Wystawy indywidualne

Wystawy indywidualne
Individual exhibitions

1977
– Situations video-photografiques, Galeria Lara Vincy, Paryż
– Situations video-photografiques, Lara Vincy Gallery, Paris
1978
– Video Instalacje 1976–1978, Dom Środowisk Twórczych, Łódź
– Video Installations 1976–1978, Dom Środowisk Twórczych [Centre of Creative Circles], Lodz
1979
–Wypowiedzi – motywacje – konfrontacje, Mała Galeria ZPAF, Warszawa
– Statements – Motivations – Confrontations, Mała Gallery ZPAF, Warsaw
1984
– Realizacje Koluszki, BWA, Białystok
– Koluszki (projekcja video), Ecole des Beaux Arts, Galeria Lara Vincy; Paryż
– Koluszki Projects, BWA, Białystok
– Koluszki (video projection), Ecole des Beaux Arts, Lara Vincy Gallery; Paris
1985
– Instalacje, rysunki, fotografie, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź
– Installations, Drawings, Photographs, Lodz History Museum, Lodz
1986
– Instalacje, BWA – Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź
– Planety sztuki, Galeria Promocyjna, Warszawa
– Installations, BWA – Centre for Promotion of Art, Lodz
– Planets of Art, Promocyjna Gallery, Warsaw
1987
– Installation, Galeria Lara Vincy, Paryż
– Sznurowadła w kolorze zieleni weneckiej, Galeria Wschodnia, Łódź
– Installation, Lara Vincy Gallery, Paris
– Shoelaces in the Colour of Venetian Green, Wschodnia Gallery, Lodz
1988
– II edycja Biura Przewodników po Sztuce i Kulturze, Galeria Wschodnia, Łódź
– Teczki Biura, Muzeum Kinematografii, Łódź
– 2nd Edition of the Agency for Guides to Art. and Culture, Wschodnia Gallery, Lodz
– Agency Files, Cinematography Museum, Lodz
1989
– *Kwiaty Biura, Teatr Studyjny, Łódź
– Biuro w Olsztynie (pokaz filmu video) Galeria Grodzka BWA, Lublin;
projekcja równoczesna w: Teatr Studyjny, Łódź; Galeria S, Toruń; Galeria Promocyjna, Warszawa
– *Agency Flowers, Teatr Studyjny, Łódź
– Agency in Olsztyn (video film show) Grodzka Gallery BWA, Lublin; simultaneous projection at: Studyjny Theatre, Lodz; S Gallery, Torun; Promocyjna Gallery, Warsaw
1991
– Biuro Przewodników po/Sztuce i Kulturze, CSW Zamek Ujazdowski – Galeria Dokumentu, Warszawa
– Prace Biura, Galeria Piwna, Warszawa
– Agency for Guides to/Art. And Culture, CSW Ujazdowski Castle – Gallery of Document, Warsaw
– Agency Works, Piwna Gallery, Warsaw
2007
– Biuro Podróży Soczewka Andrzeja Paruzela w Bielsku-Białej, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
– Andrzej Paruzel’s Soczewka Travel Agency in Bielsko-Biała, Bielska Gallery BWA, Bielsko-Biała
2017
– Spóźnieni na Moskwa – Paryż z przesiadką w Koluszkach, [razem z Jerzym Lewczyńskim], Galeria Asymetria, Warszawa
– Late for Moscow – Paris with a Change of Trains in Koluszki, [together with Jerzy Lewczyński], Asymetria Gallery, Warsaw

 

Dokumentacja