efekt skojarzeniowy. Poezja konkretna, jako język radykalnego skrótu stanowi sygnał, impuls dla odbiorcy, od którego wkładu zależy obfitość odbioru, polegającego na „tworzeniu tekstu poetyckiego” torowanego kanwą „zapisu” (S. Dróżdż, Pojęciokształty).

Ponadto zaprezentujemy malarstwo Jana Tarasina, Marka Radke, grafikę Tadeusza Łapińskiego, Rafała Pytla, fotografie Eustachego Kossakowskiego, Jerzego Lewczyńskiego, Zbigniewa Łagockiego, Pawła Pierścińskiego, Michała Sowińskiego.

Program

 • 13 października 2017
 • 17:00 - 20:00 Pierwszy dzień 15. Warszawskich Targów Sztuki
 • 17:00 - 17:30 Uroczyste otwarcie 15. Warszawskich Targów Sztuki / Opening of the 15th Warsaw Art Fair
 • 17:30 - 18:30 Panel dyskusyjny „Witkacy polski Picasso”
  - prof. Janusz Degler (Instytut Witkacego), Przemysław Pawlak (Instytut Witkacego) i Tomasz Pawlak (Instytut Witkacego) Prof. Janusz Degler-teatrolog, historyk literatury, jeden z Fundatorów Instytutu Witkacego; emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie oraz członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN (1990–2015). Autor m.in.: „Witkacego portret wielokrotny”. Laureat nagrody m.in. Polskiego PEN Clubu (2014). Przemysław Pawlak-doktorant w Instytucie Sztuki PAN, jeden z Fundatorów i prezes Instytutu Witkacego. Edytor, bibliograf, kolekcjoner, pomysłodawca i zastępca redaktora naczelnego półrocznika „Witkacy!” Tomasz Pawlak-jeden z Fundatorów Instytutu Witkacego, członek redakcji pisma „Witkacy!”. Edytor korespondencji Witkiewicza m.in. opracował: „Listy I” i „Listy II” (wraz z Januszem Deglerem i Stefanem Okołowiczem). Autor licznych artykułów biograficznych publikowanych na portalu www.witkacologia.eu. Opracował też i wydał przedwojenne recenzje „Narkotyków” Witkiewicza -„Pierwsza książka abstynencka która nie jest nudna” . 
 • 18:00 Warsztaty graficzne dla dzieci i młodzieży
  Warsztaty prezentujące ciekawe techniki graficzne prowadzone przez Pracownię Kwadrat Grafiki Artystycznej www.pracowniakwadrat.com
 • 14 października 2017
 • 11:00 - 20:00 Drugi dzień 15. Warszawskich Targów Sztuki
 • 12:00 - 13:00 Panel dyskusyjny „Czy warto kupować pejzaż ? Różne oblicza pejzażu”
  - moderator Piotr Sarzyński (dziennikarz, „Polityka”), prof. Jarosław Modzelewski (artysta malarz, pedagog), Elżbieta Leszczyńska (historyk sztuki, autorka albumu „Pejzaż w malarstwie polskim”), Karolina Nowak-Sarbińska (Zarządzająca Inwestycjami w Dzieła Sztuki w Wealth Solutions. Kurator ARTTANK COLLECTION)
 • 14:00 - 15:30 Panel dyskusyjny „Ślady istnienia. W hołdzie Magdalenie Abakanowicz”
  - moderator Magdalena Mielnicka (Fundacja All That Art!), Maria Rus Bojan (kurator, członek m.in. REEAC działającego przy londyńskim Tate Modern), Mariusz Hermansdorfer (historyk i krytyk sztuki) Maria Rus Bojan-międzynarodowa kuratorka sztuki, mieszka w Amsterdamie. Członek Komitetu Akwizycyjnego ds. Rosji oraz Europy Wschodniej (Russia and Eastern Europe Acquisition Committee, REEAC) działającego przy londyńskim Tate Modern oraz członek Kuratorium Muzeum Beelden aan Zee w Hadze. Mariusz Hermansdorfer - historyk i krytyk sztuki. Wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zainicjował adaptację Pawilonu Czterech Kopuł na Muzeum Sztuki Współczesnej, przekazał też Muzeum kolekcję prac polskich artystów współczesnych. Członek m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki. 
 • 17:00 - 18:00 „Jak zmieni się rynek sztuki w Polsce? 6 grudnia 2017 wchodzą nowe regulacje prawne obrotu dziełami sztuki”
  dr Wojciech Szafrański – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Doradca ds. rynku sztuki w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Replique Rolex
   
 • 15 października 2017
 • 11:00 - 18:00 Trzeci dzień 15. Warszawskich Targów Sztuki
 • 12:00 - 13:00 „Co z tą awangardą”
  Jan Michalski (krytyk sztuki, Galeria „Zderzak”) i Łukasz Radwan (dziennikarz)
 • 14:00 - 15:00 „Liderzy polskiego rynku sztuki współczesnej i dawnej. Raport ARTINFO.pl 2017” 
  Rafał Kamecki (prezes Artinfo.pl)
 • 16:00 - 17:00 Panel dyskusyjny „Instytucja publiczna - placówka badawcza czy rynkowy gracz”
  moderator Karolina Staszak („Arteon”), Andrzej Biernacki (Galeria Browarna, „Arteon”), prof. Piotr Juszkiewicz (Instytut Historii Sztuki UAM), Janusz Miliszkiewicz (dziennikarz, „Rzeczpospolita”)

Miejsce Targów:
 
Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, adres: Plac Zamkowy 4, wjazd od ulicy Grodzkiej.

 

repliki zegarków

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl