Słowo od Artysty

Słowo od Artysty:

Logika i fizyka.

Logika formy jest esencją i siłą. Struktura powierzchni, zewnętrzność, to tylko przejawy. Sens jest ukryty pod powierzchnią. Przesunięcia sił pod powierzchnią powodują trzęsienie ziemi. Wszelkie nagromadzenie elementów na powierzchni znika wtedy, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, ginie: słabe nijakie, bezforemne.

Maksymalne napięcie wizualnych sił zawarte jest w prawach logicznych, sięgających działań na poziomie mentalnym, tych które dokonują się w głębi naszego systemu percepcyjnego.; Prawo fizyczne komunikuje tak samo jak każdy inny język. Prawo fizyczne przeniesione na grunt sztuki to prawo optyki bądź geometrii. Wiara w prawo fizyczne, w język fizykalny jest ważnym czynnikiem budującym nową strukturę języka sztuki.

Istnieją systemy językowe bardziej złożone, jednak ich użycie nie bardzo się przydaje, są to bowiem w dużym stopniu języki prywatne.

To, co żywe, odkrywcze, mające siłę działania i oddziaływania, przede wszystkim zaś siłę budowania w sensie uniwersalnym, jest podstawą na której wyrastają prawdziwe wartości. Połączenie logiki formy i wizualnej fizyczności, stanowi podstawę sztuki konkretnej, a zarazem jest najlepszym wyrazem uniwersalności tej sztuki.

Jan Pamuła

Dokumentacja