Fotografie do czytania

FOTOGRAFIE DO CZYTANIAFotografia przekracza granice swego powołania! W dzisiejszym świecie staje się środkiem łączącym czas dawny i dzisiejszy, a nade wszystko opisuje losy duchowe człowieka. Dzieje się to na wiele sposobów i znaków tak bardzo związanych z życiem. Od XIX wieku rośnie lawinowo jej powszechna obecność. Wiele teorii podkreśla duchowy związek fotografii z człowiekiem. Są nawet poglądy o drugim życiu naszej egzystencji zawartym w fotografii!

Samotność człowieka wobec zmienności świata i jego fizyczna i psychiczna alienacja, powoduje od dawna szukanie pomocy utrwalającej sens życia, szczęścia i tragedii

Pomoc od wieków przychodzi z wiarą w Boga i Jego duchowych wartości. Fotografia łączy w sobie wiele cech ułatwiających ludzką podróż w czasie i przestrzeni. Każda fotografia ma w sobie siłę przywoływania dawnego zapomnianego czasu! Dobrego losu, jak i złych klęsk.

Otoczeni fotografią musimy docenić te emocje, które wynikają  z przypomnienia przeszłości, ale i te które przestrzegają przed złą przyszłością!  Wspólny los człowieka i jego utrwalony na fotografii ślad warte są prób opisania i pokazania ! Jerzy Lewczyński

Dokumentacja