Dziesięć wersji jednego obrazu, 9/10
2000
157 x 246 cm
Obiekt 2008-3
2008
192 x 82 cm
Image11
Obiekt Geometryczny
1976/2001
195 x 72 cm
Postać
1967
56 x 76 cm
Obiekt Geometryczny
1976/2003
196 x 90 cm
System IX
1979
44,5 x 35,5 cm
Obraz 022
2001
135 x 105 cm
Image5
System X
1980
44 x 32 cm
Seria komputerowa 2007/1
2007
50x50 cm
Obiekt 2008-2
2008
197 x 70 cm
System XIX
1985
28 x 19 cm
Figura magiczna
1967
56 x 76 cm
System VII
1979
50 x 57 cm
Image 11
1994
49 x 60 cm
Układ z trójkątem /podłużny
1976
94x204 cm
Dziesięć wersji jednego obrazu, 7/10
1998-1999
157 x 246 cm
Obiekt Geometryczny
1976/2001/
175 x 80 cm
Obraz 026g
2008
65 x 80 cm
Dziesięć wersji jednego obrazu, 4/10
1993
157 x 246 cm
Seria komputerowa I
1993
55 x 55 cm
Seria komputerowa I/6/1984
1984
145 x 145 cm
Seria komputerowa I/7/96
1996
100 x 100 cm
Dziesięć wersji jednego obrazu, 1/10
1991
157 x 246 cm

Jan Pamuła

Urodzony w 1944 roku w Spytkowicach, k. Oświęcimia. Studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 1961 -1968, i w Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts w Paryżu, 1967. Dyplom uzyskał w 1968 roku. Obecnie jest profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1980 roku był stypendystą Rządu Francuskiego, w 1982 roku stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W 1993 otrzymał stypendium Fulbright'a i odbył staż naukowy oraz prowadził zajęcia na Wydziale Sztuki w New York Institute of Technology w Nowym Jorku. W 1992 prowadził zajęcia w Uniwersytecie Stanu Connecticut w Storrs. Jest wieloletnim członkiem ZPAP, oraz członkiem "Grupy Krakowskiej". Profesor i dwukrotny Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uzyskał wiele nagród, zwłaszcza za twórczość graficzną. Uprawia malarstwo, grafikę i media elektroniczne. W 2003 roku - Nagroda im. Witolda Wojtkiewicza za wystawę malarstwa „Obiekty geometryczne – retrospekcja” w Starmach Gallery. Kluczowym okresem w twórczości Jana Pamuły były lata siedemdziesiąte, kiedy zwrócił się ku abstrakcji geometrycznej. Jego ówczesne poszukiwania miały na celu zbudowanie "jednolitej, uniwersalistycznej wizji rzeczywistości". Owo budowanie oznaczało w praktyce wykorzystanie roli przypadku w tworzeniu układów geometrycznych. Statystyka matematyczna oparta na rachunku prawdopodobieństwa wykorzystuje tutaj rzut kostką, działanie komputera lub tablice liczb przypadkowych.  Sztukę Pamuły porównano między innymi do Mondriana , choć neoplastycyzm tego ostatniego wywodził się z innych przesłanek teoretycznych. Bliższy artyście wydaje się suprematysta Malewicz czy też właśnie Paul Klee. W swoich rozważaniach teoretycznych powołuje się na "Das bildnerische Denken Klee" jako niewyczerpane "źródło wiedzy na temat formy plastycznej i istoty artystycznej twórczości". Zmarł 24 czerwca 2022 roku.

Dokumentacja