Prace w zbiorach

PNP - Praha NG
Bratislava - Słowacja
Šarišská galéria Prešov - Słowacja
Miejska Galeria Sztuki Lodž - Polska
Muzeum zamkowe Malbork - Polska
Frederikshavn Kunstmuseum - Dania
Frans Masereel Centrum Kasterlee - Belgia
International Exlibris Centrum Sint-Niklaas - Belgia
Exlibris Museum Milano - Włochy
Belgrade Exlibris Circle - Jugosławia
Stadtgeschichtlichen Museen Nurnberg - Niemcy
Exlibris Museum Ankara - Turcja
Klicperovo divadlo - Hradec Králové
Karlova universita - Praha
Design Studio Prešov - Słowacja
Panorama Museum BadFrankenhausen - Niemcy
Akademie věd ČR - Praha
oraz w prywatnych zbiorach w: Czechach, Polsce, Słowacji, Austrii, Bułgarii, Szwajcarii, Słowenii, Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Holandii, Belgii, Rosji, USA, Kanadzie, Japonii i Chinach.

Dokumentacja