Bibliografia

Kilka uwag o twórczości różnych artystów, w: "OJ, DOBRZE JUŻ" mps powiel., lato 1984, nr 2

Notatki podróżnego. Nie pamiętam (sygn. Jarosław Iwaszkiewicz), w:"OJ, DOBRZE JUŻ" mps powiel, jesień 1985, nr 5

Rozważania o braku porywu, w: "OJ, DOBRZE JUŻ" mps powiel, wiosna 1985, nr 4

W kręgu kultury europejskiej (sygn. Włodzimierz Sokorski), w: "OJ, DOBRZE JUŻ" mps powiel., wiosna 1986, nr 6

Nieduży obraz polskiego malarstwa, w: "Radar" 1986, nr 3

Salceson, w: "OJ, DOBRZE JUŻ" mps powiel., 1988, nr 7

Hala walki pałką. Polacy rasa wspaniała. Szatniarze sztuki (J.M., Marek Sobczyk) [w] Utrudniają zwierzętom wypluwanie wziętych do pyska przedmiotów, Galeria "DESA" Nowy Świat, Warszawa 30IV - 15 V 1988

My i oni (1983), Pełnia szczęścia (1984), Przeczucie końca (1985), W związku z nasilaniem się różnych tendencji (1986) [w:] Co słychać, pod red. Sitkowska M., Wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa 1989

Notatki ze szkicownika [w:] Wbyzeck. Po co nam budy? Budy to my mamy w sobie. Wystawa prac - praca w Budach, Teatr Studyjny, Łódź, 21 X- 21 XI 1989

Wygrzebywanie wartości spod niepewności; Tato! Rączki to ludziki!, Tato! Rączki to armatki!, Galeria Zderzak, Kraków, marzec 1989

Ich versuche einige Aussagen ilber meine Bilder zu trejfen, um sie vor falschen Int erpretationen zu schiitzen (Kilka uwag o moich obrazach w związku z licznymi błędnymi interpretacjami) [w:] Polen Zeit Kunst, Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin, Mainz, Stuttgart, Berlin 1990

Beschreibung eines gewissen Erlebnisses in der Gegend von Mailand [w:] Bakunin in Dresden. Polnische Kunst heute, Dusseldorf, Hamburg 1990

Opis pewnego przeżycia w okolicach Mediolanu [w:] Bakunin w Dreźnie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 11 kwietnia - 5 maja 1991, s.47

Mój niepokój, czyli twórcze popołudnie artysty [w:] Roberto Gnozzi /Jarosław Modzelewski, Spic-chi dell'Est Galleria d'Arte, Roma ottobre/dicembre 1992

Co ja robię [w:] Obrazy, Galeria Prowincjonalna, Słubice, Galerie B, IX-X 1996

Kilka prostych obserwacji, Galeria Stara, BWA Lublin, kwiecień 1993

Cisza i lekki smutek. Wypracowanie ucznia [w:] Andrzej Wróblewski nieznany, pod red. Michalski J., Wydawnictwo Galerii Zderzak, Kraków 1993

Rozmowy muzealne. Bydgoszcz, Kraków, Warszawa (J.M., Marek Sobczyk) [w:] Andrzej Wróblewski nieznany, pod red. Michalski J., Wydawnictwo Galerii Zderzak, Kraków 1993

Gieralt B.M., Wanna, czyli pełnia absolutu, "Rzeczpospolita" 12-13.11.1994, nr 263

Widzenia na jawie (rozmowa z Katarzyną Bik), w: "Gazeta w Krakowie" 21.01.1995, nr 18 (1454)

Wróblewska-Bogoon B., Ten snajper Modzelewski, w: "Echo Krakowa" 30.01.1995 nr 21

Gieralt B.M., Wieczność kalectwa, w: "Rzeczpospolita" 28-29.01.1995 nr 24

Szczerski A., Kaleka na wieczność, w: "Krakowski Tygodnik Miejski" 19.02.1995, nr 7

Wróblewska-Bogoon B., Bez plakatu bez święta, w: "Art & Business" 1996, nr 5

Gorczyca Ł., Chłopiec z lewkiem, czyli mil samotnego artysty, w: "Art & Business"1996, nr12

Pacewicz O. , A ja maluję obrazy...,w: "Kurier Poranny"27.01.1997, nr 22

Bik K., Przekorny malarz, w: "Gazeta Wsp=3 łczesna" 30.01.1997, nr 21

Polak C., Nieznośny ciężar bytu, w: "Gazeta w Białymstoku" 3.02.1997, nr 28

Koziara A., Pejzaż uchylonych drzwi,w: "Kurier Podlaski", 6-7.02.1997

Gorczyca Ł., Po co nam malarstwo, w: "Art & Business"1997, nr 10

Michalski J., Yucca, w: "Znak" luty 1997, nr 501

Gdy się nie maluje, to się ślepnie (rozmowa z Barbarą Majewską), w: "Arkusz" 1997, nr 7(68), VII

Art from Poland 1945-1996, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1997

Chrzanowska-Pieńkos J., Pieńkom A., Leksykon sztuki polskiej XX wieku, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1996

Burkamp G., Farbgrunde-Hintergrunde, Sitkowska M, GRUPPA - die neuen Formisten [w:] Aus dem Koenigreich Malerei (R. Grzyb i J. Modzelewski), Bielefeld 1997

Gorczyca Ł., Od znaków do zmarszczek na twarzy. O obrazach i malarstwie Jarosława Modzelewskiego [w:] Nieuchronne zawężenie pola zainteresowań, Galeria Arsenał, Białystok I-II 1997

Sarzyński P., Warszawiak w Galicji, w: "Polityka" 27.09.1997, nr 39

Baran Z., Wyciszony krzyk, w: "Rzeczpospolita", 27-28/09.1997

Bik K., Zbyt uporczywa samotność, w: "Gazeta w Krakowie" 4-5.10.1997

Czerni K., Samotność długodystansowca, w: "Tygodnik Powszechny" 23.11.1997, nr 47

Kociewski P., Dwóch malarzy i ich szesnaście obrazów, w: "Tygodnik Powszechny" 1998 (z 6.09) nr 36

Deptuła B., Bracia w malarstwie, w: "Art & Business" 1998, nr 9

Ubertnowski A., Dużo się dzieje, w: "Gazeta Wyborcza" (Morska), lipiec 1998

Jarecka D., Dwóch w jednym, w: "Gazeta Wyborcza" 07.1998, nr 10

Gorczyca Ł., Życie jako długie trwanie (i podglądanie) [w:] Obrazy z ludźmi i zwierzętami, Galeria Karowa, październik 1998

0 obrazach na tekturze [w:] Obrazy na tekturach. Galeria Pokaz, Warszawa, październik 1998

Pisanie o wybranych wspólnych obrazach (tych poświęconych kobiecie), [w:] Ob razy namalowane wspólnie, Obrazy namalowane osobno, Galeria u Jezuitów i Galeria R, Poznań, 1999

Raz wygrywam ja, raz obraz (rozmowa z Piotrem Sarzyńskim), w: "Polityka" 1999, nr 4

Fabjanowska R, Zwyczajny wariat, "Max" 1999, nr 4

Wisła Modzelewski. Modzelewski Jarosław, Galeria Zderzak 2004

Jarosław Modzelewski. Kilka Wątków, Muzeum Górnośląskie, Bytom 2005

Dokumentacja