Wystawy

Krajowe wystawy indywidualne

1960 Fotografie, BWA, Kraków 1964 Klub MPiK, Gliwice
1967 Fotografie, BWA, Kraków
1968 Fotografie, Klub „Iskra", Toruń
1976 Cimiteria — inspiracje cmentarne, Galeria ZPAF, Kraków
1977 Negatywy (ekspozycja towarzysząca sympozjum Stany Graniczne Fotografii), Galeria ZPAF, Katowice; Jerzy Lewczyński. Cimiteria, Kłodzko; Jerzy Lewczyński. Fotografia naiwna, Gorzów Wielkopolski
1979 Fotografie, zestawy, zbiory, Wojewódzki Klub Fotograficzny przy Wojewódzkim Domu Kultury w Legnicy, Muzeum
Miedzi w Legnicy; Negatywy, Galeria „Foto-Medium-Art", Wrocław
1980 Fotografia naiwna, podczas Xl Konfrontacji Fotograficznych, Gorzów Wielkopolski
1981 Fotografia ślubna, podczas XII Konfrontacji Fotograficznych, Gorzów Wielkopolski; Cimiteria, Wałbrzyska Galeria Fotografii, Wałbrzych
1984 Negatywy i ciąg dalszy, Mała Galeria ZPAF, Warszawa; Cimiteria, Galeria ZPAF, Katowice
1985 Cimiteria, Zamek w Lipowcu
1987 Fotografie, Galeria FF, Łódź; Pamiątki cmentarne, Galeria u Jaksy, Miechów
1988 Fotografie, Wałbrzyska Galeria Fotografii, Zamek Książ, Wałbrzych
1989 Fotografie, zestawy, zbiory, Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski; Kalendarz 150-lecia, Głogów; wystawa w ramach
XIX Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych, Gorzów Wielkopolski; Cimiteria, Dom Katechetyczny w Raciborzu;
Stralsund (Niemcy)
1990 Fotografie, zestawy, zbiory, Galeria Grodzka, BWA w Lublinie
1993 Antyfotografia i ciąg dalszy. Beksiński, Lewczyński, Schlabs, Muzeum Narodowe we Wrocławiu oraz CSW w Warszawie (1994)
1997 Archeologia fotografii, Galeria „Pusta", Katowice
1998 Fotografie, Galeria FF, Łódź, Galeria B&B, Bielsko-Biała; Pamiątki Cmentarne, Klub Politechniki Śląskiej, Gliwice; Fotografie z kolekcji Jerzego Lewczyńskiego, Klub Politechniki Śląskiej
1999 Fotografia, Muzeum Historii Fotografii, Kraków; Fotografie, Gdańska Galeria Fotografii, Gdańsk; Archeologia fotografii, Galeria pf, Poznań; Cimiteria, Galeria u Jaksy, Miechów
2001 Fotografie, BWA, Galeria Awangarda, Wrocław; Rzeszów
2002 Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

Dokumentacja