Paweł Kowalewski (ur. 20 września 1958 w Warszawie) polski malarz, autor instalacji, profesor ASP, założyciel i Prezes Zarządu agencji komunikacji marketingowej Communication Unlimited. W latach 1978-1983 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem Stefana Gierowskiego]. Paweł Kowalewski należy do założycieli formacji artystycznej Gruppa jednej z czołowych grup artystycznych drugiej połowy XX wieku. Twórczość Kowalewskiego jest zróżnicowana gatunkowo, obejmuje malarstwo na płótnie, papierze, a także rzeźbę (drobne formy w modelinie) i w ostatnim okresie publicznej działalności instalacje i ready mades. Wszystkie te elementy zawierała już wieloczęściowa i rozbudowana formalnie praca dyplomowa pt. Sztuka osobista, czyli prywatna (1983). Od 1985 roku jest wykładowcą na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie ze stopniem doktora habilitowanego. Do 1994 roku wykładał na uczelni malarstwo, a od 1994 roku prowadzi zajęcia z budowy marki. W 1991 Paweł Kowalewski założył niezależną agencję komunikacji marketingowej Communication Unlimited. Od 2009 Kowalewski jest także wiceprezesem światowego zarządu IAA odpowiedzialnym za globalny rozwój stowarzyszenia.