Biogram artysty

Ryszard Woźniak
Malarz, autor tekstów i wystąpień, pedagog

Urodził się 13 czerwca 1956 roku w Białymstoku.
Maturę zdał w XVII L.O. im. A.F. Modrzewskiego w Warszawie.

1975/76 był sanitariuszem, a później terapeutą zajęciowym w Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

1976-81 studiował malarstwo pod kierunkiem profesora Stefana Gierowskiego
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uzyskałem dyplom z wyróżnieniem.
W czasie studiów działał w Kole Naukowym Wydziału Malarstwa.

1982-92  współtworzył (z Ryszardem Grzybem, Pawłem Kowalewskim, Jarosławem Modzelewskim, Włodzimierzem Pawlakiem i Markiem Sobczykiem) formację artystyczną GRUPPA,  był współwydawcą jej pisma "Oj dobrze już" i fundatorem Stypendium imienia Potencjału Białego Sera. Uczestniczył w większości wystaw i wystąpień Gruppy.

1982-88 pracował na stanowisku wykładowcy w Pracowni Technologii i Technik Malarskich w warszawskiej  ASP kierowanej przez docenta Ryszarda Wojciechowskiego. Odszedł się na własną prośbę.

1986 (z Ryszardem Grzybem) przebywał w Berlinie Zachodnim na stypendium
z europejskiego funduszu dla Solidarności.

1985-89
wykonał (z Markiem Sobczykiem) unikalną polichromię w cerkwi neounickiej  w Kostomłotach nad Bugiem.

1993-94 z Jarosławem Modzelewskim i Markiem Sobczykiem współtworzył prywatną  Szkołę Sztuki w Warszawie w której uczył rysunku i malarstwa.

1996 powrócił na krótko do praktyki terapeuty zajęciowego w Klinice Nerwic warszawskiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

1995-2000 współtworzył Stowarzyszenie KRAAA (Kolektywny Ruch Animacji Aktywności Artystycznej), które działało w oparciu o prywatną przestrzeń wystawienniczą, Galerię Mieczykowa 7, animował Galerię PWW - Pracownia Wolnego Wyboru, w Zielonej Górze. Należał do grona fundatorów nagrody dla wyróżniających się studentów w ramach Funduszu na Rzecz Popychania Sztuki do Przodu im. Jerzego Ludwińskiego, działającego w Zielonej Górze.

Od 1992 roku samodzielnie prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie jest profesorem tej uczelni.

Od 2003 roku jest redaktorem strony internetowej www.artpilot.pl prezentującej sztukę wybranych studentów i absolwentów oraz promującej malarstwo i inne koncepcje obrazu.

W latach dziewięćdziesiątych kilkakrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki dla młodych twórców.
Kilkakrotnie zwyciężał w konkursach na dzieło plastyczne:
1968 - I nagroda w szkolnym konkursie Klubu Piekiełko na plakat Mexico City 68
1981 - W ostatnim roku studiów otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za wybitne wyniki w nauce na przestrzeni pięciu lat.
1987 – I nagroda II Krajowe Biennale Młodych pn. Droga i Prawda, Wrocław
1999 – I nagroda I Biennale Małych Form Fotograficznych, BWA Poznań

Dokumentacja