Ryszard Woźniak Trans kulturowe wizje

Trans kulturowe wizje

Każdy rok życia może być przełomowy. Jednak niektóre lata bywają wyjątkowe
i to one szczególnie wpływają na jakość i intensywność naszego życia. Dla mnie, artysty urodzonego w zniewolonej Polsce 1956 roku i wchodzącego w życie artystyczne po roku 1981, roku euforii Solidarności i wprowadzenia stanu wojennego, szczęście sprzyjało. Bieg historii określił kontekst mojej sztuki, przyspieszył tempo zmian, których pragnąłem. Doznałem wówczas pierwszego olśnienia. Zrozumiałem, że sztuka jest sferą wolności bo obiecuje wolność, że tylko wolni ludzie mogą tworzyć istotne treści kultury, że stan wolności nie zależy od państwowych dekretów lecz jest indywidualnym aktem woli i ducha jednostki.
Taka świadomość pozwoliła mi zrezygnować z zamiaru emigracji i pozostając w Polsce podjąć walkę o autentyczną wartość w obszarze sztuki. Brutalizm władzy państwowej wyzwolił radykalizm postaw artystów. Podczas gdy artyści już ukształtowani podjęli bojkot oficjalnych miejsc wystawienniczych, rezygnując często z normalnej aktywności, my młodzi bojkotowaliśmy niemal całą zastaną tradycję polskiej sztuki, polski kompleks wtórności, pasywność i rezygnację starszego pokolenia. Absurdalna presja polityczna tego czasu ośmieliła mnie do odrzucenia krępującej części wiedzy zdobytej w Akademii Sztuk Pięknych. Sięgając po nowe, wobec powszechnie znanej tradycji, środki malarskie wierzyłem, że Polska również może być źródłem dobrej sztuki, tak samo jak Francja, Niemcy czy Ameryka. Codziennie odczuwany niepokój sprzyjał poszukiwaniom podobnie myślących. W wyniku tych poszukiwań ostatecznie powstała GRUPPA - unikalna formacja na polskiej scenie artystycznej. Pierwsze kontakty ze sztuką zachodu, które miały miejsce w 1984 roku potwierdziły zasadność naszych ambicji. W Polsce, tak jak w wielu innych miejscach na Ziemi bije źródło dobrej i autentycznej sztuki. Cieszę się bardzo, że na moich oczach i z moim udziałem, źródło to tworzy strumień, który coraz wyraźniej łączy się ze strumieniem sztuki światowej.

Ryszard Woźniak

tekst powstał ok. 2000 roku i był publikowany w katalogu międzynarodowej wystawy
pt: Trans kulturowe wizje, organizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Dokumentacja