bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
1993
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
2000
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
bez
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
bez tytułu
1993

Stanisław Fijałkowski

Urodzony 4 listopada 1922 roku w Zdołbunowie na Wołyniu. 1944-45 Wywieziony na roboty przymusowe do Królewca. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi [1946-51] u Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera, dyplom u Ludwika Tyrowicza. Od 1947 do 1993 roku był pedagogiem w tej uczelni, od 1983 roku profesorem; pełnił funkcje prorektora i dziekana Wydziału Grafiki. W roku akademickim 1989/90 był przez 2 semestry gościnnym profesorem Uniwersytetu w Giessen. Prowadził krótkie seminaria w Mons [ 1978, 1982] i w Marburgu [1990]. Jest wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON z siedzibą w Szwajcarii, przewodniczącym Polskiej Sekcji XYLONU. 1974-79 Był wiceprezesem Polskiego Komitetu AIAP [Association Internationale des Arts Plastiques].

Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauki Literatury i Sztuk Pięknych w Brukseli. Malarz i grafik. Przetłumaczył na polski i wydał dwie książki Kandyńskiego: Punkt i linia a płaszczyzna, O duchowości w sztuce. W maszynopisie tłumaczenie Malewicza: Świat bezprzedmiotowy.

Dokumentacja