Układ A (III)
1978
134x110 cm
System VII
1979
50 x 57 cm
Nowy Obraz 22a
2003/4
60 x 60 cm
Obiekt Geometryczny
1976/2001/
193 x 94 cm
Obiekt Geometryczny I
2004
195 x 78 cm
Obraz 1 - 2 a
2002
135 x 105 cm
Seria komputerowa I
1998/1
100 x 100 cm
System I
1973
77 x 53 cm
System XIX
1985
28 x 19 cm
Obiekt 2008-3
2008
192 x 82 cm
Układ z trójkątem /z czerwienią
1976
60x40 cm
Dziesięć wersji jednego obrazu, 4/10
1993
157 x 246 cm
Seria komputerowa I
2000/2
115 x 115 cm
Obiekt
Image 11
1994
49 x 60 cm
Seria komputerowa I/6/1984
1984
145 x 145 cm
Postać
1967
56 x 76 cm
Obraz 2008-5
2008
65 x 80 cm
Obraz 2006/3a4
2006
60 x 49 cm
Seria komputerowa
1996/7
100 x 100 cm
Nowy Obraz 3a
2003/4
60 x60 cm
Układ z trójkątem /mały
1974
140x135 cm
2005/6
2005
52x62 cm
Układ z trójkątem /wysoki
1975
183x99 cm
Seria komputerowa I
2000/1
100 x 100 cm

Jan Pamuła

Urodzony w 1944 roku w Spytkowicach, k. Oświęcimia. Studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 1961 -1968, i w Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts w Paryżu, 1967. Dyplom uzyskał w 1968 roku. Obecnie jest profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1980 roku był stypendystą Rządu Francuskiego, w 1982 roku stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W 1993 otrzymał stypendium Fulbright'a i odbył staż naukowy oraz prowadził zajęcia na Wydziale Sztuki w New York Institute of Technology w Nowym Jorku. W 1992 prowadził zajęcia w Uniwersytecie Stanu Connecticut w Storrs. Jest wieloletnim członkiem ZPAP, oraz członkiem "Grupy Krakowskiej". Profesor i dwukrotny Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uzyskał wiele nagród, zwłaszcza za twórczość graficzną. Uprawia malarstwo, grafikę i media elektroniczne. W 2003 roku - Nagroda im. Witolda Wojtkiewicza za wystawę malarstwa „Obiekty geometryczne – retrospekcja” w Starmach Gallery. Kluczowym okresem w twórczości Jana Pamuły były lata siedemdziesiąte, kiedy zwrócił się ku abstrakcji geometrycznej. Jego ówczesne poszukiwania miały na celu zbudowanie "jednolitej, uniwersalistycznej wizji rzeczywistości". Owo budowanie oznaczało w praktyce wykorzystanie roli przypadku w tworzeniu układów geometrycznych. Statystyka matematyczna oparta na rachunku prawdopodobieństwa wykorzystuje tutaj rzut kostką, działanie komputera lub tablice liczb przypadkowych.  Sztukę Pamuły porównano między innymi do Mondriana , choć neoplastycyzm tego ostatniego wywodził się z innych przesłanek teoretycznych. Bliższy artyście wydaje się suprematysta Malewicz czy też właśnie Paul Klee. W swoich rozważaniach teoretycznych powołuje się na "Das bildnerische Denken Klee" jako niewyczerpane "źródło wiedzy na temat formy plastycznej i istoty artystycznej twórczości". Zmarł 24 czerwca 2022 roku.

Dokumentacja