Prace w zbiorach

Prace w zbiorach
Works in collections:

Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (Filmo- teka), Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, Muzeum Okręgowe- go w Koszalinie, Worcester Art Museum (MA, USA), Galerii Wymiany w Łodzi, Galerii Profile w Warszawie, Collezione La Gaia, Busca (Włochy), Galerii Lara Vincy w Paryżu, Galerii Trapez w Budapeszcie oraz w kolekcjach prywatnych, m.in. Cezarego Pieczyńskiego, Sławomira Smolarka, Olega Jakovleffa, w kraju i za granicą (Londyn, San Francisco).

Art Museum in Lodz, Modern Art Museum in Warsaw (Filmoteka), Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, Centre of Polish Sculpture in Orońsko, Cinematography Museum in Lodz, National Film Archive –Audiovisual Institute in Warsaw, Regional Museum in Koszalin, Worcester Art Museum (MA, USA), Galeria Wymiany [Exchange Gallery] in Lodz, Profile Gallery in Warsaw, Collezione La Gaia, Busca (Włochy), Lara Vincy Gallery in Paris, Trapez Gallery in Budapest and in private collections, inter alia: Cezary Pieczyński’s, Sławomir Smolarek’s, Oleg Jakovleff’s, in Poland and abroad (London, San Francisco).

 

 

Dokumentacja