Prace w zbiorach

Prace w zbiorach

Muzeum Sztuki w Łodzi; Muzeum Narodowe we Wrocławiu;
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie; Muzeum Zamojskie w Zamościu;
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu;
Muzeum w Gliwicach;
Musee de 1'Elysee w Lozannie;
Folkwang Museum w Essen;
Central Regional de la Photographie, Douchy les Mines;
Kolekcja braci Dariusza i Krzysztofa Bieńkowskich, Łódź

Dokumentacja