Buty
Klin II
Geometria krajobrazowa 1962
1962
Klonówka z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej
1976
38,5x43 cm
Dyrygent
Ostrowiecki hutnik
Drzewa - wir
Ptak przedwiośnie z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej
1974
34x48 cm
Wiosenne pola z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej
1962
30x38 cm
Akt fantazja z cyklu Struktury
1968
39,5x29,5 cm
Krajobrazy suwalskie
Geometria krajobrazowa
Panorama piniowskie sady
1976
Bruzda
Droga z cyklu Krajobraz z przednim planem
1985
28,5x44 cm
Wiosna w Krajnie z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej
1961
36,5x55,5 cm
Zbocza Klonówki z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej
1967
39x29,5 cm
Pięciokąt
1984
35,5x48 cm
Ziemia z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej
1967
30x36 cm
Krajobrazy z przednim planem - Borków
Drogi w stradowie II
Drzewa
Łysica z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej
1974
20,5x37, cm
Chemar kielce
Panorama - puszcza jodłowa

Paweł PierścińskiPaweł Pierściński - urodzony w 1938 roku w Kielcach, fotograf, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, działacz społeczny, organizator ruchu fotograficznego pejzażystów polskich, komisarz ogólnopolskich wystaw fotografii krajobrazowej, redaktor i współautor miedzy innymi Almanachu "mistrzowie polskiego pejzażu? oraz "Kielecka Szkoła Krajobrazu?.

Twórca i organizator kierunku artystycznego pod nazwą KIELECKA SZKOŁA KRAZOBRAZU. Fotografuje od 1952 roku, debiut wystawienniczy miał w 1955 roku. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1964 roku. Członek Honorowy ZPAF ? 1982 r. oraz członek honorowy wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce, Honorowy Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF.

Głównym tematem wypowiedzi Pawła Pierścińskiego jest krajobraz, który poświęcił prace twórczą fotografa, dzieła krytyczno-teoretyczne i publicystyczne oraz społeczną działalność organizacyjną. Wszystkie doświadczenia twórcze realizuje w Górach Świętokrzyskich. Jego największym osiągnięciem twórczym jest ujawnienie matematycznego-geometrycznego modelu polskiego krajobrazu rolniczego.
Paweł Perściński jest autorem ponad 200 wystaw indywidualnych, ponad 500 razy eksponował prace fotograficzne w wystawach w kraju i zagranicą, otrzymał liczne medale, nagrody i dyplomy. Wydał kilkanaście albumów fotograficznych indywidualnych, w tym ??Struktury,, - 1982, ??Między Wisła a Pilicą? ? 2001, jest współautorem licznych wydawnictw książkowych, w tym: :Kielecka Szkoła Krajobrazu? ? 2002r., ?Mistrzowie Polskiego pejzażu: - 2000r. oraz ?Polska Fotografia Krajoznawcza: - 2000r.

Dokumentacja