Vera Molnár

Vera Molnár (ur. 1924) jest francuską artystką medialną pochodzenia węgierskiego . Molnar jest powszechnie uważana za pionierkę sztuki komputerowej i sztuki generatywnej , a także jedną z pierwszych kobiet, które wykorzystują komputery w swojej praktyce artystycznej. 

Urodzona na Węgrzech, studiowała estetykę i historię sztuki w Budapest College of Fine Arts. W latach 40. i 50. tworzyła obrazy nieprzedstawiające. Do 1959 robiła obrazy kombinatoryczne; w 1968 wykorzystała komputer do stworzenia swoich pierwszych rysunków algorytmicznych.

W latach 60. założyła we Francji dwie grupy zajmujące się wykorzystaniem technologii w sztuce pracując u boku takich artystów jak Jesus Rafael Soto i Victor Vasarely : pierwszą, w 1960 roku, była Groupe de Recherche d'Art Visuel, która badała wspólne podejścia do sztuki mechanicznej i kinetycznej. Drugą była Art et Informatique, skupiająca się na sztuce i informatyce. Już w swoich najwcześniejszych pracach opartych na „wyobrażonej maszynie” Molnar kwestionowała pozycję artystki jako jedynego twórcy sztuki. Podczas gdy inni kinetycy kwestionowali rolę artysty, włączając udział publiczności w proces twórczy, Molnar dzieliła swoją twórczą odpowiedzialność z maszynami. Początkowo maszyny składały się z zestawów algorytmów generowanych w jej wyobraźni, zanim zostały zastąpione przez rzeczywiste oprogramowanie komputerowe.

Jej prace są szeroko gromadzone przez główne światowe muzea; w 2007 roku otrzymała Order Arts et des Lettres we Francji a w  2011 roku otrzymała Order Zasługi Republiki Węgierskiej.