WARSZAWA, PARYŻ, ŁÓDZ, KOLUSZKI, BERLIN i inne pasaże

Dowiadczenie twórczoci Andrzeja Paruzela umoliwia docenienie nieustannej otwartoci artysty i jego gotowoci na zmiany w strategiach sztuki i ycia. Podróujc zarówno po ulicach wielkich miast, jak i ciekami peryferyjnych osad, wród elit artystycznych, ale tekloszardów, artysta wprowadza w przestrzenowe, rezonujce, niekiedy radykalnie krytyczne poetyckie „punkty odniesienia”, w których fikcja i prawda nie saporiami.

Na wystawie znajdujsiprace z niemal półwiecznej twórczoci Andrzeja Paruzela. Fotografie z lat 1974-1975, a wic jeszcze sprzed studiów w Łódzkiej Filmówce, nazwane przez Stanisława Ruksz„konceptualizmem lirycznym” i nieco póniejsze, z lat 1976/78, w których widoczny jest wpływ Warsztatu Formy Filmowej. Prezentowane cykle były najczęściej realizowane podczas wdrówek po miastach, Paryu czy Łodzi, w czasie których autor „wchodzi w interakcj” z architekturi wszelkimi urzdzeniami rejestracji mechanicznej - zegarami czy pierwszymi automatami fotograficznymi. Andrzej Paruzel rejestruje swojobecność - tu i teraz.

Te wczesne prace zapowiadajcałkowite oddanie włóczdze miejskiej jakpraktykuje magister nauk o Ziemi w czasie kilkuletnich działaBiura Przewodników po/sztuce i kulturze w latach 1988 - 2004 .Codzienne zajcia Biura Przewodników to midzy innymi oznaczanie tabliczkami Obiektów Sztuki Biura .

W latach 80-tych czste srówniepasae autora po historii sztuki. Tej współczesnej ze swoim przyjacielem Raymondem Hainsem, przedstawicielem Nowego Realizmu, z którym to Paruzel współpracował 25 lat, ale tetej bardziej odległej, dotyczcej Władysława Strzemiskiego i Katarzyny Kobro oraz ich uczennic ze Szkoły w Koluszkach.

Nie zabrakło na wystawie dokumentacji z aktywnoci autora wobec Berlina, monumentalnej instalacji z suchego lodu -zapowiadajcej niejako w 1985 roku upadek muru berliskiego. Miejskie działania Biura Podróy Soczewka oraz ostatnich prac midzy innymi ''Kurzy Biura''.

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl