O czym szumią wierzby?

Wystawa “O czym szumią wierzby?” wyrasta z nasłuchującej świata postawy i sposobu tworzenia artystki. Tytuł pochodzi z bajki zapamiętanej z dzieciństwa twórczyni. Natalia Bażowska dorastała blisko natury, w kontakcie ze zwierzętami gospodarskimi i dzikimi, co ma dla niej duże znaczenie. Przekłada się to na jej więź z naturą i świadomość tego, że człowiek jest jej częścią. Wykształcenie zarówno medyczne (ze specjalizacją psychiatryczną), jak i artystyczne umożliwia jej swoiste oddanie fenomenu życia, który fascynuje ją odkąd pamięta. Na styku wiedzy medycznej, doniesień naukowych i wyczucia wynikającego z osobistych historii, tworzy bliskie i uniwersalne zarazem obrazy spotkań, kolein dróg samotnych  i współdzielonych przez postaci, którymi może być artystka, a także ktokolwiek, kto spogląda na jej obrazy. Jednocześnie, nie zamyka żadnej/ego ze swoich bohaterów/ek ani innych istnień w sztywne ramy diagnozy skostniałej formy. W swojej pracy cały krajobraz, razem z wpisanymi  w niego istotami nieustannie faluje. Środowisko, w którym się znajdujemy pozostaje półprzepuszczalne, a więc wszystko jest w uświadomionej bądź nie, wymianie. W naturę wpisane są nawet nasze myśli, które rozchodzą się niczym wiatr albo plotą jak rośliny. Psyche i soma pozostają tu współzależne, tak jak rożne osoby i istoty. Mają miejsce tajemnicze sploty i analogie. Obiekty są śladem nieustannego ruchu życia, powtórnego zradzania się martwych skamielin, a śmierć jedynie furtką do kolejnych przekształceń. Tematyka wystawy odnosi się do rdzenia komunikacji, która zachodzi na wielu poziomach. Słowa, to zaledwie powierzchnia, i to ludzka. Droga, którą przeszła artystka przez różne cykle życiowe i artystyczne, zaowocowała obrazami i obiektami, których wspólnym podglebiem jest przeświadczenie, że wszystko jest w ciągłej łączności.   “O czym szumią wierzby?” to efekt nasłuchiwania tego, co szumi w świecie, naukowej lektury oraz wielu lat spotkań. 

Tekst: Aleksandra Golecka

Galeria

Natalia Bażowska O czym szumią wierzby?Natalia Bażowska O czym szumią wierzby?Natalia Bażowska O czym szumią wierzby?Natalia Bażowska O czym szumią wierzby?
Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl