Wybrane wystawy i akcje indywidualne

Wybrane wystawy i akcje indywidualne

 • 1984, Szalony młotek, z Pawłem Kowalewskim, Pracownia Dziekanka, Warszawa, akcja typu performance
 • 1985, Co się teraz dzieje w raju, Biuro Wystaw Artystycznych, Lublin
 • 1988, Ślepy ołówek, akcja uliczna rysowania z zawiązanymi oczami, Manhattan, Nowy York, dok. fotograficzna Andrzej Mrozek
 • 1989, Stare ZOO, Galeria Obraz, Poznań, katalog – (katalog z tekstem autorskim)
 • 1993, Figura nicości, Galeria Sztuki Współczesnej, Sandomierz, (katalog z tekstem autorskim)
 • 1995, Egocentryczny manipulator, Galeria DAP, Warszawa(katalog)
 • 1998, Wiara i praca, Galeria BWA, Zielona Góra, (katalog z tekstem autorskim)
 • 2002, Metafora siły, wystawa obrazów, akcja typu performance, Galeria XX1, Warszawa, (katalog, edycja pięciu pocztówek)
 • 2003, Entuzjazm sztuki, wystawa obrazów, akcja typu performance, Galeria Awangarda BWA ,Wrocław, (katalog dwujęzyczny, płyta CD z filmem)
 • 2004, Dokumenty estetyczne, wystawa o charakterze instalacji, akcja typu performance, Galeria Nowy Wiek, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra
 • 2008, Grand Reserva, Galeria Studio, PKiN Warszawa(katalog)

Dokumentacja