Kalendarium

Urodzony we Lwowie w 1927

1945 – przyjeżdża do Krakowa

1947 – 52 studia na Wydziale Architektury Politechniki krakowskiej

1952 – uzyskuje dyplom mgr inż. architekta

1957 – zostaje członkiem ZPAF

1957 – współtworzy grupę „Domino” zwaną również Grupą Trzech (wraz z Wojtkiem Plewińskim, Wackiem Nowakiem)

1957 – I Nagroda Ministra Kultury i Sztuki na Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii 1958 – II Nagroda Ministra Kultury i Sztuki na Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii

1959 – III Nagroda Ministra Kultury i Sztuki na Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii

1959 – 63 przebywa w Szwajcarii, gdzie pracuje jako architekt w biurze „Hofer i Stryjeński” w Genewie

1963 – otrzymuje tytuł Artiste FIAP przyznany przez Międzynarodową Federacje Sztuki Fotograficznej (FIAP)

1964 – Srebrny medal na Ogólnopolskiej Wystawie Portretu w Legnicy

1966 – Złoty medal na V Międzynarodowej Wystawie Fotografii w Bukareszcie

1966 – delegat Polski na Międzynarodowy Kongres FIAP w Moss w Norwegii 1967 – Złoty medal na VI Międzynarodowej Wystawie Fotografii w Bukareszcie

1967 – Srebrny medal na I Ogólnopolskiej Wystawie „Człowiek’67”

1967 – Złoty medal na I Ogólnopolskiej Wystawie „Rzeźba w Fotografii”

1967 – Złoty medal na III Międzynarodowym Biennale Fotografii w Malborku

1967 – Złoty medal na Międzynarodowym Biennale Sztuki w San Paulo w Brazylii

1968 – wraz ze Zbigniewem Dłubakiem organizuje wystawę Polskiej Fotografii Subiektywnej

1968 – wydaje album autorski „Piwnica“ - (wybór tekstów i piosenek oraz fotografie i układ graficzny), PWM

1969 – FIAP przyznaje tytuł Excellence FIAP

1969 – nagroda specjalna ZPAF za wybitne osiągnięcia artystyczne

1969 – otrzymuje członkostwo Photographic Society of America

1970 – członek jury międzynarodowej wystawy w Monaco

1970 – delegat Polski na Międzynarodowy Kongres FIAP w Turynie we Włoszech (referat o współczesnej fotografii polskiej)

1971 – wraz ze Zbigniewem Dłubakiem organizuje wystawę pt. „Fotografowie Poszukujący“

1972 – delegat Polski na Międzynarodowy Kongres FIAP w Eindhoven w Holandii

1972 – organizuje wystawę Polskiej Fotografii Współczesnej w Muzeum Sztuki w Genewie w Szwajcarii (referat o sytuacji polskiej fotografii współczesnej)

1972 – Międzynarodowa organizacja FIAP przyznaje najwyższy tytuł Honoraire Excellence FIAP

1973 – organizuje wystawę Polskiej Fotografii Współczesnej w Chalon-Sur-Saone na zaproszenie europejskiej organizacji fotografów profesjonalnych EUROPHOT (referat o współczesnej fotografii polskiej)

1973 – członek Komisji Fotografii Eksperymentalnej EUROPHOT

1973 – delegat Polski na Międzynarodowy Kongres EUROPHOT we Wiedniu w Austrii

1973 – otrzymuje godność Członka Honorowego ZPAF

1974 – seminarium Szkół Fotograficznych w Chalon-Sur-Saone – referat

1974 – Złoty Krzyż Zasługi za popularyzację sztuki polskiej za granicą

1974 – delegat Polski na Międzynarodowy Kongres FIAP w Heidenheim w RFN

1974 – członek jury Międzynarodowej Wystawy FOTOFORUM w Ruzomberok w Czechosłowacji – dziś Słowacja (udział coroczny w jury do chwili obecnej)

1975 – przewodniczący Komisji Artystycznej FIAP

1975 – komisarz wystawy Polskiej Fotografii Współczesnej w Meksyku (referat)

1975 – delegat Polski na Międzynarodowy Kongres FIAP w Padwie we Włoszech

1975 – medal Niepce`a, Francja – za zasługi dla rozwoju fotografii

1976 – delegat Polski na Międzynarodowy Kongres FIAP w Warmie w Bułgarii

1977 – wykłada fotografię na ASP w Krakowie na Wydziale AW

1977 – członek jury Międzynarodowej Wystawy „Trofeo Toro“ w Turynie we Wloszech

1977 – członek jury OgOlnopolskiego Konkursu „Złocisty Jantar“ w Gdańsku

1979 – delegat Polski na Międzynarodowy Kongres FIAP w Barcelonie w Hiszpanii

1979 – członek jury OgOlnopolskiego Konkursu „Złocisty Jantar“ w Gdańsku

1980 – tytuł Zasłużony Działacz Kultury

1982 – wykłada fotografię na ASP w Krakowie na Wydziale Grafikii

1983 – nagroda indywidualna II stopnia Ministra Kultury i Sztuki

1985 – medal ZPAF – za zasługi dla rozwoju fotografii polskiej

1987 – medal Bułhaka – za wybitne osiągnięcia twórcze w fotografii

1988 – przewód kwalifikacyjny II stopnia na ASP (docent)

1990 – kierownik Katedry Fotografii Wydziału Grafiki ASP

1990 – prorektor ASP 1990 – nagroda Miasta Krakowa

1993 – prorektor ASP (druga kadencja)

1993 – Krzyż Kawalerski O.O.P.

1994 – otrzymuje tytuł Profesor Sztuk Plastycznych

1996 – nagroda Rektora ASP I stopnia

2003 – wydaje album „Dom na Groblach“ (we współpracy z Leszkiem Wójtowiczem i Marią Pyrlik), WAiF

2003 – pracuje w Wyższej Szkole Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów

2004 – rektor WSSWiNM

10 maja 2009 - zmarł

Dokumentacja