Wspomnienie o Zdzisławie Beksińskim

Wspomnienie o Zdzisławie Beksińskim

Beksiński Zdzisław

Wybitny malarz, fotografik, rzeźbiarz.

Urodził się 24 lutego 1929 roku w Sanoku z którym jego rodzina związała się od czasów pradziada Mateusza Beksińskiego. W 1947r po ukończeniu Sanockiego Gimnazjum i liceum rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Po ich ukończeniu w 1952r zobowiązany ówczesnymi przepisami o nakazie pracy mieszkał w Krakowie, a także w Rzeszowie by w 1955r powrócić wraz z żoną do Sanoka. Rozpoczął swoją twórczość jako fotografik, prezentując w 1958r znakomite prace na kilku wystawach w Warszawie, Gliwicach i Poznaniu. Jednak to twórczość rysunkowa i malarska, a także częściowo i rzeźbiarska przyniosła mu pierwsze sukcesy. W 1964r w Starej Pomarańczarni w Warszawie Janusz Bogucki zorganizował wystawę artysty, która okazała się pierwszym poważniejszym sukcesem, gdyż wszystkie wystawiane prace artysty zostały sprzedane. Wystawa przygotowana przez Boguckiego w roku 1974 prezentowała obrazy wczesnego nurtu, który po latach został przez artystę nazwany "okresem fantastycznym", a trwał w biografii twórczej Beksińskiego do lat 80. Latem1977r po decyzji władz Sanoka o rozbiórce rodzinnego domu Beksińskich, twórca wraz z żoną i synem przeniósł się do Warszawy. W lutym 1984r związał się na kilkanaście lat z paryskim marchandem-prawnikiem Piotrem Dmochowskim.
W latach 90. jego twórczość uległa znacznej ewolucji idąc w kierunku uproszczenia tła, redukcji motywów i znaków koncentrując się na odrealnionych postaciach.
W 1997r zaczął tworzyć komputerowo fotomontaże. Pierwsza ich wystawa odbyła się w kwietniu 1999 roku w Galerii Sztuki Współczesnej ESTA w Gliwicach. Od 2000 r. kontynuując eksperymenty z techniką cyfrową stworzył duży cykl rysunków komputerowych.

Liczne wystawy w Polsce i za granicą a także poważna liczba wydawnictw , w tym również katalogowych i albumowych, niezliczone wywiady oraz filmy o artyście wprowadziły jego nazwisko do wąskiej grupy najbardziej znanych i cenionych twórców w Polsce. Największa kolekcja dzieł artysty znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku.

Zdzisław Beksiński został zamordowany we własnym mieszkaniu w Warszawie, 21 lutego 2005 roku.

Galeria

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl