O... - Kiejstut Bereźnicki

....U podłoża malarskiej i rysunkowej działalności Janusza Karbowniczka leży wyjątkowo poważne jej traktowanie; jest to bezinteresowny, skupiony, z roku na rok trwający wysiłek, który staje się zapisem czasu, odciskaniem śladu po swoim zaistnieniu.

Myślę, że postawa taka jest niezwykle cenna w procesie nauczania, będąc przeciwieństwem szerzącej się pogoni za szybkim i tanim sukcesem. Docenianie jego skupionej, skierowanej do wewnątrz twórczości, a także wpływanie tej twórczości na innych - świadczy o potrzebie istnienia obok odmiennych zjawisk, również malarstwa tak samoograniczającego się w środkach wypowiedzi.Warstwa znaczeniowa jego prac zawarta jest w opanowanych malarskich rozstrzygnięciach, tonacje obrazów stawiane są w sposób pewny, relacje przestrzenne - choć umowne i wynikające z odniesień treściowych - mają swoją wewnętrzną logikę, są częścią zwartej, nienaruszalnej całości.

Wszystkie te cechy w sposób jeszcze bardziej spotęgowany istnieją w jego rysunkach, gdzie relacje między bielą papieru a kreowanym światem są bardziej swobodne, więcej w nich wewnętrznych poruszeń i rozświetleń, a pewność decyzji mówi o nagromadzeniu warsztatowych doświadczeń./.../

Kontaktując się na malarskich plenerach z artystami z południa Kraju dostrzegam u niektórych ślady wpływów Karbowniczka-świadczy to o jego silnej osobowości - jakkolwiek to co najistotniejsze w jego malarstwie jest niepowtarzalne, bo wynika z postawy wyjątkowo skupionej, przepojonej silnym egzystencjalnym niepokojem, determinacją w samookreśleniu swojego miejsca w sztuce.

Kiejstut Bereźnicki

Dokumentacja