Kochankowie
2013
120x160 cm
Tresowanie
2010
150x200 cm
Dziewczyny
2014
70x100 cm
Rozstania
2013
120x160 cm
Zapomniane protezy
2013
18x20 cm
Spotkanie
100x150 cm
Joy IV
2014
100x150 cm
Gesty IX
2008
50x50 cm
Pierścień
2013
120x160 cm
Skok I
2010
20x18 cm
Joy V
2014
150x100 cm
Gra III
2009
30x30 cm
Joy VI
2014
140x180 cm
Plaża
2014
100x150 cm
Taniec
2011
150x200 cm
Przepływ
2013
50x50 cm
bez tytułu

Julita MalinowskaJulita Malinowska ur. w 1979 roku. Studiowała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2005 roku. W 2011 roku ukończyła Środowiskowe Studia Doktoranckie na ASP w Krakowie. Artystka była wielokrotnie nagradzana. Zajęła II miejsce w konkursie Samsung Art Master (2005). Otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2006) oraz Stypendium Fundacji Pro Artibus „Artist in residence” w Finlandii (2008). Artystka brała udział w wielu wystawach zbiorowych indywidualnych w kraju i za granicą.

Dokumentacja