Krajobraz falisty z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej
1958
23,5x39 cm
Geometria krajobrazowa
Jesienne pola
Drzewa
pieciokat_36x49,5_1984_nakład 4 z 5
1984
36x49,5 cm
Krajobrazy z przednim planem - Borków
Akt fantazja z cyklu Struktury
1968
39,5x29,5 cm
Klin II
Szachownica pól
1984
29x48,5 cm
afrodyta
1968
38x28 cm
Legenda o chęcimskim zamku
Panorama
1978
Trapez z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej
1960
16x28 cm
Chemar kielce
Zima w Radostowej z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej
1958
25,5x48,5 cm
Wiosenne pola z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej
1962
30x38 cm
krajobrazy z przednim planem
1985
39x58 cm
Huta w Ostrowcu
Pięciokąt
1984
35,5x48 cm
Krajobrazy suwalskie
Klin II
1960
22,5x48 cm
Gołoborze
Droga z cyklu Krajobraz z przednim planem
1985
28,5x44 cm
Drzewa - wir
Dzban

Paweł PierścińskiPaweł Pierściński - urodzony w 1938 roku w Kielcach, fotograf, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, działacz społeczny, organizator ruchu fotograficznego pejzażystów polskich, komisarz ogólnopolskich wystaw fotografii krajobrazowej, redaktor i współautor miedzy innymi Almanachu "mistrzowie polskiego pejzażu” oraz "Kielecka Szkoła Krajobrazu”.

Twórca i organizator kierunku artystycznego pod nazwą KIELECKA SZKOŁA KRAZOBRAZU. Fotografuje od 1952 roku, debiut wystawienniczy miał w 1955 roku. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1964 roku. Członek Honorowy ZPAF – 1982 r. oraz członek honorowy wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce, Honorowy Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF.

Głównym tematem wypowiedzi Pawła Pierścińskiego jest krajobraz, który poświęcił prace twórczą fotografa, dzieła krytyczno-teoretyczne i publicystyczne oraz społeczną działalność organizacyjną. Wszystkie doświadczenia twórcze realizuje w Górach Świętokrzyskich. Jego największym osiągnięciem twórczym jest ujawnienie matematycznego-geometrycznego modelu polskiego krajobrazu rolniczego.
Paweł Perściński jest autorem ponad 200 wystaw indywidualnych, ponad 500 razy eksponował prace fotograficzne w wystawach w kraju i zagranicą, otrzymał liczne medale, nagrody i dyplomy. Wydał kilkanaście albumów fotograficznych indywidualnych, w tym ‘’Struktury,, - 1982, ‘’Między Wisła a Pilicą” – 2001, jest współautorem licznych wydawnictw książkowych, w tym: :Kielecka Szkoła Krajobrazu” – 2002r., „Mistrzowie Polskiego pejzażu: - 2000r. oraz „Polska Fotografia Krajoznawcza: - 2000r.

Dokumentacja