Zbigniew Łagocki Akty

Wystawa w galerii w GliwicachCzerwiec 2008

Prezentacja  przypomina realizacje Zbigniewa Łagockiego z lat 60. i 70. XX w. z obszaru konsekwentnie realizowanego programu fotografii ciała kobiecego. Dzięki wyborowi zdjęć i szczególnemu ich zestawieniu, tworzy jednocześnie nową sytuację.

Pierwszy zestaw to tradycyjne akty we wnętrzu zbudowane z nastroju, światłocienia, wyciszonego klimatu, odpowiadające naszemu obrazowi potocznego postrzegania ciała. Zabieg artysty polega na umieszczeniu modelki na tle symbolicznego motywu okna,  w różnych wzajemnych relacjach. Dzięki temu ciało pokazane dosłownie także zyskuje wymiar symbolu, uwalniając nas od stereotypów i przyzwyczajeń, a myślenie kierując w stronę pojęć abstrakcyjnych jak wolność, marzenie, spokój.

Kontrastowo przedstawia się drugi zestaw fotografii wybrany z cyklu „Body-Building”, będącym właściwie fragmentem cyklu „Poliformia”  jednym z bardziej  znaczących w dorobku Zbigniewa Łagockiego, wpisanym już w historię polskiej fotografii. Manipulacja artystyczna przebiega tu odwrotnie niż w pierwszym zestawie prac. Są to fotografie szczególnej syntezy aktu, aluzyjne obrazy pokazujące ciało w abstrakcyjny sposób. Dzięki temu nasza  uwaga zostaje skierowana właśnie na niepokojący konkret intymnej przestrzeni.

 

                                                                           Iwona Święch

Dokumentacja