Notatki o sztuce

Notatki o sztuce, cykl mało formatowych (przeważnie 33 x 24 cm) obrazów, powstają od drugiej połowy lat 90. Stanowią swoisty szkicownik, pole dociekań, doświadczeń i badań prowadzonych przez artystę. Włodzimierz Pawlak oddaje w nich zarówno fascynację białym kolorem gdzie użył w nich bieli z różnymi domieszkami - z pozornie jednolitej białej struktury wyłaniają się geometryczne znaki, jak też rozwiązuje w nich inne problemy artystyczne - malarskie. Ale ta seria to przede wszystkim kompozycje malowane przy użyciu różnych kolorów. Co istotne, Prace te, podobnie do Obrazów zamalowanych, posiadają odniesienia do suprematystycznych kompozycji Malewicza i Kompozycji architektonicznych Strzemińskiego. W cyklu tym Pawlak odwołuje się do problematyki formy i teoretycznych zagadnień malarstwa. Artysta w Notatkach o sztuce, kolejny raz unicestwia przedmiotowość i snuje malarskie rozważania na temat sztuki. Równolegle z obrazami powstają numerowane zapiski pod tym samym tytułem, te przemyślenia Notatki pozwalają lepiej zrozumieć Jego twórczość. Dobrze jest, kiedy artysta nie tylko maluje, ale także pisze, wyjaśnia, co robi, co myśli i jak żyje. Sprawa prosta zdawałoby się. Malować. A tu nie chce się malować. […] Troszkę pomalowałem.
Notatka nr 378
2003, 33x24 cm
Notatka nr 21
1998, 33x24 cm