Stanisław Dróżdż

Wystawa w ramach 20-lecia Galerii ESTA.
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.

Wystawa prezentuje wybrane prace z bogatej twórczości Stanisława Dróżdża — światowej sławy artysty działającego na pograniczu poezji i plastyki, reprezentanta Polski na weneckim Biennale w 2003 roku.

Jeden z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych, który przez ponad czterdzieści lat uprawiał swoją oryginalną i konsekwentną twórczość. Dróżdż jest niewątpliwie najwybitniejszym przedstawicielem Poezji konkretnej w Polsce. Kierunku artystycznego, który powstał w 1953 roku, kiedy na ogólnoświatowym zjeździe w Sztokholmie ogłoszono jej manifest. Na Zachodzie była szczególnie popularna w latach 50. i 60. Artyści zajmujący się tą dziedziną sztuki tworzą poematy w postaci kompozycji wizualnych zbudowanych z układów liter i znaków typograficznych, które nie są podporządkowane żadnym związkom semantycznym czy syntaktycznym. Stanisław Dróżdż tak charakteryzuje twórczość, którą się zajmuje:
"...poezja konkretna polega na wyizolowaniu, zautonomizowaniu słowa. Wyizolowaniu go z kontekstu językowego, wyizolowaniu go także z kontekstu rzeczywistości pozajęzykowej, żeby słowo jak gdyby samo w sobie i dla siebie znaczyło. W poezji konkretnej forma jest zdeterminowana treścią, a treść formą. Poezja tradycyjna opisuje obraz. Poezja konkretna pisze obrazem".

Tytuł wystawy „Pojęciokształty” odnosi się do autorskiego terminu jakim Stanisław Dróżdż nazywał swoje prace od drugiej połowy lat 60-tych. Nazwa wywodzi się od kształtów pojęć, które realizują się w momencie ich przestrzennego uformowania.
„Pojęciokształty są merytoryczno-formalnymi, samoanalizującymi kodyfikatorami rzeczywistości, integrującymi naukę i sztukę, poezję i plastykę." (Stanisław Dróżdż)
W Pojęciokształtach Dróżdża mamy do czynienia z nierozerwalnym związkiem pomiądzy wizualną a pojęciową stroną znaku/wyrazu, pomiądzy koncepcją a realizacją końcową.

Ideą wystawy jest ukazanie procesu twórczego artysty, który był niezwykle dokładną analizą o przesłankach naukowych. Na wystawie każda praca Dróżdża uzupełniona będzie o notatki, szkice i maszynopisy, które pokazują w jaki sposób artysta projektował Pojęciokształty aby finalnie zlecić ich wykonanie innym artystom i typografom.

Galeria

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl