Middle Geo-Mover 3
2006
90x90 cm
Stredny Geo-Posuvac 6 (wariant)
2009
90x90 cm
Velky Geo-Posuvac 2
2002
178x178 cm
Stredny Geo-Posuvac 13 (wariant)
2005
40x40 cm
Small Geo-Mover 11 B
2004
40x40 cm
Small Geo-Mover 11 A
2004
40x40 cm
Maly Geo-Posuvac 7 (wariant)
2004
40x40 cm
Stredny Geo-Posuvac 2 (wariant)
2005
90x90 cm
Stredny Geo-Posuvac 5 (wariant)
2008
90x90 cm
Maly Geo-Posuvac 4 (wariant)
2003
40x40 cm
Maly Geo-Posuvac 9 (wariant)
2004
40x40 cm
Kruhovy Posuvac 1 (wariant)
2004
50x50 cm
Stredny Geo-Posuvac 1 (wariant)
2004
90x90 cm
Middle Geo-Mover 3
2006
90x90 cm
Maly Geo-Posuvac 10 (wariant)
2004
40x40 cm
Maly Geo-Posuvac 3 (wariant)
2003
40x40 cm
Maly Geo-Posuvac 4 (wariant)
2003
40x40 cm
Maly Geo-Posuvac 7 (wariant)
2004
40x40 cm
Small Geo-Mover 11 B
2004
40x40 cm
Small Geo-Mover 11 B
2004
40x40 cm
Stredny Geo-Posuvac 6 (wariant)
2009
90x90 cm
Maly Geo-Posuvac 2 (wariant)
2003
40x40 cm
Maly Geo-Posuvac 3 (wariant)
2003
40x40 cm
Maly Geo-Posuvac 4 (wariant)
2003
40x40 cm
maly Posuvac II (wariant)
98x98 cm

Viktor Hulik

Wiktor Hulík (Bratysława, 1949), jest główną postacią współczesnej słowackiej abstrakcji geometrycznej. Ponad czterdzieści lat temu po raz pierwszy prezentuje swoje  prace (z D. Turanskim) w V-Club w Bratysławie. Rok później, w 1974 roku ukończył studia  w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Bratysławie, (prof.L.Čemický, prof.P.Matejka). Wśród ważnych wydarzeń artystycznych z bogatej biografii należy zauważyć, członkostwo w międzynarodowej grupie  artystycznej INT-ART. Jako członek tej grupy Wiktor Hulík uczestniczył w wielu sympozjach i warsztatach.

Jego kariera artystyczna nabiera międzynarodowego wymiaru po wizycie w Nowym Jorku w 1990 roku. Oprócz współpracy z grupą INT-ART Viktor Hulík wystawia  w całej Europie Zachodniej (Niemcy, Francja, Dania, Wielkiej Brytania, Szwajcaria, etc.) i Stanach Zjednoczonych. Jego aktywność artystyczna najbardziej widoczna jest  w Niemczech, ale i w USA, gdzie oprócz wystaw  wykłada na uniwersytetach. Wiktor Hulík założył  w Bratysławie w 1996 roku Agencję ARTlines  i Galerię Z. Jest od 20 lat realizatorem festiwalu sztuki Socha a objekt w Bratysławie.

Wiktor Hulík jest artystą którego prace obejmują kilka dyscyplin artystycznych, a wśród nich są  jego słynne struktury kinetyczne (posuvače). Jest również jednym z pionierów grafiki komputerowej na Słowacji w której  wykorzystał doświadczenia zdobyte podczas pracy nad obiektami ruchomymi.

Dokumentacja