Słowo od krytyka

Słowo od krytyka:

Jan Pamuła zaczął uprawiać abstrakcję geometryczną w roku 1970. Do chwili obecnej stosuje w swym malarstwie i grafice geometryczne elementy i systemy. W latach siedemdziesiątych eksperymentował z geometrycznie formowanymi podobraziami i obiektami trójwymiarowymi.

Zrealizował również cykl litografii i wklęsłodruków “systemy”, który rozwija obecnie z zastosowaniem grafiki komputerowej. W pracach z tego cyklu artysta jest zainteresowany głównie duchowymi i symbolicznymi znaczeniami zawartymi w geometrii, relacje formalne są tu drugorzędne.

W latach osiemdziesiątych w cyklach grafik noszących tytuły - "Seria Komputerowa I" i “Seria Komputerowa II” rozwinął ciągłe, permutacyjne dzielenie płaszczyzny obrazu, aż do stworzenia rozbudowanej sieci prostokątów.

W latach 1992-1993 wykonał cykl grafik komputerowych opartych na obrazach fotograficznych i technice reprodukcji, z zastosowaniem skanerów i elektronicznych technik obrazowania. W cyklu “leonardo” przetwarzał elementy znanych dzieł leonarda da vinci umieszczając je w nieoczekiwanych kontekstach.; w grafikach jana pamuły geometria i barwa stanowią strukturalną podstawę prac i odzwierciedlają jego osobowość. Geometria ujawnia jego intelektualną spekulatywność, a barwa bezpośrednią, zmysłową ekspresyjność. Te dwa elementy nie są sprzeczne - współoddziaływują, tworząc harmonię i witalność jego twórczości.

Anthony Clementi

Dokumentacja