Kalendarium życia i twórczości Jana Pamuły1944 16 stycznia
Jan Tadeusz Pamuła urodził się w Spytkowicach k. Oświęcimia jako syn Franciszka i Marii z domu Żurek. Ojciec jest robotnikiem w Oświęcimiu-Dworach. Organizuje pomoc dla więźniów nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Rodzice posiadają duże gospodarstwo rolne w Piotrowicach, do którego wracają po zakończeniu wojny. Jan wychowuje się z piątką rodzeństwa: Ireną, Władysławem, Adolfem, Stanisławą i Teofilem.

1950-1957
W wieku sześciu lat rozpoczyna naukę w szkole podstawowej w Piotrowicach. Wstępuje do harcerstwa.

1957-1961
Uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego w Kętach. Największe zainteresowanie wykazuje malarstwem, literaturą i nauką języków obcych. Pracuje w samorządzie szkolnym pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego. Jest przewodniczącym szkolnego koła dramatycznego.

1961-1968
Studiuje na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybis. Dodatkowo uczęszcza do pracowni litografii Konrada Srzednickiego i Włodzimierza Kunza oraz miedziorytu Mieczysława Wejmana. W trakcie studiów kilkakrotnie otrzymuje pochwały za prace semestralne i końcoworoczne. Na trzecim roku otrzymuje nagrodę za karykaturę Kazimierza Wojtanowicza, a na czwartym I nagrodę w konkursie graficznym za pracę Ludzie jak gasnące gwiazdy. W roku akademickim 1966/1967 odbywa staż w École Nationale Supérieure Des Beaux Arts w Paryżu w pracowni graficznej Lucien?a Coutaud. Równocześnie podejmuje studia językowe w L?Alliance Francaise. Bierze udział w wystawie prac studentów profesora Coutaud w Galerie Maison de Beaux Arts oraz w wystawie malarstwa Pejzaż paryski w Merostwie Paryża XVI, gdzie otrzymuje Prix de la Societe Historigue i medal Merostwa Paryża XVI. Po powrocie do kraju w ramach pracy dyplomowej wykonuje portrety, akty, pejzaże i kompozycje figuralne. Dyplom z wyróżnieniem uzyskuje w 1968 roku.
W 1964 roku powstaje stowarzyszenie artystyczne „Grupa A”, której założycielami są studenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych: Zdzisław Arvay, Emilia Fitz-Pszeniczna, Zbigniew Fitz, Jerzy Mazuś, Ryszard Mazuś, Jan Pamuła, Stanisław Stawiarski, Janusz Szmek, Marek Waniek.
W latach 1966-1967 odbywa podróże artystyczne do Francji, Włoch i Grecji.

1968
Wystawa indywidualna, Rzym, Galleria „La Scala”. W folderze tekst S.B. Mondiniego.
Wystawa indywidualna, Kraków, Klub Plastyków. Zob. Maciej Gutowski, Wiadomości Plastyczne. Jan Pamuła, „Dziennik Polski” z października 1968 roku.
Wystawa indywidualna, Kamień Pomorski, Dom Kultury.
Wystawa „Grupy A” (Fitza, Mazusia, Stawiarskiego, Pamuły i Wańka), Paryż, Ośrodek Kultury Polskiej przy Sorbonie. Zob. Plastyka „Życie Literackie” nr 14 z 1968 roku.
Wystawa malarstwa i grafiki XXV lat PRL, Kraków, BWA. Otrzymuje honorowe wyróżnienie od Zarządu Okręgu ZPAP w Krakowie.
W grudniu otrzymuje I nagrodę w konkursie Najlepsza Grafika Miesiąca za litografię Czerwone.
W latach 1968-1970 pracuje w Technikum Handlowym w Krakowie na stanowisku nauczyciela reklamy wizualnej.
Zostaje członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 1972-1974 wchodzi w skład Zarządu Głównego Sekcji Malarstwa ZPAP w Warszawie. W latach 1974-1977 jest członkiem Zarządu Okręgu ZPAP w Krakowie.

1969
Wystawa grafiki warsztatowej i użytkowej, Kraków, BWA. Na wystawie pokazano trzy litografie barwne Pamuły: Między nadzieją i rozpaczą, Zagubiona obietnica gasnącego dnia i z cyklu Mój antyk „Niobe”.
5. Wystawa Grupy A, Kraków, Galeria MP i K. Zob. Andrzej Sawicki, Malarstwo Grupy „A”, „Gazeta Krakowska” z maja 1969 roku.
Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Młodych, Rzeszów, BWA.
Ogólnopolska Wystawa Grafiki Młodych, Poznań, BWA. Otrzymuje roczne stypendium - nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.
Ogólnopolski konkurs na grafikę o tematyce marynistycznej, Gdańsk, Szczecin. Otrzymuje wyróżnienie regulaminowe za pracę Ukojenie ciszą. Bierze udział w wystawie pokonkursowej.
Ogólnopolski konkurs na grafikę warsztatową, Łódź. Otrzymuje wyróżnienie regulaminowe za pracę Tylko błękit. Bierze udział w wystawie pokonkursowej.
Wystawa prac uczestników międzynarodowego pleneru malarskiego na ziemi sądeckiej, Kraków, BWA.
Wystawa polskiej grafiki marynistycznej, Malmoe, Sztokholm, Montreal.
Wystawa grafiki krakowskiej, Wiedeń, Budapeszt.
W marcu otrzymuje I nagrodę w konkursie Najlepsza Grafika Miesiąca za pracę Błękit.
W grudniu otrzymuje II nagrodę w konkursie Najlepsza Grafika Miesiąca za litografię Śnią się skrzypce.

1970
Wystawa indywidualna grafiki, Lublin, Galeria Klubu Arcus. Na wystawie pokazano 25 litografii kolorowych z lat 1967-1969: Zagubiona obietnica, z cyklu Mój Antyk Niobe, Mój Antyk Nike, Figura czerwona, Pieta, Nostalgia jedności, Ku drugiej stronie zachodu słonecznego, Między nadzieją i rozpaczą, Sen, Ziemia rosnąca, Skrzypce, Wyznanie, Figura, Profil, Postać biała, Figura magiczna, Rozbita łódź, Uwolnienie, Znak, Figura na czerwonym tle, Dwie postacie, Postać szara, Profil, Postać.
III Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków, BWA. Na wystawie pokazano dwie litografie barwne Pamuły: Tylko błękit, Pożegnanie.
Wystawa objazdowa Obrazy i malarze, Kraków, Stary Sącz, Tarnów. Na wystawie pokazano dwie prace olejne Pamuły: portret I, portret II.
Wystawa grafiki krakowskiej, Koszalin, Wrocław, BWA.
Ogólnopolska wystawa młodych, Sopot, BWA.
II Międzynarodowe Biennale Grafiki Młodych, Paryż, Musèe d?Art. Moderne.
Wystawa grafiki polskiej, Mechelen (Belgia).
Wystawa malarstwa krakowskiego, Szekesvehervar (Węgry).
Wystawa grafiki krakowskiej, Zurych.
Wystawa grafiki polskiej, Hawana.
W marcu otrzymuje wyróżnienie w konkursie Najlepsza Grafika Miesiąca za litografię barwną Pieta.
W latach 1970-1971 przebywa w Londynie w pracowni graficznej St. Martin Central School of Art and Design i studiuje język angielski w Princeton College. W ambasadzie PRL ma odczyt Aspekty sztuki nowoczesnej.
Ukazuje się artykuł poświęcony twórczości Jana Pamuły autorstwa Andrzeja Sawickiego W pracowni Jana Pamuły, „Gazeta Krakowska” nr 193 z 1970 roku.
W latach 1970-1971 odbywa podróż artystyczną do Anglii i Francji.

1971
Wystawa indywidualna malarstwa i grafiki, Londyn, Instytut Kultury Polskiej. Jeden z wystawionych obrazów kupują do Victoria and Albert Museum.
Wystawa indywidualna, Londyn, Zaydler Gallery.
Wystawa pięciu grafików krakowskich, Kraków. Na wystawie pokazano sześć prac Pamuły: Powrót na brzeg morza, Dwoje, Głowa, Dziwne spojrzenie, W kraju cieni, Ziemia.
Wystawa Grafiki Krakowskiej, Koszalin, Wrocław, BWA. Na wystawie pokazano dwie litografie kolorowe Pamuły: Niespełnione obietnice gasnącego dnia, Figury złączone.
Wystawa Młodych Grafików Krakowskich, Warszawa, Galeria Kordegarda.
II Ogólnopolski konkurs na grafikę, Łódź. Otrzymuje wyróżnienie honorowe za akwafortę Zabierz z sobą bukiet kwiatów. Bierze udział w wystawie pokonkursowej.
Węgierskie Biennale Grafiki, Miskolc.
Popularyzuje wiedzę z zakresu sztuki min. prezentuje cykl wykładów Sztuka od roku 1945 do naszych czasów; Wielcy ludzie XX wieku dla Międzyszkolnego Koła Miłośników Sztuki przy BWA w Krakowie, w BWA w Rzeszowie, Zakopanem, Pilicy. Publikuje artykuły teoretyczne z zakresu sztuki i recenzje plastyczne, początkowo pod pseudonimem T. Piotrowicki w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Krakowskiej”, „Życiu Literackim”, „Biuletynie ZPAP”, „Krakowskim Magazynie Kulturalnym”, „Sztuce”. Jest współzałożycielem jednodniówki plastycznej „Sezon”. Pisze wstępy do katalogów wystaw. Jest autorem i organizatorem wystaw sztuki polskiej w kraju i za granicą.
W czerwcu otrzymuje I nagrodę w konkursie Najlepsza Grafika Miesiąca za litografię barwną Powrót na brzeg morza.
Zawiera związek małżeński z Barbarą Szmuc studentką malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

1972
Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa Rzeźby i Grafiki, Sopot, BWA
Wystawa Mity, kulty, wierzenia, Kraków, Galeria Pryzmat.
XIII Salon Sztuki Paris-Sud, Juvisy. Pełni funkcję komisarza ekspozycji artystów krakowskich. Zostają nagrodzeni srebrnym medalem.
Wystawa barwnej grafiki krakowskiej, Boston.
Wystawa grafiki polskiej, Kolonia.
We wrześniu otrzymuje I nagrodę w konkursie Najlepsza Grafika Miesiąca za litografię Kula szczęścia.
Odbywa podróż artystyczną do Francji.

1973
Wystawa indywidualna, Kraków, Galeria „Arkady”. Na temat wystawy ukazały się artykuły w prasie krakowskiej autorstwa: Marii Hussakowskiej, Sławomira Wojaka i Andrzeja Pollo.
VI Ogólnopolska Wystawa Grafiki, Warszawa, „Zachęta”. Na wystawie pokazano dwie litografie barwne Pamuły: Pejzaż podwójny, Cztery układy.
Wystawa malarstwa, rzeźby, grafiki i tkaniny artystycznej The Connoisseur in Poland, Kraków, BWA. Na wystawie pokazano trzy obrazy Pamuły: Cisza, Portrety I, Portrety II. Pamuła pisze wstęp do katalogu.
III Ogólnopolska Wystawa Młodej Grafiki, Poznań, BWA. Na wystawie pokazano pięć litografii barwnych Pamuły: Kompozycja z krzyżem, Pejzaż podwójny, Brama, Dwa systemy, Kula i kręgi. Zob. Jerzy Jurczyk, Młoda grafika – Wystawa w poznańskim „Arsenale”, „Głos Szczeciński” nr 286 z 12 grudnia 1973 roku. Jerzy Jurczyk, Młoda grafika – 3 ogólnopolska wystawa Młodej Grafiki w poznańskim „Arsenale”, „Przekrój” nr 1497 z 16 grudnia 1973 roku.
Wystawa malarstwa i grafiki 3 Międzynarodowy Plener, Pilica 1973, Kraków, BWA. Na wystawie pokazano trzy prace Pamuły: 90% zieleni, Pola, Kurhan oraz cykl szkiców.
Festiwal Sztuki Jesień 73, Kraków, BWA. Pamuła pisze wstęp do katalogu.
XXVIII Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Radom, Muzeum Regionalne.
Wystawa grafiki krakowskiej, Zakopane, BWA.
Wystawa Warsztat graficzny, Kraków, Galeria Pryzmat.
Wystawa grafiki polskiej, Kilonia, Lubeka.
W październiku otrzymuje wyróżnienie honorowe w konkursie Najlepsza Grafika Miesiąca za litografię Brama.

1974
Wystawa Krakowskie malarstwo i rzeźba w XXX-leciu PRL, Kraków, BWA, Pałac Sztuki. Na wystawie pokazano pracę Pamuły Kanon. Pamuła jest autorem scenariusza wystawy malarstwa oraz członkiem Komitetu Konsultacyjno-Organizacyjnego. Zob. Krakowskie malarstwo i rzeźba w 30 –leciu PRL, „Dziennik Polski” nr 261 z 1974 roku.
Wystawa Grafika w Krakowie 1945-1974, Kraków, Muzeum Narodowe. Na wystawie pokazano litografie barwne Pamuły: Ukrzyżowanie, Pejzaż podwójny, Dwa systemy, Brama. Zob. 30 lat krakowskiej grafiki, „Twórczość” nr 10 z 1974 roku; Primus Stanisław, Krakowska grafika 1945 – 1974 „Gazeta Krakowska” nr 159 z 1974 roku.
I Międzynarodowa Wystawa „Info” pt. Art in contact its life in art , Kraków, Galeria Sztuki Współczesnej „Propozycje”. Zob. Plastyka, „Życie Literackie” nr 39 z 1974 roku; Jerzy Madeyski, INFO – I Międzynarodowa Wystawa „INFO” ,„Życie Literackie” nr 43 z 1974 roku.
Ogólnopolska wystawa plastyki, Radom, BWA.
Festiwal malarstwa polskiego, Szczecin, BWA.
Wystawa Kraków 74, Warszawa, „Zachęta”.
Wystawa sztuki polskiej, Essen, Gruga Park.
Wystawa sztuki polskiej, Paryż, Lyon, Bordeaux.
Wystawa grafiki polskiej, Brescia.
X Międzynarodowe Biennale Sztuki, Menton.
Wystawa współczesnej grafiki polskiej, Regensburg, Muzeum.
W styczniu otrzymuje wyróżnienie honorowe w konkursie Najlepsza Grafika Miesiąca za litografię 3+X.
Od października prowadzi wykłady z zakresu sztuki wizualnej dla studentów I roku Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie.

1975
Wystawa Najlepsza grafika miesiąca XV lat konkursu, Kraków, BWA. Na wystawie pokazano pięć nagrodzonych w konkursie prac Jana Pamuły.
Wystawa malarstwa i rzeźby, Olkusz, pawilon Towarzystwa Ziemi Olkuskiej. Zob. Ciekawa wystawa malarstwa i rzeźby w Olkuszu, „Dziennik Polski” nr 13 z 1975 roku.
Wystawa Sztuka geometrii i struktury informacyjne, Kraków, Galeria ZPAP Pryzmat. Na wystawie pokazano zbiory i ciągi wykonane przez Pamułę w 1975 roku. W katalogu umieszczono tekst artysty Realne i nierealne. Istniejące realnie i nieistniejące z 1974 roku. Zob. Krystyna Sztaba, Kółko i krzyżyk, „Echo Krakowa” nr 97 z 1975 roku.
Wystawa Nauka, technika i praca w plastyce, Kraków, Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Stanisława Szadkowskiego. Zob. Jolanta Antecka, Maszyny, ludzie i obrazy „Dziennik Polski” nr 111 z 1975 roku.
Wystawa Współczesne malarstwo polskie, Bydgoszcz, Muzeum. Zob. M. B., Współczesne malarstwo polskie, „Fakty” nr 46 z 1975 roku.
Wystawa grafików krakowskich, Kraków, Salon Grafiki Politechniki Krakowskiej. Zob. „Gazeta Południowa” nr 256 z 1975 roku.
28. Festiwal Sztuk Plastycznych Porównania 6, Sopot, Kraków, BWA. Na wystawie pokazano obraz w technice akrylowej Pamuły Maszynka barwna z ciągiem elementów wymiennych.
Warsztaty Ustka 75, Ustka.
XIII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Bielska Jesień 1975, Bielsko-Biała, BWA.
Grafikborse, Lipsk.
Wystawa grafiki krakowskiej, Venlo (Holandia).
Wystawa grafiki krakowskiej, Bergkamen.
W marcu obejmuje stanowisko starszego asystenta w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Otrzymuje odznakę Zasłużonego Działacza Kultury za działalność artystyczną i popularyzatorską.
Odbywa podróż artystyczną do Lipska.

1976
VI Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków, BWA. Na wystawie pokazano litografie barwne Pamuły: Układ III, Układ B.
Wystawa Intergrafia 76, Katowice, BWA.
Ogólnopolska wystawa Sport w sztuce, Katowice, BWA.
VI Festiwal Sztuk Pięknych, Warszawa, „Zachęta”.
Wystawa grafiki artystów z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Philadelphia, Temple University, Penrose Gallery.
Wystawa grafiki krakowskiej, Bergkamen, Ahlen, Arnsberg, Oberhausen, Marl, Dortmund. Zob. Wystawy MBG – Klub Laureatów, „Echo Krakowa” nr 28 z 1976 roku; Światowy klub grafików- Wystawa grafiki krakowskiej wędruje po miastach RFN, „Gazeta Południowa” nr 28 z 1976 roku.

1977
Wystawa indywidualna malarstwa i grafiki, Białystok, BWA. Na wystawie pokazano 20 obrazów w technice akryl, akryl i tempera, olej, olej i akryl z lat 1972-1976: W czerni, Odcięcie, Wokół czerni, Kilka możliwości rozwinięcia układu, W elipsie, Między czernią a szarością, Układ rozwijający się, System (wersja druga), Z czerni, Układ IA, Układ IB, Dwa układy, Koło i kwadraty, Maszynka barwna z ciągiem elementów wymiennych, Przecięcie, Kwadraty, Między czernią i szarością, Dwa punkty wyjścia do tych samych działań, Układ z trójkątem, Układ z trójkątem. Pokazano 15 litografii barwnych i serigrafii: Cztery układy, Pejzaż podwójny, Kula przecięta, Dwa układy, Kula i kręgi, Z cyklu Układ I, II, III, IV, Z cyklu Układ A, B, C, D, E, F. W katalogu zamieszczono fragmenty recenzji Marii Hussakowskiej, Andrzeja Pollo, Andrzeja Sawickiego.
Wystawa indywidualna malarstwa, Łódź, Salon Sztuki Współczesnej. Wstęp Grzegorza Sztabińskiego. Zob. W łódzkich galeriach, „Trybuna Ludu” nr 168 z 1977 roku.
V Ogólnopolskie Spotkanie Twórców, Płotki k. Piły. Zob. Włodzimierz Braniecki, Realna obecność „Głos Wielkopolski” nr 217 z 1977 roku.
Wystawa Idea i przekaz. Spotkania, Kraków, BWA. Zob. Andrzej Sawicki, Spotkania Krakowskie, „Dziennik Polski” nr 235 z 1977 roku.
CDN – wystawa sztuki młodych, Warszawa, pod mostem Poniatowskiego.
Wystawa Kosmos-metafora, Lublin, Muzeum Okręgowe.
Wystawa sztuki polskiej, Darmstadt, Mathildenhoe.
Wystawa grafiki pracowników ASP w Krakowie, Philadelphia.
Wystawa współczesnej grafiki polskiej, Sztokholm (dzielnica Täbe), Galeria Związku Artystów. Zob. Plastyka, „Życie Literackie” nr 1317 z 1977 roku.

1978
Wystawa indywidualna malarstwa i grafiki, Jelenia Góra, BWA. Na wystawie pokazano 14 obrazów w technice tempera, akryl z lat 1972-1977: W czerni, Odcięcie, Między czernią i szarością, Układ rozwijający się, Koło i kwadraty, Maszynka barwna z ciągiem elementów wymiennych, + 4 elementy, Z cyklu Układ z trójkątem (cztery prace), Dwa punkty wyjścia do tych samych działań, Układ z trójkątem, Z cyklu W elipsie (dwie prace), Z cyklu Zbiory chromatyczne (sześć prac). Pokazano 12 litografii barwnych: Cztery układy, Pejzaż podwójny, Kula przecięta, Dwa układy, Kula i kręgi, Z cyklu Układ I, II, III, IV, Układ A, B, F. W katalogu zamieszczono wiersz inspirowany twórczością Pamuły autorstwa Jean-Michel Jauksza. Zob. Wystawy, „Gazeta Robotnicza” nr 17 z 1978 roku.
Wystawa indywidualna, Pécs, siedziba stowarzyszenia artystów węgierskich.
VII Festiwal Sztuk Pięknych, Warszawa, „Zachęta”. Na wystawie pokazano cztery prace w technice akrylowej Pamuły z serii F: Układ I-IV.
Ogólnopolska wystawa Metafora 78 - Przestrzeń, Lublin, Muzeum Okręgowe, Brama Krakowska. Zob. Lubelska metafora – znaki szczególne, „Sztandar Ludu” nr 193 z 1978.
Wystawa Geometria i emocja – tendencje geometryczne w grafice europejskiej, Warszawa, Muzeum Narodowe.
V Ogólnopolskie Spotkania Twórców Płotki 77, Piła, BWA.
Wystawa Ars Aquae, Katowice, BWA.
Wystawa malarstwa krakowskiego, Bayreuth.
Odbywa przewód kwalifikacyjny I stopnia na adiunkta na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Krakowie. Przedstawia pracę dotyczącą związków sztuki i percepcji wzrokowej: Wprowadzenie w problematykę widzenia – materiały pomocnicze dla studentów Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Krakowie.
W październiku zostaje mianowany na stanowisko adiunkta w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Krakowie.
Przebywa w Sztokholmie w Konstfackskolan w charakterze visiting lecturer.

1979
Wystawa indywidualna malarstwa i grafiki, Zamość, BWA. Na wystawie pokazano 14 obrazów w technice akrylowej z lat 1975-1978 : Z cyklu Układ z trójkątami I – VII, Z cyklu Układ z łukami I-II, Z cyklu Układ osiowy I-III, Wokół błękitu, Wokół czerni. Pokazano 16 litografii barwnych z lat 1972-1978: Cztery układy, Pejzaż podwójny, Kula przecięta, Dwa układy, Kula i kręgi, Z cyklu Układ I-VI, Z cyklu Układ A, B, F. Zob. Warto obejrzeć w Zamościu, „Sztandar Ludu” nr 53 z 1979 roku.
Wystawa indywidualna Obiekty geometryczne Jana Pamuły, Sopot, Galeria „OUT”.
Wystawa indywidualna litografii, Nowy Jork, Project Studios One.
Wystawa Pokolenia i tendencje, Kraków, BWA.
Wystawa Z radomskich wystaw 1944-1979, Radom, Muzeum.
Wystawa Malarstwo polskie 1944-1979, Bydgoszcz, Muzeum.
Wystawa Obrazy małe i najmniejsze, Kraków, Galeria Pryzmat.
Wystawa grafiki krakowskiej, Pécs (Węgry), salon wystawowy.
Wystawa La Jeune Gravure, Paryż, Musée de La Poste.
Wystawa grafiki polskiej, Paryż, Redakcja Le Monde.
Wystawa grafiki polskiej, Buenos Aires.
Bierze udział w kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych AIAP w Stuttgarcie. Wygłasza referat.
Wyjeżdża do Wyższej Szkoły Plastycznej Konstfackskolan w Sztokholmie w charakterze nauczyciela specjalnego kursu sztuki niefiguratywnej.
Narodziny córki Marii.

1980
Wystawa indywidualna malarstwa, Kraków, Galeria Desy. Na wystawie pokazano 15 obrazów z lat 1977-1980 w technice akrylowej z cyklu: Układ wieloelementowy, Wokół czerni, Wokół błękitu, Kwadraty w kwadracie, Układ pionowy. Zob. W galerii „Desy”, „Echo Krakowa” nr 77 z 1980 roku.
Wystawa indywidualna malarstwa i grafiki, Opole, Galeria Sztuki Współczesnej. Na wystawie pokazano 30 obrazów w technice akrylowej z lat 1972-1980 z cyklu: Owal, Układ wieloelementowy, Układ z trójkątem, Kwadraty w kwadratach, Owal, Układ osiowy, Układ bliźniaczy. Pokazano 30 litografii barwnych z lat 1972-1980: Pejzaż podwójny, Kula przecięta, Dwa układy, Cztery układy, Kula i kręgi i z cyklu Układ. Pokazano cykl rysunków komputerowych: Seria komputerowa I i Seria komputerowa II z 1980 roku. W katalogu zamieszczono tekst Jana Pamuły. Zob. Nowa ekspozycja w BWA, „Trybuna Odrzańska” nr 220 z 1980 roku; Teresa Zielińska, Malarstwo i komputer, „Trybuna Odrzańska” nr 236 z 1980 roku. Plastyka, „Życie Literackie” nr 1 z 1981.
Wystawa grafiki Barbary Szmuc-Pamuły i Jana Pamuły, Paryż, Instytut Polski.
Wystawa Rysunek & obraz, Kraków, BWA. Na wystawie pokazano dwie prace Pamuły: 16384 prostokąty, 1024 elementy. Zob. Jerzy Madeyski, Rysunek i obraz, „Życie Literackie” nr 3 z 1981 roku.
II wystawa współczesnego rysunku polskiego, Warka, Muzeum.
Wystawa polskiej sztuki konstruktywistycznej Słupsk 80, Słupsk, Muzeum.
Wystawa Künstler aus Krakau ?80. Artyści plastycy z Krakowa, Darmstadt, Foyers des Staatstheaters. Na wystawie pokazano trzy prace Pamuły w technice akrylowej: System IX, System XII, System VIII. Pamuła pełni funkcję komisarza wystawy. Zob. „Echo Krakowa” nr 186 z 1980 roku.
Wystawa malarstwa krakowskiego, Düsseldorf, Landesmuseum Volk und Wirschaft. Zob. Krakowskie wystawy w Dusseldorfie „Echo Krakowa” nr 113 z 1980 roku.
Wstępuje do NSZZ „Solidarność”. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej. Bierze udział w aukcji dzieł sztuki na rzecz „Solidarności”. Zob. „Dziennik Polski” nr 265 z 1980 roku.
Od lutego do maja przebywa we Francji na czteromiesięcznym stypendium rządu francuskiego. Odbywa staż w I?Institut de I?Esthetique Universite Paris-Sorbonne w Paryżu w pracowni Francois Moinar i Państwowym Centrum Badań Naukowych. Bierze udział w dwóch wystawach stypendystów w siedzibie UNESCO i FIAP.
Otrzymuje Złotą Odznakę ZPAP.

1981
Wystawa indywidualna malarstwa i rysunku Obiekty geometryczne, Seria komputerowa. Kraków, Galeria Krzysztofory. Na wystawie pokazano 10 prac z cyklu Układ wieloelementowy III, VI, VIII, IX-XV. Pokazano zestaw rysunków komputerowych: Seria komputerowa I, Seria komputerowa II, a także obrazy: Zbiory chromatyczne II, III, V, VI, VII, Seria komputerowa I, nr 1, 3, 13, 14, 19. W folderze tekst Jana Pamuły. Zob. Notatnik krakowski, „Echo Krakowa” nr 181 z 1981 roku; Andrzej Sawicki, Komputer i oko, „Dziennik Polski” nr 211 z 1981 roku.
Międzynarodowe Triennale Rysunku, Wrocław, Muzeum Architektury, Muzeum Historyczne. Na wystawie pokazano trzy prace Pamuły: Seria komputerowa I nr 2, Seria komputerowa I nr 10, Seria komputerowa I nr 11.
Międzynarodowe Biennale Sztuki, Brest (Francja).
Wystawa sztuki krakowskiej, Villeneuve (Francja).
Od października do stycznia 1982 roku prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Ukazuje się artykuł poświęcony twórczości Jana Pamuły autorstwa Moniki Teresińskiej, Rzeczywistość elementarna, „Zwierciadło” nr 15 z 1981 roku.

1982
Wystawa grafiki z kolekcji Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, Galeria „Mały Rynek”. Zob. „Gazeta Krakowska” nr 34 z 1982 roku; „Echo Krakowa” nr 9 z 1982 roku.
VII Międzynarodowe Biennale Grafiki, Bradford (Anglia).
Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Ciba (Japonia).
VIII Międzynarodowa Wystawa Grafiki, Kanagawa (Japonia).
Wystawa grafiki Od Winslowa Homera do Roberta Rauschenberga, Nowy Jork, Pratt Graphic Center Gallery.
Od lutego do czerwca przebywa na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych. Organizuje dwie wystawy indywidualne grafiki w Nowym Jorku w The Kosciuszko Foundation i Maria Hagadus Gallery.
Odbywa przewód kwalifikacyjny II stopnia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Awans wstrzymany przez władze polityczne otrzymuje dwa lata później.

1983
Międzynarodowa wystawa grafiki, Norymberga, Kunsthalle.
Wystawa Kunstler aus Krakau, Euregio, Galerie im Rathaus.
W październiku wyjeżdża na Międzynarodowe Seminarium Sztuki Eksperymentalnej do Norrköping (Szwecja). Bierze udział w wystawie towarzyszącej.
Zostaje Członkiem Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. Przygotowuje odczyt „O sztuce i komputerach”.
W książce Danuty Wróblewskiej, Polska grafika współczesna, Warszawa 1983 zamieszczono reprodukcję serigrafii barwnej Pamuły z 1976 roku Układ C.
Narodziny syna Karola.

1984
Wystawa indywidualna grafiki, Kraków, Black Gallery. Zob. Tydzień w kulturze, „Przekrój” nr 2051 z 1984 roku.
IV Kolekcja Grupy krakowskiej, Kraków, Galeria Krzysztofory.
Wystawa Grafika polska 1944-1984 ze zbiorów Muzeum w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego. Na wystawie pokazano litografię barwną Pamuły z 1972 roku Kula rozcięta i dwa linoryty barwne z 1979 i 1980 Układ symetryczny, Układ XIII.
Wystawa Die Kunst aus Krakau, Graz, Künstlerhaus. Na wystawie pokazano dwie prace Pamuły w technice akrylowej: Seria komputerowa Nr 3, Seria komputerowa Nr 13.
Wystawa polskiego malarstwa współczesnego, Ankara, Istambuł.
Wystawy polskiej grafiki barwnej, Lolland-Falsters Kunstmuseum, Arhus Kunstbygning, Frederiksberg Radhus (Dania).
Wystawa Welt und Krakau, Kassel, Museum Fridericianum.
Zostaje mianowany na stanowisko docenta w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Ukazuje się nota biograficzna Jana Pamuły w wydawnictwie Kto jest kim w Polsce, Warszawa 1984.

1985
II Ogólnopolska Wystawa Grafiki Barwnej Kolor w grafice, Toruń, BWA.
V Kolekcja Grupy Krakowskiej, Kraków, Galeria Krzysztofory.
VI kolekcja Grupy Krakowskiej, Kraków, Galeria Krzysztofory. Zob. Stanisław Urbański, VI kolekcja „Grupy Krakowskiej”, „Gazeta Krakowska” nr 18 z 1986 roku.
Tworzy program Kursu Sztuki Polskiej Szkoły Letniej i bierze udział w jego realizacji. Sprawuje merytoryczny i artystyczny nadzór nad całością przedsięwzięcia. Zob. Międzynarodowy kurs sztuki polskiej „Gazeta Krakowska” nr 161 z 1985 roku; „Gazeta Krakowska” nr 192 z 1985 roku.
Otrzymuje nagrodę zespołową II stopnia Rektora ASP w Krakowie.
Narodziny córki Elżbiety.

1986
Wystawa indywidualna malarstwa, Chełm, Galeria 72. Na wystawie pokazano prace z cyklu Obiekty geometryczne i Seria komputerowa. W folderze tekst Bożeny Kowalskiej.
XI Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków, BWA. Na wystawie pokazano dwie litografie Pamuły: Układ XVI, Układ XX.
Wystawa poplenerowa Geometria i wyraz, Chełm, Galeria 72, Muzeum Sztuki Współczesnej. Na wystawie pokazano jedną pracę Pamuły w technice akryl na płótnie Seria komputerowa I
Wystawa Grafika z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Kraków, Pałac Sztuki. Na wystawie pokazano dwie litografie barwne Pamuły: Układ C, Układ symetryczny i serigrafię barwną Układ XIII. Zob. Krystyna Gawlik, Grafika krakowskiej ASP, „Tak i Nie” nr 30 z 1986 roku.
Międzynarodowa wystawa grafiki Intergrafia, Katowice, BWA.
Wystawa Mirabel – Zakopane, Zakopane, BWA, Katowice, Częstochowa.
Wystawa grafiki Z kręgu Humberta, Wrocław, Galeria Awangarda, Szczecin, BWA. Zob. Kronika plastyczna, „Odra” nr 3 z 1987 roku.
Wystawa Grafik aus Krakau, Lipsk, Galerie im Horsaalbau.
Obejmuje stanowisko kierownika Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie

1987
Wystawa indywidualna Jan Pamuła - Notatnik, Kraków, Galeria Sztuki Aktualnej Marii Anny Potockiej.
Wystawa indywidualna, Darmstadt, Galerie Der Aktion Foyer Des Staatstheaters. Na wystawie pokazano prace z cyklu Seria komputerowa i cykl System.
Biennale Sztuki Nowej, Zielona Góra, BWA.
Wystawa Polsk Nutidskunst, Aalborg (Dania), Kunstpavillon.

1988
Wystawa indywidualna Notatnik Plastyczny, Cieszyn, Galeria Instytutu Wychowania Plastycznego Uniwersytetu Śląskiego.
Ogólnopolska wystawa Wczoraj i dziś, Sopot, BWA.
Wystawa Geometria wobec natury, Chełm, Muzeum Sztuki Współczesnej.
Wystawa Grupy Krakowskiej, Rzeszów, Dom Sztuki, Nowy Sącz, BWA.
3. Ogólnopolska Wystawa Grafiki Barwnej Kolor w grafice, Toruń, Galeria Sztuki Współczesnej. Na wystawie pokazano litografię Pamuły: Układ XX.
Wystawa Polska grafika barwna, Tessaloniki, Pałac Muzeum Archeologicznego.
Wystawa Geometria i metafora, Budapeszt, Budapest Galeria.
Otrzymuje nagrodę indywidualną II stopnia Rektora ASP w Krakowie.
Ukazują się wzmianki na temat twórczości Jana Pamuły w książce Bożeny Kowalskiej Polska awangarda malarska 1945-1980, Warszawa 1988.

1989
Wystawa Sztuka systemowa, Wrocław, Galeria „Rekwizytornia”.
Wystawa Polske Kunstnere, Herning Museum (Dania).
Wystawa sztuki krakowskiej, Tartu (Estonia).
Wystawa grafiki krakowskiej, Karlsham, Lammhult (Szwecja).
II Międzynarodowy Festiwal Grafiki, Menton (Francja).
Wystawy grafiki pracowników ASP w Krakowie, Belgia, Holandia.
Wystawa Grafika polska, Amman (Jordania), Muzeum Królewskie.
Wystawa rzeźby i grafiki krakowskiej, Ronneby (Szwecja), Kulturcentrum. Zob. Bogusław Zych, Powrót do Ronneby, „Gazeta Krakowska” nr 162 z 1988 roku.
Wystawa Polish Prints, Lincoln (USA), The Gallery of the Department of Art. And Art History, University of Nebraska. Wystawa pokazywana była w dziesięciu galeriach w USA, min. Philadelphii, Chicago, Clark, Moorhead, Stevens Point, Dallas, Columbus.
Ukazała się publikacja Jan Pamuła systems. Wstęp Jana Pamuły. W katalogu zamieszczono 28 litografii z cyklu System I-XXVIII z lat 1973-1988.

1990
Wystawa Polska grafika współczesna od 1945 roku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków, Biblioteka Jagiellońska. Na wystawie pokazano serigrafię kolorową Pamuły z 1979 roku Układ VII.
Salon letni. Sztuka lat 70-tych i 80-tych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków, Muzeum Narodowe. Na wystawie pokazano dwie Prace Pamuły w technice akryl na płótnie: Układ wieloelementowy VI, Seria komputerowa I.
Wystawa Geometria i przestrzeń, Chełm, Muzeum Sztuki Współczesnej.
Wystawa rysunku Poza obrazem, Kraków, Galeria 4, BWA. W folderze zamieszczono fragmenty z notatnika Jana Pamuły.
Festiwal Malarstwa Polskiego, Szczecin BWA.
Międzynarodowa wystawa W hołdzie Henrykowi Stażewskiemu, Warszawa, Chełm, Łódź, Kraków, Zielona Góra.
Wystawa grafiki Wobec geometrii z cyklu Tendencje w polskiej grafice współczesnej, Kraków, Galeria 4, BWA. Na wystawie pokazano trzy litografie Pamuły z cyklu Układ.
Wystawa grafiki krakowskiej, Vaxjo (Szwecja), Lilla Konsthallen.

1991
Wystawa indywidualna malarstwa i grafiki Układy geometryczne, Kraków, Galeria Podbrzezie.
Wystawa Dotyk. Ikonografia lat osiemdziesiątych w twórczości plastycznej środowiska krakowskiego, Kraków, Pałac Sztuki. Na wystawie pokazano pracę Pamuły ołówkiem i flamastrem na papierze Kartka z notatnika. Zob. Informacje, komentarze, „Odra” nr 4 z 1991 roku.
Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków, BWA. Na wystawie pokazano litografie Pamuły: Układ XXXIII, Układ XXXIV (wersja I). Pamuła jest członkiem Komitetu Organizacyjnego MTG.
Międzynarodowa Wystawa Grafiki Intergrafia?91, Katowice, BWA, Belgia, Centre de la Gravure et de I?Image imprimée. Na wystawie pokazano litografię Pamuły Układ XXXVI (wersja II). Pamuła jest członkiem komitetu organizacyjnego i członkiem jury.
Wystawa Malarstwo abstrakcyjne, Bydgoszcz, Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego.
Wystawa polskiej sztuki abstrakcyjnej Kunst und Geometrie, Bielefeld. Na wystawie pokazano pracę Pamuły Seria komputerowa I Nr 7.
Wystawa A Modern Lengyel Grafika, Budapeszt, Gaal Imre Galeria.
Wystawa grafiki krakowskiej, Boston, Boston Center for the Arts.

1992
Wystawa indywidualna malarstwa i grafiki, Storrs, University of Connecticut, Atrium Gallery.
Wystawa indywidualna malarstwa i grafiki, Dülmen, Galerie Kunen.
Jubileuszowa Wystawa Grupy Krakowskiej, Kraków, Pałac Sztuki. Zob. Piotr Krakowski, „Grupa Krakowska” ma 35 lat, „Tygodnik Powszechny” nr 42 z 1992 roku; Stanisław Tabisz, Skromny jubileusz, „Czas Krakowski” nr 201 z 1992 roku; Marek Sołtysik, Nie sczezną artyści, „Gazeta Krakowska” nr 246 z 1992 roku.
Wystawa Computer Graphics in Fine Arts, Bańska Bystrzyca, Galeria Państwowa, Bratysława, Medium Gallery.
W kwietniu otrzymuje tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego sztuk plastycznych. Zob. Nowi profesorowie, „Obserwator” nr 52 z 1992 roku; Nominacje profesorskie w Belwederze, „Gazeta Krakowska” nr 100 z 1992 roku.
Obejmuje stanowisko kierownika Pracowni Działań Wizualnych D na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Od września do grudnia prowadzi zajęcia z przedmiotów: „color theory and practice” i „graphic design” jako visiting profesor na Wydziale Sztuki w The University of Connecticut w Storrs w USA.
Przygotowuje pracę teoretyczną Zastosowanie elektronicznych maszyn cyfrowych w twórczości plastycznej.

1993
Wystawa indywidualna grafiki komputerowej, Kraków, Centrum Kultury, Kamienica Lamellich.
Wystawa Grupy Krakowskiej, Lublin, Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”. Zob. Maria Kuncaitis, Starmach na „Wzgórzu”, „Gazeta Robotnicza” nr 95 z 1993 roku.
Wystawa My – dzisiaj, Poznań, Arsenał. Zob. Olgierd Błażewicz. Najazd plastyków na Poznań. „Głos Wielkopolski” nr 36 z 1993 roku.
Wystawa New York Digital Salon, Nowy Jork, Art Directors Club.

1994
Wystawa indywidualna, New York, Windows Gallery Institute of Technology. Na wystawie pokazano litografie i grafiki komputerowe. Zob. „Nowy Dziennik” z 5-6 marca 1994.
Wystawa indywidualna, New York, The Rotunda Gallery at The Kosciuszko Fundation. Na wystawie pokazano litografie i sitodruki z lat 1983-1990 z cyklu System.
Wystawa indywidualna Grafika komputerowa, Warszawa, Galeria Aspekty.
Wystawa Macxhibition, New York.
Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków, BWA. Na wystawie pokazano trzy grafiki komputerowe Pamuły: Obraz 1, N.Y.1A, Obraz 3.
2. Triennale Grafiki Polskiej, Katowice, Chamalieres, Clermont-Ferrand (Francja), Le Locle (Szwajcaria), Schwetzingen, Frechen (Niemcy). Na wystawie pokazano grafikę komputerową Pamuły Obraz 08.
Wystawa Litografia Polska od 1900 roku, Kraków, Muzeum Narodowe Arsenał, Fundacja XX Czartoryskich, Muzeum Śląskie w Katowicach. Na wystawie pokazano jedną pracę Pamuły z 1969 roku Układ symetryczny. W katalogu tekst Romana Żygulskiego Trzy rodzaje niepokoju o litografię, Barbary Ochmańskiej-Jodłowskiej Słowo o wystawie.
1. Międzynarodowe Triennale Grafiki Kolor w grafice ?94, Toruń, Muzeum Okręgowe – Ratusz Staromiejski. Na wystawie pokazano trzy grafiki komputerowe Pamuły: Obraz 2bb, Obraz 3ac, z cyklu Leonardo X.
Wystawa Grupa Krakowska 1932-1994, Warszawa, Narodowa Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta. Na wystawie pokazano pracę Pamuły z 1988 roku Seria komputerowa I.
Wystawa 4 żywioły współczesnej grafiki polskiej. Kamień, metal, drewno, komputer, Kraków, Jan Fejkiel Gallery. Na wystawie pokazano grafiki komputerowe Pamuły: Obraz 5, Obraz 12.
Wystawa Ład utracony – tendencje geometryczne w sztuce polskiej, Bytom.
Otrzymuje nagrodę I stopnia Rektora ASP w Krakowie.
Otrzymuje stypendium na wyjazd do USA w ramach programu Fulbright-Hays. Prowadzi badania z zakresu grafiki komputerowej w New York Institute of Technology (Art Department) oraz zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Two Dimensional Design”.
Uczestniczy w konferencji: SIGGRAPH New York Conference, Pratt Institute, New York oraz ELIA Conference, Berlin.
Uczestniczy w Sympozjum „Język geometrii”, Chełm. Przygotowuje prezentację autorską.
Bierze udział w wyjeździe studyjnym w ramach programu Tempus do Kent Institute of Art and Design w Wielkiej Brytanii.
Bierze udział w jury konkursu im. Władysława Strzemińskiego w PWSSP we Wrocławiu.
W wydawnictwie 175 lat nauczania malarstwa, rzeźby i grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pod. red. J. Ząbkowskiego, Kraków 1994 zamieszczono notę biograficzną Jana Pamuły oraz reprodukcję pracy z 1993 roku Obraz IV.
Zaczyna regularnie biegać. Bierze udział w ponad trzydziestu maratonach min. w: Krakowie, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Paryżu, Rzymie, Atenach, Frankfurcie, Pekinie.

1995
Triennale grafiki i rysunku Wobec wartości, Katowice.
Ogólnopolska wystawa sztuki Ars Cameralis, Katowice.
Wystawa Ład utracony. Abstrakcja geometryczna w kolekcji Galerii Starmach, Bytom, Centrum Sztuki.
Wystawa jubileuszowa malarstwa, rzeźby i grafiki Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 175 lat, Ronneby (Szwecja), Kulturcentrum. Na wystawie pokazano trzy obrazy Pamuły w technice akrylowej: Seria komputerowa I, nr 7 (1984), Seria komputerowa , nr 9 (1985), Seria komputerowa, nr 2/95 (1995). Pełni wraz z Jerzym Nowakowskim funkcję kuratora wystawy.
Wystawa Consumenta?95, Norymberga.
Wystawa Pokolenia i tendencje w sztuce współczesnej Krakowa, Fermo, Sant?Elpidio a Mare.
Ukazuje się prezentacja twórczości Jana Pamuły w TV Kraków.
Otrzymuje nagrodę I stopnia Rektora ASP w Krakowie.
Publikuje tekst Obrazowanie z pomocą komputera w zeszycie tematycznym Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie.

1996
Międzynarodowe Biennale Grafiki Komputerowej, Rzeszów.
II Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów.
9. międzynarodowa wystawa Małe Formy Grafiki, Łódź, Państwowa Galeria Sztuki. Otrzymuje medal honorowy za cykl małych grafik komputerowych: Dwójki System 4, System 8, System 6, System 9a.
Wystawa Polska awangarda, Paryż, Institut Polonais.
Wystawa Malarze Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Paryż, Institut Polonais. Na wystawie pokazano obraz Pamuły w technice akrylowej z 1985 roku Seria komputerowa I nr 9. W katalogu tekst Pawła Taranczewskiego Od światła prajedni ku jedności przeciwieństw.
Międzynarodowa wystawa Computerkunst – 96, Gladbeck (Niemcy)
Wystawa Profesorowie ASP w Krakowie i ich uczniowie, Dülmen, Galerie Kunen.
Międzynarodowa wystawa Constructivismo, Triest.
Prezentuje swoje prace z zakresu grafiki komputerowej i wygłasza referat podczas międzynarodowej konferencji PAN Grafika Komputerowa i Przetwarzanie obrazów w Mąchocicach.
We wrześniu zostaje mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.
W latach 1996-1999 pełni funkcję prorektora (I zastępcy rektora) ds. organizacyjnych i naukowo-badawczych w ASP w Krakowie.

1997
Indywidualna wystawa malarstwa Seria komputerowa, Kraków, Starmach Gallery. Na wystawie pokazano osiem prac w technice akryl na płótnie Seria komputerowa. Wstęp Krystyna Czerni. Zob. Muzea, galerie, „Dziennik Polski” nr 66 z 1997 roku; Mira Faber Abstrakcyjna wiosna Pamuły, „Przekrój” nr 11 z 1997 roku; Malarz, komputer i obrazy, „Dziennik Polski” z 6 marca 1997 roku; Obrazy jak okładki i obrusy, „Gazeta Wyborcza” z 11 marca 1997 roku.
Wystawa W kręgu Grupy Krakowskiej, cz. II lata siedemdziesiąte, Kraków, Galeria Krzysztofory. Na wystawie pokazano trzy prace Pamuły Ze szkicownika i jedną z cyklu Zbiory barwne.
Pytanie o metaforę. Wystawa artystów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Krakowie oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Warszawa, Galeria „Aula” ASP w Warszawie, Foyer Sali Koncertowej Akademii Muzycznej, Kraków, Arsenał Muzeum Czartoryskich. Na wystawie pokazano jeden obraz Pamuły z 1993 roku w technice akrylowej Dziesięć wersji jednego obrazu – nr 4/10.
Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Na wystawie pokazano trzy grafiki komputerowe Pamuły: Obraz 11, Wyobrażenie 10, N.Y.3bc. Zob. Katarzyna Bik, Cały ten tłok, „Gazeta Wyborcza” nr 144 z 1997 roku.
Wystawa Pięć wieków grafiki polskiej, Warszawa, Muzeum Narodowe.
Wystawa Małe rysunki – różne komentarze, Słupsk, Galeria Kameralna, Baszta Czarownic; Ustka, Bałtycka Galeria Sztuki.
Triennale grafiki polskiej, Katowice.
Wystawa Construttivismo, Concretismo, Cinevisualismo…, Mediolan, Galeria Arte Struktura.
Wystawa The Prints of the World, Kagawa.
Wystawa Tama International Print Exhibition – Poland & Japan. Na wystawie pokazano dwie prace Pamuły z 1994 roku: Image 11, Image 13.
Uczestniczy w międzynarodowej konferencji Media a edukacja, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Wygłasza referat.
Bierze udział w seminarium zorganizowanym przez II Zakład Grafiki Komputerowej, Politechniki Warszawskiej.
W listopadzie wyjeżdża do Tokio na sympozjum poświęcone grafice artystycznej.

1998
Wystawa indywidualna, Tokio, Uekallie – Kan Gallery.
Ogólnopolski konkurs graficzny Triennale Tczewskie, Tczew, Muzeum Wisły. Otrzymuje nagrodę.
Międzynarodowa wystawa grafiki Triennale 100 miast, Radom, Muzeum Sztuki Współczesnej; Kraków, BWA; Bydgoszcz, BWA.
Wystawa Tokyo International Mini-Print Triennial, Tama Art University Museum.
Wystawa Computerkunst?98, Gladbeck, Innovationszentrum Wiesenbusch.
Wystawa Konstruktive Kunst in Polen, Freiburg, Städtische Galerie Schwarzes Kloster.
Wystawa Mini Print Finnland, Lahti, Lahden Taidemuseo.
Obejmuje stanowisko kierownika Pracowni Działań Wizualnych B na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie.
W listopadzie odbywa podróż naukową do Wielkiej Brytanii w ramach programu Tempus (Individual Mobility Grant).

1999
Wystawa indywidualna malarstwa i grafiki komputerowej, Gliwice, Galeria ESTA. Zob. Marlena Polok Geometryczny szyfr świata, „Dziennik Zachodni” nr 76 z 1999 roku; Marlena Polok Przestrzeń w podziale nieustannym, „Dziennik Gliwicki” nr 469 z 1999 roku; Ewa Dereń Komputer w hołdzie Leonardowi, „Katowicki Informator Kulturalny” nr 4 z 1999 roku.
Wystawa indywidualna malarstwa i grafiki komputerowej, Radom, Galeria Rogatka.
Wystawa Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – 180 lat tradycji, Florencja, Archiwum Państwowe. Na wystawie pokazano pracę Pamuły Seria komputerowa I 1999/5. Pełni wraz z Jackiem Cuprysiem funkcję komisarza wystawy.
Wystawa Kontrapunkt, Warszawa, Filharmonia Narodowa.
Wystawa Hommage a Tadeusz Kulisiewicz, Warszawa, Galeria ASP.
Wystawa Sztuka dwóch czasów, Gdańsk, Muzeum Narodowe, Oliwa, Pałac Opatów. Na wystawie pokazano prace Pamuły w technice akryl na płótnie Seria komputerowa I (10 wersji jednego obrazu): Obraz 1, Obraz 2.
Wystawa Grupy Krakowskiej, Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury.
Wystawa Sztuka konkretna i abstrakcja, Kraków, Goethe Institut, Drezno; Iserlohn, Parktheater Galerie; Kraków, Galeria Sukiennice. Na wystawie pokazano pracę Pamuły w technice akryl na płótnie Seria komputerowa I. W katalogu tekst Bożeny Kowalskiej W kręgu języka geometrii.
Międzynarodowe Triennale Grafiki, Fredrikstad (Norwegia). Otrzymuje nagrodę główną za grafikę komputerową Image 4B. Zob. Jan Pamuła, „Gazeta Wyborcza” nr 255 z 1999 roku; Sukces Jana Pamuły. Nagroda na triennale Grafiki w Fredrikstad, „Dziennik Polski” nr 256 z 1999.
Wystawa Między grafiką i fotografią, Wilno.
Grafika polska w kolekcji Lilja, Mariefred, Grafikens Hus.
Wystawa Spotkania, Stokholm, Galeria Grå.
Wystawa Fragmenty Dialogu, Lwów, Pałac Sztuki.
Wystawa Konstruktive Kunst in Polen aus dem Museum von Chełm, Innsbruck, Tiroler Kunstpavillon. Zob. Die kühle Poesie der Geometrie, “Tiroler Tageszeitung” nr 50 z 1999 roku.
Wystawa Grafika polska XX wieku, Nowy Jork, Konsulat Generalny RP.
Otrzymuje nagrodę zespołową dla pedagogów Katedry Sztuk Wizualnych Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki za twórcze osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w dziedzinie plastyki.
Otrzymuje Złoty Krzyż Zasługi.
W latach 1999-2002 pełni funkcję prorektora (I zastępcy rektora) ASP w Krakowie.
Bierze udział w międzynarodowej konferencji „Uczelnia artystyczna na progu trzeciego tysiąclecia” w Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.
Przygotowuje tekst Rysunek i grafika komputerowa do katalogu wystawy Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie oraz do wydawnictwa Zarys historii sztuki komputerowej.
Przygotowuje referat na konferencję Zmiany w polskim szkolnictwie artystycznym w latach 90-tych.
Ukazuje się książka Barbary Ziembickiej, Najprostsza drogą: rozmowy z artystami, Kraków, 1988, w której zamieszczono wywiad z Janem Pamułą.
Odbywa podróż do Florencji.

2000
Wystawa Jan Pamuła. Obrazy z lat 1980-2000, Lublin, BWA, Galeria Stara. Wstęp do katalogu Grzegorza Sztabińskiego.
Wystawa indywidualna malarstwa i grafiki z cyklu Z pracowni naszych artystów. Sztuka krakowska lat dziewięćdziesiątych, Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Wieża Ratuszowa. Na wystawie pokazano obrazy i grafiki z lat 1980-2000. W katalogu teksty: Jana Pamuły, Marii Zientary i Anthoniego Clementiego. Zob. W wieży ratuszowej. Sztuka lat 90, „Dziennik Polski” nr 213 z 2000 roku.
Wystawa indywidualna malarstwa, Łódź, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Galeria 261.
Międzynarodowe Triennale Grafiki. Wystawa konkursowa Most do Przyszłości, Kraków, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Pałac Sztuki. Na wystawie pokazano dwie grafiki komputerowe Pamuły: Obraz 014, Obraz 017.
Wystawa Intergrafia – 2000. Światowa wystawa laureatów, Katowice, Galeria Sztuki Współczesnej BWA.
Wystawa Artyści Pedagodzy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wobec Wyspiańskiego, Kraków, Muzeum Narodowe. Na wystawie pokazano dwie prace Pamuły: Wizerunek, Dziesięć wersji jednego obrazu, 9/10.
Wystawa Spotkania, Warszawa, Muzeum Akademii.
Wystawa Sztuka konkretna i abstrakcja, Warszawa, Galeria Studio, Sztokholm, Instytut Polski.
3. Międzynarodowe Triennale Grafiki Kolor w grafice, Toruń, Galeria Sztuki Wozownia.
Wystawa Przestrzenie grafiki, Nowy Jork, Konsulat RP.

2001
Wystawa indywidualna Jan Pamuła. Obiekty geometryczne. Retrospekcja, Kraków, Gallery Starmach. Wstęp Andrzeja Szczepaniaka. W katalogu zamieszczono wywiad Andrzeja Szczepaniaka z Janem Pamułą z listopada 2001 roku oraz teksty Jana Pamuły publikowane w katalogach wystaw: w Sopocie w 1979; O układzie rozwijającym się w (Klub ZPAP, Warszawa, 1979); Dave Shallcross (Nowy Jork, 1982); Systemy (Kraków, 1989); Logika i fizyka; Realne i nierealne. Istniejące realnie i nieistniejące (Kraków, 1975). Zamieszczono także teksty i rysunki z notatnika artysty.
Wystawa Costruttivismo, concretismo, cinevisualismo + nuova visualita internazionale, Omegna.
9th New York Digital Salon, Nowy York, SVA Museum.
Wystawa Hommage à Paul Klee, Warszawa, Poznań, Muzeum Narodowe.
W lutym wyjeżdża do Florencji na międzynarodową konferencję ekspertów Fundacji Romualdo del Bianco jako przedstawiciel ASP w Krakowie.
Od grudnia pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

2002
Wystawa indywidualna, Nowy Sącz, Mała Galeria.
Wystawa indywidualna, Kielce, Akademia Świętokrzyska, Akademicka Galeria Sztuki.
XI Międzynarodowe Triennale Małe Formy Graficzne, Łódź.
Wystawa Sztuka Geometrii, Słupsk, Bałtycka Galeria Sztuki.
Wystawa Światło. Malarstwo abstrakcyjne, Elbląg, Galeria EL.
Międzynarodowe Biennale Grafiki Komputerowej Matrices, Budapeszt.
Wystawa Zeichen der Gegenwart, Wiedeń, Vienna Art. Center.
Zostaje wybrany rektorem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2002-2005.
W latach 2002-2008 pełni funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych.

2003
Wystawa indywidualna, Warszawa, Galeria Prezydencka. W katalogu tekst Agaty Włodarczyk Obiekty geometryczne, Seria komputerowa.
Wystawa Jan Pamuła. Obrazy i obiekty, Kraków, Galeria ZPAP Sukiennice. Wstęp Stanisława Tabisza. Teksty Miłosza Pobiedzińskiego i Pauliny Sztabińskiej.
Wystawa Zmienność? z cyklu Rektorzy i Forma, Kraków, Galeria Malarstwa ASP w Krakowie. Na wystawie pokazano dwie prace Pamuły w technice akryl na płótnie: Seria komputerowa I nr 4, Seria komputerowa I nr 1. W katalogu teksty Adama Brinckena i Pawła Taranczewskiego.
Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Pałac Sztuki TPSP. Pamuła pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki jest wiceprzewodniczącym jury, a także członkiem komitetu honorowego.
Międzynarodowa wystawa grafiki Japonia – Polska, Kraków, Centrum Manggha, Lublin.
Międzynarodowa wystawa Geometria-Światło, Elbląg, Galeria EL.
4. Międzynarodowe Triennale Grafiki Kolor w grafice, Toruń, Galeria Sztuki Wozownia. Na wystawie pokazano grafiki komputerowe Pamuły: Obraz 025, Obraz 026.
Wystawa artystów Grupy Krakowskiej, Kraków, Galeria Krzysztofory.
Wystawa malarstwa, Bratysława, Galeria Komart.
Międzynarodowe Biennale Grafiki Paris-Sarcelles, Sarcelles
Międzynarodowe Biennale Mistrzowie Sztuki Graficznej, Györ.
Wystawa Między abstrakcją a figuracją, Bonn, Ars Cracovia.
Międzynarodowa wystawa sztuki geometrycznej, Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej.
Otrzymuje nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza za wystawę malarstwa Obiekty geometryczne -retrospekcja w Starmach Gallery.
Ukazuje się Album Grafika Polska – Laureaci Wystaw Międzynarodowych 1950-2000, Kraków 2003. W katalogu zamieszczono prace Pamuły: Image 019 (z 2001 roku), Dwójki System 4, System 8, System 6, System 9a (z 1995 roku), Image 4B (z 1994 roku).

2004
Wystawa indywidualna grafiki, Kraków, Galeria „Oko dla Sztuki”. W katalogu zamieszczono wypowiedź Jana Pamuły Logika i fizyka i tekst Anthoniego Clementiego.
Wystawa indywidualna grafiki cyfrowej, Galeria Kameralna, Słupsk.
Wystawa grafiki Japonia – Polska, Lublin, Łódź.
Międzynarodowa wystawa 20 plenerów spod znaku geometrii, Katowice, BWA.
Wystawa grafiki polskiej, Chicago, Galeria 1112.
Wystawa Sublime Present. International Aspects of Contemporary Print and Art. Education, Musashino Art. University Museum & Library.
I Międzynarodowe Sympozjum i Wystawa Sztuki Nowych Mediów, Pekin.
Wystawa Geometrisch – Konkret - VIII, Dülmen, Galerie Kunen.
Wystawa 5 x abstrakt, Schloss Düren. W katalogu tekst Jana Pamuły Abstrakcja – kontemplacja i Darii Kupka – Simon 5 razy abstrakt - abstrakt razy 5.
Międzynarodowa wystawa grafiki Eurografik 2003/2005, Most Integracji Kultury Europejskiej, Moskwa, Lipsk.
Otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

2005
Wystawa indywidualna towarzysząca Tczewskiemu Triennale Grafiki.
Wystawa indywidualna grafiki, Praga, Instytut Polski.
Wystawa indywidualna grafiki, Bratysława, Instytut Polski.
Wystawa Kontakt – Impakt. Portfolia graficzne, Poznań, Muzeum Narodowe.
Wystawa Geometrisch – Konkret – VIII, Amersfoort, Muzeum Mondriana.
Sakalde Art. Grand Prix 2005. Otrzymuje nagrodę za grafikę Image 023.
Zostaje wybrany rektorem ASP w Krakowie na lata 2005-2008.
Podczas dwóch kadencji prof. Jan Pamuła przywiązywał dużą wagę do uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do Uczelni. Starał się porządkować sprawy związane z użytkowaniem lokali, wprowadził uchwałę dotyczącą rozmieszczenia wydziałów w poszczególnych budynkach. Szczególnie dbał o rozpoczęte inwestycje i inicjował nowe, np. budowę auli, prace remontowe budynku przy ul. Lea. Rozszerzył ofertę programową o studia licencjackie, akademię otwartą, studia podyplomowe i doktoranckie. Założył fundusz stypendialny im. Jana Matejki dla studentów krakowskiej ASP, powołał konwent seniorów. Rozwinął współpracę z zagranicą dzięki urozmaiconej ofercie wymiany studentów i pedagogów oraz możliwości realizacji nowych programów badawczych. Specjalną troską obejmował zbiory Akademii. Powstało Muzeum, a także Galeria Wydziału Malarstwa. Rozpowszechnił działalność wydawniczą. Ukazały się publikacje dokumentujące działalność artystyczną i pedagogiczną profesorów Akademii. Doprowadził do rozbudowy sieci internetowej.
5 marca
Umiera żona Barbara.

2006
Wystawa Grafika ze zbiorów krakowskiej ASP 1946-2006, Kraków, Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Na wystawie pokazano pracę Pamuły Obraz 2006/5 (druk cyfrowy). Pamuła pisze wprowadzenie do katalogu.
Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Pamuła pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki oraz wiceprzewodniczącego jury.
Międzynarodowe Biennale Grafiki Sarcelles. Wystawa jubileuszowa, Kair, Muzeum Narodowe.

2007
Wystawa indywidualna Malarstwo, obiekty, obrazy cyfrowe, Gliwice, Galeria Sztuki Współczesnej ESTA. W katalogu teksty: Miłosza Pobiedzińskiego, Jan Pamuła – analiza twórczości; Romualda Oramusa, Światło i miara; Pauliny Sztabińskiej, Jan Pamuła; Marii Zientary, Metarzeczowość Jana Pamuły.
Wystawa indywidualna, Gorlice, Małopolska Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”. Na wystawie pokazano prace z lat 1967-2007: akwaforty, akwaforty/akwatinty, serigrafie, litografie, litografie barwne, druki cyfrowe. W katalogu tekst autorstwa Jana Pamuły.
Wystawa rysunku pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Linia, Na wystawie pokazano rysunek Pamuły z 1970 roku Siedząca z bukietem kwiatów. W katalogu zamieszczono teksty Jana Pamuły i Antoniego Szoski.
Wystawa Gus and Friends, Kraków, Galeria Malarstwa ASP w Krakowie. Na wystawie pokazano grafikę cyfrową Pamuły NEW YORK 2.
Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2006/BIS, Katowice, Rondo Sztuki.
Międzynarodowe Triennale Grafiki Print, Kraków, Oldenburg, Wiedeń – Künstlerhaus.
Penang International Art. Festiwal 2007.
Międzynarodowe Biennale Grafiki, Sarcelles.
Międzynarodowe Targi Sztuki, Fiera di Bolzano.

2008
Wystawa Sztuka krakowska po 1945 roku. Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Pałac Krzysztofory. Na wystawie pokazano pracę Pamuły z 1992 roku z cyklu Seria komputerowa I. W katalogu tekst Marii Zientary.
Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Muzeum Miasta Gdyni.
Wystawa artystów – pedagogów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Odnajdywanie piękna, Kraków, Pałac Sztuki TPSP. Na wystawie pokazano dwie prace Pamuły z 2004 roku w technice akryl na drewnie: Obiekt geometryczny I, Obiekt geometryczny II.
L?arte construisce l?Europa. Arte struktura, Desenzano del Garda.
Organizuje polską części wystawy w ramach Biennale Sztuki Krajów Bałtyckich, Sankt Petersburg, Państwowa Galeria Sztuki „Maneż”. Bierze udział w wernisażu, wygłasza referat poświęcony krakowskiej ASP.
Wrzesień - wrzesień 2009
Przebywa na urlopie naukowym.

2009
Wystawa indywidualna Grafika – Malarstwo, Olkusz, Galeria MBWA. W folderze zamieszczono wypowiedź autora.
Wystawa indywidualna grafiki cyfrowej, Lublin, Galeria pod Podłogą. W folderze zamieszczono wypowiedź Jana Pamuły.
Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Pamuła pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki, jest członkiem jury.
Międzynarodowa wystawa Prognozy dla sztuki uczestników XXVII międzynarodowego pleneru artystów posługujących się językiem geometrii, Warszawa. Galeria XX1.
6. Międzynarodowe Triennale Grafiki Kolor w Grafice, Toruń, Galeria Sztuki Wozownia.
Międzynarodowe Triennale PrintArt, Katowice, Rondo Sztuki.
7. Triennale Grafiki Polskiej, Katowice, BWA.
Od 29 listopada pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.
W październiku odbywa podróż artystyczną do Chin. Realizuje projekt artystyczny Chiny – cykl obiektów malarskich.
W marcu uzyskuje uprawnienia emerytalne. Nadal pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego.

2011
Bierze udział w jury Międzynarodowego Biennale Grafiki w Seulu.
W wydawnictwie Akademia w Krakowie. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2011 umieszczono dwie reprodukcje prac Jana Pamuły z 2004 roku: Obiekt geometryczny I, Obiekt geometryczny II (akryl na drewnie).

2012
Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Na wystawie konkursowej pokazano druk cyfrowy Pamuły Obraz 14d. Jan Pamuła pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia MTG oraz Koordynatora Generalnego. Pisze wstępy do: katalogu głównego, katalogu wystawy Współczesne drzeworyty japońskie (Kraków, Galeria Pryzmat), katalogu Grafika Joanny Piech (Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury) oraz tekst Życie dla grafiki do katalogu wystawy poświęconej Witoldowi Skuliczowi Grafika nade wszystko… (Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury).

2013
Wystawa Andrzej Ziębliński i Katedra Sztuk Wizualnych. IDEE KSW. Zeszyt piąty, Kraków, Biblioteka Główna ASP w Krakowie, Galeria Jednej Książki.

Joanna Grabowska
Kalendarium życia i twórczości Jana Pamuły

Dokumentacja