bez tytułu
30x39,5 cm
The human forms
40x30 cm
Zamek
1980
29x41 cm
Akt
bez tytułu
1994
30x39,5 cm
bez tytułu
1975
39,5x30 cm
bez tytułu
30x39,5 cm
bez tytułu
30x39,5 cm
Ludzka Forma I
bez tytułu
40x42 cm
bez tytułu
40x50 cm
The human forms III
50x24,5 cm
Dezintegracje
1985
39,5x30 cm
bez tytułu
1980
39,5x30 cm
Halib-akt
Demitologizacje
1970
Demitologizacje II
1985
58x31 cm
bez tytułu
40x50 cm
bez tytułu
1980
40x50 cm
Akt
Bez tytułu
1972
50x40 cm
bez tytułu
30x39,5 cm

Urodził się 17 lipca 1934 r. w Krakowie dzieciństwo spędził we Lwowie. Od 1951 r. mieszka w Gliwicach. W 1961 r. współzałożyciel Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1972 r. roku przyznano mu tytuł Artiste FIAP (Federation Internationale de L' arte Photographique). Od 1978 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików w latach 1981-83 wykładowca fotografii na wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w latach 80. Wykładowca na Wyższym Studium Fotografii przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, przede wszystkim fotografii przemysłowej, głównie w Łucznicy wykładowca na kursach i seminariach, najczęściej organizowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Fotograficznych na zamku w Uniejowie publikował zdjęcia w krajowych i zagranicznych albumach, książkach i specjalistycznych periodykach wydał szereg autorskich kalendarzy dwukrotnie otrzymał Dyplom Ministra Kultury i Sztuki "Za zasługi w Upowszechnianiu Kultury", "Zasłużony Działacz Kultury", "Zasłużony dla Fotografii Polskiej" w 1985 r. otrzymał Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Gliwice ma indywidualną stronę w "Photographers Encyclopedia International - 1839 to the present" (Genewa 1989). Uprawia fotografię reportażu i aktu, symboliczną oraz reklamową. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw międzynarodowych i ogólnopolskich jego fotografie posiadają w swoich zbiorach Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum w Gliwicach, archiwum ZG ZPAF oraz kolekcjonerzy prywatni. Zmarł 26 grudnia 2009 roku.

Dokumentacja