Stosowane techniki malarskie i graficzne

Obrazy (najczęściej używana technika kombinowana - akryl, olej, tusz, kolorowe atramenty - płótno, płyta)
Portrety (najczęściej używana technika kombinowana - akryl, olej, tusz, kolorowe atramenty - płótno, płyta)
Rysunek (najczęściej używana technika kombinowana - akryl, olej, tusz, kolorowe atramenty - papíer)
Grafika ( technika kombinowana - sucha igła (C4), rycina (C2), mezzotinta (C7))
Ex-libris ( technika kombinowana - miedzioryt (C2), sucha igła (C4), mezzotinta (C7))

Dokumentacja