Tam 4
2010
90x100 cm

Roman MaciuszkiewiczRoman Maciuszkiewicz ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach w 1980 r. Zorganizował 38 wystaw indywidualnych, brał  udział w ok. 90 pokazach zbiorowych, na których otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień.
Zajmuje się głównie malarstwem, od pewnego czasu realizując prezentacje indywidualne konstruuje je tematycznie; ważniejsze to:
Metropolis, Fabryka snów, Imaginacje, Symetria, Nocą, Tam…zamykając prace w cykle, które wzajemnie się uzupełniają, przenikają i są pretekstem do rozwijania kolejnych tematów. W latach 90. krótko zajmował się performance i obiektami sztuki współpracując z grupą „ 4” (M. Kamieński, R. Kalarus, L. Jaszczuk). Obok praktyki artystycznej i dydaktycznej w kręgu jego zainteresowań jest teoria sztuki. W latach 1993 – 2001 współredagował pismo kulturalne Opcje publikując zarówno w nim, jak i w kilku innych periodykach o zasięgu ogólnopolskim (Exit – Nowa Sztuka w Polsce) jak i regionalnym (Śląsk) liczne teksty o sztuce – dotyczące jej historii i współczesności. W 2010 roku opublikował w Wydawnictwie Uniwersyteckim UŚ zbiór esejów zatytułowany Obrazy. Intuicje. Imaginacje.
W latach 2002 – 2009 wykładał w ASP w Katowicach. Obecnie pracuje w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego na stanowisku prof. UŚ.

Dokumentacja