Wystawy i wydarzenia

Paweł Perściński jest autorem ponad 200 wystaw indywidualnych, ponad 500 razy eksponował prace fotograficzne w wystawach w kraju i zagranicą, otrzymał liczne medale, nagrody i dyplomy. Wydał kilkanaście albumów fotograficznych indywidualnych, w tym ‘’Struktury,, - 1982, ‘’Między Wisła a Pilicą” – 2001, jest współautorem licznych wydawnictw książkowych, w tym: :Kielecka Szkoła Krajobrazu” – 2002r., „Mistrzowie Polskiego pejzażu: - 2000r. oraz „Polska Fotografia Krajoznawcza: - 2000r. Prace fotograficzne P.Pierścińskiego były wielokrotnie publikowane w almanachach światowej fotografii, np. w ‘’Photography YEAR BOOK”, „Photographis”, „Fotojahrbuch International”, ‘’Almanach FIAP” oraz fachowej prasie fotograficznej w wielu krajach. Prace fotograficzne P.Pierscińskiego znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach muzealnych wielu państw.

Dokumentacja