Obiekt Geometryczny
1976/2001/
175 x 80 cm
Dziesięć wersji jednego obrazu, 7/10
1998-1999
157 x 246 cm
Seria Komputerowa I, Dziesięć wersji jednego obrazu, 7/10
1999
157 x 246 cm
Seria komputerowa I
2001/6
120 x 120 cm
Obraz 2008-4a2
2008
65 x 80 cm
2005/6
2005
52x62 cm
Dziesięć wersji jednego obrazu, 2/10
1991
157 x 246 cm
Obraz 2008-4b1
2008
65 x 80 cm
Seria komputerowa I/1/96
1996
56 x 56 cm
Obiekt Geometryczny
1976/2001
195 x 72 cm
Seria komputerowa I/7/96
1996
100 x 100 cm
System VII
1979
50 x 57 cm
Seria Komputerowa I, Dziesięć wersji jednego obrazu, 9/10
2000
157 x 246 cm
Obraz 026
2001
135 x 105 cm
Układ A (III)
1978
134x110 cm
Układ XIII
1980
50 x 76 cm
Obiekt 2008-2
2008
197 x 70 cm
Nowy obraz 14
2003
73 x 73 cm
Obiek 2003-1
2003
196 x 90 cm
Obraz 022
2001
135 x 105 cm
Obraz 019c
2001
80 x 66 cm
Nowy Obraz 8
2003
73 x 73 cm
Postać
1967
56 x 76 cm
System XV
1981
50 x 35 cm
Seria komputerowa I/2/96
1996
46 x 46 cm

Jan Pamuła

Urodzony w 1944 roku w Spytkowicach, k. Oświęcimia. Studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 1961 -1968, i w Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts w Paryżu, 1967. Dyplom uzyskał w 1968 roku. Obecnie jest profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1980 roku był stypendystą Rządu Francuskiego, w 1982 roku stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W 1993 otrzymał stypendium Fulbright'a i odbył staż naukowy oraz prowadził zajęcia na Wydziale Sztuki w New York Institute of Technology w Nowym Jorku. W 1992 prowadził zajęcia w Uniwersytecie Stanu Connecticut w Storrs. Jest wieloletnim członkiem ZPAP, oraz członkiem "Grupy Krakowskiej". Profesor i dwukrotny Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uzyskał wiele nagród, zwłaszcza za twórczość graficzną. Uprawia malarstwo, grafikę i media elektroniczne. W 2003 roku - Nagroda im. Witolda Wojtkiewicza za wystawę malarstwa „Obiekty geometryczne – retrospekcja” w Starmach Gallery. Kluczowym okresem w twórczości Jana Pamuły były lata siedemdziesiąte, kiedy zwrócił się ku abstrakcji geometrycznej. Jego ówczesne poszukiwania miały na celu zbudowanie "jednolitej, uniwersalistycznej wizji rzeczywistości". Owo budowanie oznaczało w praktyce wykorzystanie roli przypadku w tworzeniu układów geometrycznych. Statystyka matematyczna oparta na rachunku prawdopodobieństwa wykorzystuje tutaj rzut kostką, działanie komputera lub tablice liczb przypadkowych.  Sztukę Pamuły porównano między innymi do Mondriana , choć neoplastycyzm tego ostatniego wywodził się z innych przesłanek teoretycznych. Bliższy artyście wydaje się suprematysta Malewicz czy też właśnie Paul Klee. W swoich rozważaniach teoretycznych powołuje się na "Das bildnerische Denken Klee" jako niewyczerpane "źródło wiedzy na temat formy plastycznej i istoty artystycznej twórczości". Zmarł 24 czerwca 2022 roku.

Dokumentacja