Kolejność Zwartość
1974
29,7x21 cm

Barbara KozłowskaBarbara Kozłowska (1940-2008) była jedną z najważniejszych artystek wrocławskiej awangardy. W latach 1972-82 swoją pracownię przy ul. Malarskiej we Wrocławiu zamieniła w autorską galerię Babel – niezależne autonomiczne miejsce spotkań artystów. Była uczestniczką przełomowych dla sztuki lat 70. wydarzeń: sympozjum „Wrocław 70” i „Zjazdu Marzycieli” w Elblągu w 1971 r. W swojej sztuce najczęściej posługiwała się efemerycznymi, trudno dostrzegalnymi, bezinteresownymi gestami. Pozostawiła liczne prace, poezję, a także teksty teoretyczne. W swoich pracach próbowała łączyć różne dyscypliny: sztuki wizualne, architekturę, matematykę, astronomię, performance. Dużą część jej twórczości stanowiły oszczędne formalnie działania konceptualne, kompozycje przestrzenne i sytuacje artystyczne. Wykorzystując z pozoru banalne obiekty (plastikowe butelki, papierowe kartki), tworzyła instalacje o rozbudowanych znaczeniach. Potrafiła w nich konkretyzować wielkie, uniwersalne pojęcia przyrodnicze czy poetyckie, równocześnie zawierając kameralne, osobiste i intymne gesty. Według Kozłowskiej, każde zjawisko dało się przedstawić jako obraz sztuki abstrakcyjnej. 

urodziłam się w polsce wystawiałam dużo i zawsze tam gdzie nie chciałam wystawiać tam gdzie chciałabym wystawiać nigdy nie wystawiałam wyjeżdżałam podróżowałam występowałam wyjeżdżałam tam gdzie chciałam wyjechać z ważnych artystycznych powodów podróżowałam wszystkimi dostępnymi środkami lokomocji jak najdalej występowałam na plażach w galeriach i na video budowałam przenosiłam powtarzałam coś tam budowałam modele teoretyczne pojęć jakichś tam przenosiłam linię graniczną na księżyc i gdzieś tam powtarzałam zawsze te same banalne zdania o sztuce i rzeczywistości albo zawsze tę samą banalną prawdę o sztuce pisałam oczywistości o czymś tam brałam udział w wystawach w polsce rumunii wielkiej brytanii włoszech jugosławii podróżowałam na syberię do wielkiej brytanii na maltę do włoch jugosławii francji

Barbara Kozłowska, (zamiast życiorysu), 1975