Teksty autorskie

Tesksty autorskie

Notatki z wycieczki do ZSRR, „Fotografia", 1960, nr 11. Adam Sheybal, „Fotografia", 1966, nr 5.
Co robić?, „Fotografia", 1967, nr 8.
Wystawa fotografii węgierskiej, „Fotografia", 1968, nr 1.
O wystawie Grupy 0-61, „Fotografia", 1969, nr 9.
Pawet Trocha, „Fotografia", 1971, nr 4.
Neususs, „Fotografia", 1974, nr 4.
Fotografia polska 1944-1965, rys historyczny, Biuletyn ZPAF, Warszawa, 1978.
Fotografia naiwna, Legnica, 1979 (katalog wystawy). Negatywy, Galeria „Foto-Medium-Art", Wrocław, 1979 (katalog wystawy).
Zamienilem życie na fotografię, „Fotografia", 1980, nr 3. Uwagi do projektu centralnego wspierania sztuki fotograficz­nej, Warszawa, 1982.
Stan i perspektywy polskiej fotografii, sympozjum w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, 1983.
Negatywy - ciąg dalszy, Mała Galeria CSW-ZPAF, Warszawa, 1984 (katalog wystawy).
Padołek pamięci. Wystawa chłopów polskich, Warszawa, 1985, „Nowa Wieś", 1985, nr 53.
Gliwickie Środowisko Fotograficzne 1951-1986, Gliwice, 1986. Feliks Łukowski zapomniany fotograf ziemi tomaszowsko-lubelskiej, (w:) Fotografia artystyczna na terenach pogranicza w latach 1945-1987, Materiały z II Sympozjum Szczecinie 13-15.11.1987, Szczecin, 1987.
Feliks Łukowski, nieznany fotograf wiejski, „Fotografia", 1988, nr 3-4.
Polska fotografia artystyczna, IV Sympozjum Historyczne, Szczecin, 1989.
5 znaczących fotografii na 150-lecie fotografii, wypowiedź w ramach ankiety, „Fotografia", 1989, nr 2.
Być artystą, Katowice, 1991, katalog wystawy. Mijające się intencje, >Biuletyn ZPAF, Warszawa, 1992.
Moje rozmowy z Zdzisławem Beksińskim, (w:) Zdzisław Beksiński. Od awangardy do postmodernizmu, Muzeum w SanokuRegionale, Kutno, Sanok, 1988, 1993 (katalog >wystawy).
Ciało fotografii, „Foto Zeszyty", Poznań, 1995, nr 2.
Analiza i ocena obrazu fotograficznego, WSP,  Częstochowa, 1993.
Wilhelm von Blandowski herbu Wieniawa 1822-1880, „Roczniki Muzeum w Gliwicach", Gliwice, 1994.
Miejsce w fotografii polskiej, (w:) XXV Konfrontacje Fotogra­ ficzne, Gorzów Wielkopolski, 1995.
Wspomnienia wojenne, „Rewizje", Tomaszów Lubelski, 1996; przedruk w: „Biuletyn Światowego Związku Żołnierzy AK", Gliwice, 1996.
Almanach Jastrzębskiego Klubu „Niezależni", Jastrzębie, 1997.
Pamięci Andrzeja Yoellnagla, „Wiadomości Fotograficzne", 1997. Wypowiedzi w czasie seminarium w Gorzowie Wielkopolskim, (w:) XXVII Konferencje Fotograficzne, Fotografia a przemiany lat 90., Gorzów Wielkopolski. 1997.
Wspomnienia z dzieciństwa, archiwum Szkoły Podstawowej w Rachaniach, 1997.
Archeologia fotografii, >Galeria „Pusta", Katowice, 1997 (katalog wystaw)').
Warstwy prawdy, „Śląsk", 1997.
Wspomnienie o Jurku Buszy, WSP, Częstochowa, 1998. Fotografia i co dalej,   (w:) Fotografia - realność medium, Poznań, 1998.
Wielkopolskie przypomnienia, „Foto Zeszyty", Poznań, 1998.
Antologia polskiej fotografii 1839-1989, Bielsko-Biała,  1999, wyd. Lucrum.
Bliżej życia. Wystawa reporterów „Gazety Wyborczej", Katowi­ce, 1999 (katalog wystawy).
Fotografia wspomnień, Katowice  1999  (katalog wystawy S. Halickiego).
Zosia, (w:) Zofia Rydet (1911-1997). Fotografie, Łódź, 1999 (katalog wystawy).
Epitafium Zbyszka Rzeźniackiego, „Wiadomości Fotograficzne", >2000.
Dwoistość w fotografii, „Gazeta Malarzy i Poetów", 2001, nr 2-3.
Gruzja, kraj moich marzeń, „Tbilisi", 2001, nr 4.
Moje pojmowanie fotografii, „Kwartalnik Fotografia", 2001, nr 2.
O fotografowaniu,  Bytom,  2002  (katalog wystawy Rodzina śląska w fotografii).
Uroda Śląska, Bytom, 2002, katalog wystawy Rafała Milacha, Szare.
Rozmyślania na zielonej trawce, Katowice, 2002 (katalog fotografii otworkowej).
Krzysztof Gierałtowski - artysta osobny, „Kwartalnik Fotogra­fia", 2002, nr 10.
Furtka Furtek, Galeria ZPAF, Katowice, 2003 (katalog wystawy Andrzeja Jerzego Lecha, 60 Furtek).
Fotografia rzeką czasu, Jastrzębie, 2004 (katalog wystawy Sta­nisława Sputo, Bliskie spotkania).
Feliks Łukowski. Portret wsi - album, „Karta. Kwartalnik Historyczny", 2004, nr 43.

Dokumentacja