Wystawy

Wystawy indywidualne

1981 Malarstwo, Galeria Sztuki Współczesnej, SDK, Warszawa

1983 Kilka szkiców i Obraz, Pracownia Dziekanka, Warszawa

1986 Wybrane zagadnienia z problematyki malarstwa sztalugowego w aspekcie pracy własnej, Pracownia Dziekanka, Warszawa

1987 Mam 32 lata i mieszkam w Warszawie, Pawilon SARP, Warszawa

1989 Tato ! Rączki to ludziki ! Tato! Rączki to armatki !, Galeria Zderzak, Kraków

1991 Moje obrazy w Białymstoku, Muzeum Okręgowe, Białystok

1992 Samotność człowieka wobec wykonywanych czynności w ujęciu plastycznym, Galeria Zderzak, Kraków

1994 Nadzieja jako wynik trwania w smutku i samotności, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa

1994 Wspólne obrazy (Uproszczenie sztuki), Muzeum im. X. Dunikowskiego, Oddział Muzeum Narodowego, Warszawa (wspólnie z M. Sobczykiem)

1997 Nieuchronne zawężanie pola zainteresowań, Galeria Arsenał, Białystok

1997 Aus dem Koenigreich Malerei, Museum Waldhof, Bielefeld (wspólnie z R.Grzybem)

1998 Obrazy Jarosława Modzelewskiego w Galerii Koło, Galeria Koło, Gdańsk

1999 Obrazy malowane osobno, Galeria R, Poznań

2000 Art about simply acts, Galleria Spicchi dell`Est, Roma

2000 Przegląd z malarstwa, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków

2004 Pejzaże i martwe natury, Galeria OPUS - Film, Łódź

2004 Wisła, Galeria Zderzak, Kraków

2006 Malarstwo, Galeria Grafiki i Plakatu, Warszawa

2006 Malarstwo, Galeria DAP OW ZPAP, Warszawa

2007 Szkice wiosenne, Wizytująca Galeria, Warszawa

Dokumentacja