Bibliografia, media


1977 Ján Abelovský: Prvé konfrontácie-Viktor Hulík, Výtvarný Život 1, 1977 (22), str.45
1984 Ján Abelovský: Skúmanie podstát umenia, Večerník, 5. 3. 1984 (29), 46
1985 E. Lamošová:Koláže Viktora Hulíka, Život Turca, 22. 1. 1985 (24), 4
1987 Bohumír Bachratý: Viktor Hulík (tvorba, dielo, dialógy, súvislosti), Domová pokladnica 1987, str. 194
        Alžbeta Capková: Príroda - základ tvorby, pas 11, 1987 (34), str. 48
1988 Zuzana Jarošová: Potencia človeka v prírode, Večerník 8. 4. 1988 (33), str. 7
        Ján Abelovský: Viktor Hulík, Výtvarný život 10, 1988 (33), str.43
        Juhász R. József: “Kimosott” taják, Viktor Hulík müveiröl, Irodalmi Szemle 3, marec 1988 (31), str.335, Bratislava
        Fero Horvat: Posuny-Projekcie II., Nové Slovo 16, Nedeľa VII., 21. 4. 1988 (30)
1989 Ivo Janoušek: Polarity výrazu, Ateliér 18, 5. 8. 1989 (2), str. 8, Prague
1991 Dagmar Srnenská: Viktor Hulík, Profil 8, 1991 (1), str.10, Bratislava
1992 Jiří Fiala: Svět rozbitý, ale zložitelný, Vesmír 3, 1992 (71), str.178, Prague
        Ja: Viktor Hulík, Profil 10, 1992 (2), str. 9, Bratislava
        Jürgen Thomas: Kunst, die zum Stein des politischen Anstosses wurde, Berliner Morgenpost, Berlín, Nemecko
        Armin M. Brand: Die “Big Movers”, des Viktor Hulík, Memminger Kurier, 7. 10. 1992, Memmingen, Nemecko
        Čakanie na odpoveď, STV, Bratislava, 1992
        Bayericher Rundfunk, Ausstellung von Viktor Hulík in der Galerie Spectrum Memmingen, 28.10.1992, Nemecko
1993 Peter Šulej: Malé posúvanie veľkými posúvačmi. Priekopník, 22. 6. 1993, Banská Bystrica
        Emil Babín: Posúvače v prírode (A v nás?), Pravda 149, 29.6. 1993 (74), str 11, Bratislava
        Peter Šulej: Útok na podvedomie, M-Report 30-31, 20. 7. 1993 (7), str.57
        Helena Dvořáková: Z ateliéru do úradu, NS bez rešpektu,
        Viktor Hulík, ( TV VOX), 2.5.1993, Nemecko
1994 Marta Šimo-Svrčeková: Apely a prognózy V. Hulíka, Národná obroda 74, 30. 3. 1994 (5), str. 6.
        Marta Šimo-Svrčeková: Viktor Hulík vystavuje, Castrum Novum 6, 23. 3. 1994 (4), str.4, Nové Zámky
        Marta Stachová: Viktor Hulík, Kultúrny život 23 (27), str. 14, Bratislava
        Encyklopedický ústav SAV: Slovakia and the Slovaks, encyklopedické heslo Hulík Viktor, str. 266, Bratislava 1994
        Ľ.Petránsky ml.: S vylúčením politiky, Sme, č.10, 14.1.1994, str.8, Bratislava
        M.Šimo-Svrčeková: Sme viac-menej nepopísaný list, Original, č.2, 30.4.1994, Nitra
1995 Viliam Pokorný a kol.: Devínska Nová Ves, Vlastivedná monografia, encyklopedické heslo: Hulík Viktor, X.kap., str. 262, Bratislava, 1995
        Ivan Melicherčík: Hulíkove posúvače, Práca, No. 222, 29.9.1995, str 14, Bratislava
        Andy Turan: V umení rozhoduje kvalita, Smena, č.100, 2.5.1995, str.6, Bratislava
        Výmena pozícií, Kontakty, Slovenský rozhlas, Bratislava, 12.6.1995
1996 Viera Budská: Pocta colštoku - alebo - kam sa posúvajú Posúvače?, Národná obroda, No.28, 3.2.1996, str. 8, Bratislava
        Ľudo Petránsky ml.: V Galérii M.A.Bazovského v Trenčíne je dnes vernisáž výstavy Viktora Hulíka, SME, No 27, 2.2.1996, str.8, Bratislava
        Juraj Mojžiš: Pocta posuvnému metru, Pravda, No.153, 2.7.1996, str.7, Bratislava
        Viera Budská: Pocta colštoku, alebo čo všetko možno robiť s obyčajným metrom, Fakty, No.10, 6.3.1996, str.15, Bratislava
        Ivan Jančár: Harmónia a deštrukcia Viktora Hulíka, Sme, č.194, 20.8.1996, str.5, Bratislava
        Ivan Jančár: Hommage á colštok, Ateliér, No.24, 21.11.1996, str.9, Praha, Česká republika
        Pocta colštoku, Rádio žurnál, Slovenský rozhlas, Bratislava, 29.7.1996
1997 bez zn.: Čo vy na to pán Hulík? Mosty, č.32, 5.8.1997, str.16, Bratislava-Brno-Praha
1998 Ľudo Petránsky ml.: V.Hulík je po A.Brunovskom druhým slovenským výtvarníkom vystavujúcim v americkom Clevelande, SME, No33, 10.2.1998, str.5, Bratislava
        Sme-pet: V americkom meste Cleveland dnes sprístupnia výstavu slovenského výtvarníka Viktora Hulíka,SME, No6, 9.1.1998, str.8, Bratislava
        Laura Putre: Through the Slats, FREE TIMES, No 21, 11. – 17. 2.1998, str.30, Cleveland, USA
        jb: Výstava Viktora Hulíka v Clevelande, THE UNION, No 5512, 21.1.1998, str.23, Cleveland, USA
        im: Viktor Hulík v Clevelande, Práca, č.36, 13.2.1998, str.9, Bratislava
        Jozef Kollár: Bude mať na budúci rok Bratislava laserový orloj?, Nový čas, č.157, 9.7.1998, str.16, Bratislava
        PZ: Mobile Objekten und Masken, Pirmasenser Zeitung, 26.8.1998, Nemecko
        Dagmar Gilcher: Bratislava-Rodalben, Viktor Hulik und Juraj Melis: Kunstler aus der Slowakei in der Servas-Kunsthalle, Die Rheinpfalz, Nr.208, 8.9.1998, Nemecko
        Johannes Seibel: Slowakische Künstler halten Westen Spiegel vor, Pirmasenser Zeitung, 31.8.1998, Nemecko
        Ľudia na križovatke, Rádio Regina, Bratislava, 4.10.1998
        Zrkadlenie, Slovenský rozhlas, Bratislava, 6.12.1998
1999 Dagmar Provazníková: Orloj v laserovom šate, Večerník, č.74, 20.4.1999, str.3, Bratislava
        Prebúdzanie Bratislavy, Pravda, č.156, 9.7.1999, str. 10, Bratislava
        Ľudovít Hološka - Viktor Hulík, Slovenské pohľady 1, roč. IV.+115, 1999
        Výtvarné centrum Chagall - Slovník českých a slovenských výtvarných umělcu 1950-1999, Zv.III. H, 1999. str.350-351, Ostrava, Česká republika
        Julie E.Washington: Slovak art on display in sister-city exchange, The Plain Dealer, Entertainment, 4.9.1999, Cleveland, USA
        kul: Päťdesiatnik Viktor Hulík prezentuje päťdesiat diel na výstave s názvom 50X, SME, č.232, 8.10.1999, str. 10, Bratislava
        Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia, Profil 1999, Bratislava
        MUDr.Július Pavčo: Pocta colštoku a iné, Csallóköz-Žitný ostrov, č.43, 26.10.1999, str.10, Dunajská Streda
        Mike Giuliano: Butcher offers “Monumental” show, Baltimore Messenger, Lifetimes, 8-14.12.1999, Baltimore, USA
        ja: Nad Bratislavou pristane UFO, Nový čas, č.288, 14.12.1999, str.9, Bratislava
        ps.: Utajovaná atrakcia, Pravda, č.296, 23.12.1999, str.3, Bratislava
        Kultúra, Rádio Regina, Bratislava, 26.9.1999
        Way of Life, Rádio Devin, Bratislava, 9.6.1999
        Teleráno, TV Markíza, Bratislava, 24.6.1999
        Zrkadlenie, Slovenský rozhlas, Bratislava, 27.6.1999
        Osmička, VTV, Bratislava, 30.7.1999
        Kultúra ´99, STV, Bratislava, 8.8.1999
        Kultúra, Rádio Regina, Bratislava, 26.9.1999
2000 r.:Laserový orloj bude mať bohatší program, SME, č.290, 16.12.2000, str.4, Bratislava
        vd.:Silvester s laserom, Hospodárske noviny, 29.12.2000, Bratislava
        Kultúra a umenie, STV, Bratislava, 5.7.2000
        Fotelka, TV Luna, Bratislava, 5.9.2000
2001 Ľudo Petránsky: Viktor Hulík verí len pohybu a vývoju, SME, č.9, 11.1.2001, str.8, Bratislava
        Eva Trojanová: Klon 2000, Kultúrny život, č.6, 7.2.2001, str.9, Bratislava
        Marcela Košťálová: Bez propagácie to nejde, Práca, č.169, 24.7.2001, str.10, Bratislava
        C.P.: Plans, séquences, La Chronique, 16.7.2001, Brusel, Belgicko
        Claude Lorent: Déconstruire jusqu´au chaos, La Libre Belgique, La Libre Culture, 29.8.2001, Brusel, Belgicko
        Fedor Kriška: O potrebe umenia medzi nami, Kultúrny život, č.36, 5.9.2001, str.3, Bratislava
        Ateliér, STV 2, Bratislava, 1.7.2001
        Dobré ráno, TV Markíza, 10.10.2001
2002 Milada Čechová: Vandali vytesnili sochy z ulíc, SME, príloha Bratislava, č.155, 6.7.2002, str.III, Bratislava
        Kristína Kúdelová:Čakajte prekvapenie, Práca na víkend, 10.8.2002, str.1, Bratislava
        Alexander Balogh: Viktor Hulík si ctí logiku a teší sa z náhod, SME, č.235, 9.10.2002, str.25, Bratislava
        Eva Trojanová: Bez štetca a bez ceruzky, Národná obroda, č.272, 22.11.2002, str.XIV., Bratislava
        Jena Opoldusová: Dobrodružstvá v pohybe, Pravda, č.295, 19.12.2002, str.22, Bratislava
        Nočné galaxie, Rádio Regina, 17.10.2002
        Doma s Markízou, TV Markíza, 13.11.2002
2003 Milada Čechová: Hulík sa vracia so zakázanou výstavou, SME – Bratislava, 4.2.2003, str.III, Bratislava
        Alexander Balogh: Oblúk je aj návratom ku krajine, SME, 25.2.2003, str.26., Bratislava
        kul.: Viktor Hulík vystavuje v Nemecku, SME, 28.5.2003, str.22, Bratislava
        Jürgen Weichardt: Klonen und Mutanten, punkt, 31.7.2003, str.23, Brémy, Nemecko
        kol.: Who is who na Slovensku, encyklopedické heslo. Viktor Hulík, 2003, Bratislava
        Udalosti Plus, STV 1, 13.2.2003
        Spravodajstvo, Ta3, 13.2.2003
        Dobré ráno, TV Markíza, 13.8.2003
2004 Ľudo Petránsky: Slovenskí výtvarníci v Le Mans, SME, 21.5.2004, str.26, Bratislava
        bez.zn.: Viktor Hulik invité de Puls´art, Le Mans Notre ville, Máj 2004, Le Mans, Francúzsko
        Anna Vasseur: Viktor Hulík, art-scenes 16, 2004, Francúzsko
        Ranné ladenie, Rádio Devín, 23.6.2004
        Regionálny denník, STV 2, 25.6.2004
        Dni Varšavy v Bratislave, Poľská televízia, 24.6.2004
        Regionálny denník, (rozhovor), STV 2, 22.7.2004
        Rádio Regina, (rozhovor), .........2004
        Regionálny denník, STV 2, 22.7.2004
        Ranný hosť, Rádio Twist, 29.9.2004

Dokumentacja